Biblija i trube u "Otkrivenju"

Go down

Biblija i trube u "Otkrivenju"

Postaj by ILIJA on sub srp 21 2007, 05:45

Biblijsko objasnjenje simbola i truba u Otkrivenju

Trube u Bozjem narodu, temeljene na Bibliji,prva truba..

„Na svim Izraelovim putovanjima "Kovčeg Jahvina saveza išao je pred njima... da im potraži mjesto odmora" (Br 10,33). Na čelu je stupao sveti Kovčeg s Božjim Zakonom kojeg su nosili Kehatovi sinovi, koji je sadržavao Božji Zakon. Pred njim su išli Mojsije i Aron, a svećenici koji su nosili srebrne trube nalazili su se u blizini. Mojsije je ovim svećenicima davao upute koje su oni zvucima trube prenosili narodu. Dužnost svakog plemenskog nadglednika je bila da pruži jasne upute o pravcu kretanja koji su trube naznačile. Tko god je zanemario da se pokori danim uputama, bio je kažnjen smrću.

U zaklonu ovih granitnih zidova Bog je okupio svoj narod, odvojen od ostalih naroda, da mu ponovi svoj sveti Zakon. Oni su voljeli promatrati svetu planinu, na čijim se grubim vrhovima i ogoljelim grebenima tako često prikazivala božanska slava. Prizor je bio tako usko povezan s prisutnošću Boga i svetih anđela da se činilo previše svetim za odlazak u lakomislenom raspoloženju ili s veseljem.

Međutim, kad su trubači dali znak, cijeli je tabor pošao naprijed, sa Šatorom u sredini, a svako se pleme nalazilo na određenom mjestu pod svojim znakom. Sve su oči bile usmjerene da vide u kojem će ih pravcu oblak povesti. Kad je krenuo prema istoku, gdje su se nalazile samo gomile planina, mračne i puste, u mnogim se srcima pojavio osjećaj žalosti i sumnje./Patrijarsi i proroci,E.G.W/

Nebeske vojske ruse zidove

"Izraelska je vojska šest dana kružila oko grada. Sedmog dana, s prvim osvitom, Jošua je poveo Gospodnju vojsku.

Sada im je bilo naređeno da oko Jerihona marširaju sedam puta, a zatim da uz snažno trubljenje truba glasno poviču jer će im Bog predati grad.

Ogromna je vojska svečano marširala oko zidova. Sve je bilo tiho, osim odmjerenih koraka mnogih nogu i povremenog oglašavanja truba koje su prolamale tišinu ranog jutra....
...Kako su lako nebeske vojske srušile zidove Jerihona, tog ponosnog grada čije svi utvrde prije četrdeset godina zaplašile srca nevjernih uhoda! Svesilni Bog Izraelov je rekao: "Evo, predajem ti u ruke Jerihon." Protiv ovih riječi ljudska je sila bila nemoćna.

"Vjerom se srušiše zidine jerihonske." (Heb 11,30) Voda Gospodnje vojske je razgovarao samo s Jošuom. On se nije otkrio cijeloj zajednici, a njima je bilo prepušteno hoće li vjerovati ili sumnjati u Jošuine riječi, poslušati izdane zapovijedi dane u Gospodnje ime ili poreći njihov autoritet. Oni nisu mogli vidjeti anđeoske vojske koje su ih pratile pod vodstvom Božjeg Sina. Mogli su pomisliti: "Kakve su ovo besmislene radnje, kako je smiješno ovo svakodnevno obilaženje oko gradskih zidova, trubljenje u trube od ovnujskih rogova. To -ne može imati učinak na visoke utvrde." Ali sam plan da se nastavi s ovim obredom sve do konačnog rušenja zidova pružilo je priliku da se medu Izraelcima razvije vjera. To je u njihove umove trebalo usaditi misao da njihova snaga nije u ljudskoj mudrosti, već je njihovo spasenje u Boga. Oni su tako trebali steći naviku da se oslanjaju na svog božanskog Vodu."

Bog će učiniti velike stvari za one koji mu vjeruju. Razlog zašto njegov narod nema veću silu jest to što oni previše vjeruju u svoju mudrost, a Gospodu ne pružaju priliku da im otkrije svoju silu. On će pomoći svojoj djeci koja mu vjeruju u svakoj krizi ako mu potpuno predaju svoje povjerenje i vjerno ga slušaju."/Patrijarsi i Proroci,E.G.W./

Jeremija 6: 17” I postavih vam stražare govoreći: Pazite na glas trubni. A oni rekoše: Nećemo da pazimo.18 Zato čujte, narodi, i poznaj, zbore, šta je među njima19 Čuj, zemljo! Evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovih, jer ne paze na moje reči, i odbaciše zakon”

1 I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sahata.

2 I videh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba.

3 I drugi anđeo dođe i stade pred oltarom, i imaše kadionicu zlatnu; i beše mu dano mnogo tamjana da da molitvama svih svetih na oltar zlatni pred prestolom.

4 I dim od kađenja u molitvama svetih iziđe od ruke anđelove pred Boga.

5 I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja sa oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sevanje munja i tresenje zemlje.

4 Za njom riče grom, grmi glasom veličanstva svog, niti šta odgađa kad se čuje glas Njegov.5 Divno Bog grmi glasom svojim, čini stvari velike, da ih ne možemo razumeti Jov 37 glava
2 samuilova 22:8 Zatrese se i pokoleba se zemlja, temelji nebesima zadrmaše se i pomeriše se, jer se On razgnevi

6 I sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.7 I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smešani s krvlju, i padoše na zemlju; i trećina drva izgore, i svaka trava zelena izgore

Ovdje vidimo da se andjeli koji trube pripadaju Nebeskom carstvu I da su njihova djela po Bozjoj volji.Kako su u Starom zavjetu svestenici trubili tako ovi andeli predstavljaju svestenike koji trube u Bozjem narodu,u opsadi Jerihona sedam je svestenika trubilo I na Zvuk trube Bozji su neprijatelji pali,tako je I danas sedam crkava je dobilo sedam poruka I sedam truba je trubilo svaka u svoje vrijeme koncno ce sve zatrubiti ako usporedimo sa tekstom o zauzimanju Jerihona I sistem lazne religije ce zauvjek biti unisten.

Postoje osnovne smjernice kako mozemo shvatiti trube, trube u Starom Zavetu su znacile propast protivnika Gospodnjih” 20 Tako tri čete zatrubiše u trube i polupaše žbanove, i držahu u levoj ruci lučeve a u desnoj trube trubeći, i povikaše: Mač Gospodnji i Gedeonov. “
Jezekilj 33,1 Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći
2 Sine čovečji, govori sinovima naroda svog, i kaži im: Kad pustim na koju zemlju mač, ako narod one zemlje uzme koga između sebe, i postave ga sebi za stražara,3 I on videvši mač gde ide na zemlju zatrubi u trubu, i opomene narod,4 Ako se ko čuvši trubu ne uzme na um, i mač došavši pogubi ga, krv će njegova biti na njegovoj glavi.5 Jer ču glas trubni, i ne uze se na um, krv će njegova biti na njemu; da se uze na um, sačuvao bi dušu svoju.6 Ako li stražar videvši mač gde ide ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga između njih, taj će poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve.7 I tebe, sine čovečji, tebe postavih stražarem domu Izrailjevom; slušaj dakle reč iz mojih usta i opominji ih od mene.8 Kad kažem bezbožniku: Bezbožniče, poginućeš; a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svog; taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje; ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. 2 Dnevnika, glava 13 :12 Zato evo s nama je napred Bog i sveštenici njegovi i trube glasne da trube protivu vas. Sinovi Izrailjevi, ne vojujte na Gospoda Boga otaca svojih, jer nećete biti srećni.
Pitanja koja se javljaju su takodje vezana za znacenje simbola koji naizgled izgledaju neobjasnjivi tako kad prvi andjeo zatrubi posta GRAD I OGANJ ako se pitamo odakle I kome sluze odgovor je
Psalam 148 “ 8 Oganj i grad, sneg i magla, vetar silni, koji izvršuje reč Njegovu.”

Naum u prvoj glavi kaze “ 5 Gore se tresu od Njega, i humovi se rastapaju, a zemlja gori pred Njim i vasiljena i sve što živi u njoj.6 Pred gnevom Njegovim ko će se održati? I ko će se opreti jarosti gneva Njegovog? Jarost se Njegova izliva kao oganj, i stene se raspadaju pred Njim.”

Jeremija u 23 glavi pojasnjava
29 Nije li reč moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen?30 Za to, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje reči jedan od drugog.31 Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore: On veli.32 Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovedajući ih zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom; a ja ih nisam poslao niti sam im zapovedio; i neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod.
U 105 Psalmu vidimo odakle oganj I grad, 32” Mesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu”
Ovde imamo I sljedeci momenat koji kaze da je oganj I grad pomesan sa krvlju citamo dalje…” 3 Ko god od doma Izrailjevog zakolje vola ili jagnje ili kozu u logoru, ili ko god zakolje izvan logora,4 A ne dovede na vrata šatora od sastanka, da prinese prinos Gospodu pred šatorom Gospodnjim, kriv je za krv; zato da se istrebi onaj čovek iz naroda svog.

5 Zato sinovi Izrailjevi neka dovedu žrtve svoje, koje bi klali u polju, neka ih dovedu Gospodu na vrata šatora od sastanka k svešteniku, i neka prinesu žrtve zahvalne Gospodu” 3 Mojsijeva, glava 17

Ako pogledamo vidimo da je krivica za krv idolopoklonstvo jer je prinos prinesen mimo Bozje volje sto nam jasno govori o stanju prve crkve ,valja zapaziti da je pasha prinesena po propisima Mojsijevim iako je pravo pashalno jagnje ubijeno,takodje u ime laznog Bogostovlja ubijen je Stefan prvi mucenik.Tako isto pise” 11 Jer je duša telu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća,”Ova krv pomjesana sa gradom I ognjem je na propast I kaznu u tom vidimo Bozji gnjev.Takodje vidimo da je Hristova krv na spasenje onima koji ga ljube a na propast onima koji sljede rjeci Jevreja koji su vikali krv njegova na nas I na djecu nasu ,tako I ova krv ide na sve koji odbacuju I ne ljube Boga!

Skrivio si krvlju koju si prolio, i oskvrnio si se o gadne bogove svoje koje si načinio; i učinio si te se približiše dani tvoji, i došao si do godina svojih; zato ću učiniti od tebe rug među narodima i podsmeh po svim zemljama “Jezekilj, glava 22

Avakum kaze u drugoj glavi ” 10 Smislio si sramotu kući svojoj da zatreš mnoge narode, i ogrešio si se o svoju dušu.11 Jer će kamen iz zida vikati, i čvor iz drveta svedočiće.12 Teško onome koji gradi grad krvlju i osniva grad nepravdom.13 Gle, nije li od Gospoda nad vojskama da ljudi rade za oganj i narodi se trude nizašta
8 Ali ja sam pun sile od Duha Gospodnjeg, i suda i hrabrosti da kažem Jakovu zločinstvo njegovo i Izrailju greh njegov.9 Čujte ovo, poglavice doma Jakovljevog i knezovi doma Izrailjevog, koji se gadite na pravdu, i sve što je pravo izvrćete;


Zadnja promjena: ; sub srp 21 2007, 06:38; ukupno mijenjano 2 put/a.
avatar
ILIJA
senior
senior

Broj postova : 696
Age : 31
Registration date : 26.06.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija i trube u "Otkrivenju"

Postaj by ILIJA on sub srp 21 2007, 06:04

Trube i simboli u trubama
nastavak


Mihej u 3 glavi je takodje jasan kad kaze:“10 Koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem.11 Poglavari njegovi sude po mitu, i sveštenici njegovi uče za platu, i proroci njegovi gataju za novce, a na Gospoda se oslanjaju govoreći: Nije li Gospod usred nas? Neće doći zlo na nas.12 Zato će se s vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila, i gora od doma visoka šuma

"padoše na zemlju; i trećina drva izgore, i svaka trava zelena izgore".

Trecinu je sotona odvojio od Boga I prevario ,tako je u tom smislu navedena I ovdje trecina,drva I trave…

Sta je trava ?

Isaija 40,6 Glas govori: Viči. I reče: Šta da vičem? Da je svako telo trava i sve dobro njegovo kao cvet poljski.7 Suši se trava, cvet opada kad duh Gospodnji dune na nj; doista je narod trava.8 Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našeg ostaje doveka.

O drvima a I ostalim simbolima pise takodje Isaija u 2 glavi:“12 Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakog koji se podiže, te će biti poniženi,13 I na sve kedre livanske velike i visoke i na sve hrastove vasanske,14 I na sve gore visoke i na sve humove izdignute,15 I na svaku kulu visoku i na svaki zid tvrdi,16 I na sve lađe tarsiske i na sve likove mile.17 Tada će se ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.18 I idola će nestati sasvim”

Solomun daje jos jedno objasnjenje u 26 glavi: 19 Takav je svaki koji prevari bližnjeg svog pa onda veli: Šalio sam se.20 Kad nestane drva, ugasi se oganj; tako kad nema opadača, prestaje raspra.21 Ugalj je za žeravicu, drva za oganj, a čovek svadljivac da raspaljuje svađu

Jeremija veli u petoj glavi

” 11 Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod.12 Udariše u bah Gospodu i rekoše: Nije tako, neće nas zlo zadesiti, i nećemo videti mača ni gladi.13 A ti proroci otići će u vetar, i reči nema u njima, njima će biti tako.14 Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama: Kad tako govorite, evo ja ću učiniti da reči moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti”

Takodje Jezekija u 38 glavi19” I u revnosti svojoj, u ognju gneva svog govoriću: doista, tada će biti drhat veliki u zemlji Izrailjevoj.20 I ribe morske i ptice nebeske i zveri poljske i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi po zemlji zadrhtaće od mene, i gore će se razvaliti i vrleti popadati, i svi će zidovi popadati na zemlju.21 I dozvaću na nj mač po svim gorama svojim, govori Gospod Gospod: Mač će se svakog obratiti na brata njegovog.22 I sudiću mu pomorom i krvlju; i pustiću na nj i na čete njegove i na mnoge narode, koji budu s njim, silan dažd, kamenje od grada, oganj i sumpor.23 I proslaviću se i posvetiću se i biću poznat pred mnogim narodima, i poznaće da sam ja Gospod”

8 I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv.9 I umre trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.

ISAIJA 57:20 A bezbožnici su kao more uskolebano, koje se ne može umiriti i voda njegova izmeće nečistoću i blato.

21 Nema mira bezbožnicima, veli Bog mojKad je nastao novi period,poput onoga kad su svestenici drugog dana obilazili I trubili oko Jerihona,tako I ovdje to predstavlja odredjeno vrijeme za period druge crkve,velika gora, 35 Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro i zlato, i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar, i ne nađe mu se mesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.Danilo 2 glava,

Isaija u 22 glavi 16 Zato ovako veli Gospod Gospod: Evo, ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocen, temelj tvrd; ko veruje neće se plašiti. Ovdje Jovan kaze kao velika gora ognjem zapaljena, kad padne na narode,tada oni ginu,osim toga gnjev je na narodu jer voda postaje krv,kao sto je postala u vrijeme Faraona,opet se govori da se gnjev sručio na trećinu sto je takodje simbol koji predstavlja one koji se protive Bogu ali moze pretstavljati I vjerni Bozji ostatak. Ipak u ovom slučaju radi se o Božjim protivnicima.

7 Zato ovako veli Gospod Gospod: Što postaste gori od naroda koji su oko vas, ne hodiste po mojim uredbama i ne izvršavaste moje zakone, pa ni po uredbama naroda koji su oko vas ne činiste,

8 Zato ovako veli Gospod Gospod: Evo i mene na te, i izvršiću usred tebe sudove na vidiku narodima;9 I učiniću ti šta još nisam učinio niti ću više učiniti za sve gadove tvoje.10 Zato oci će jesti sinove usred tebe, i sinovi će jesti oce svoje, i izvršiću na tebi sudove i rasejaću sav ostatak tvoj u sve vetrove.

11 Zato, tako ja živ bio, veli Gospod Gospod, što si oskvrnio moju svetinju svakojakim nečistotama svojim i svakojakim gadovima svojim, zato ću i ja tebe potrti, i neće oko moje žaliti, niti ću se smilovati.12 Trećina će tvoja pomreti od pomora, i od gladi će izginuti usred tebe, a druga će trećina pasti od mača oko tebe, a trećinu ću rasejati u sve vetrove, i izvući ću mač za njima- Jezekilj 5 glava

Zaharija opet u 13 glavi7 Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima.8 I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dela istrebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj;9 I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato, oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: To je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš.

Ovdje imamo dvije sasvim razlicite slike jedni predstavljaju vjerni ostatak dok druga slika govori o onima koji su otpali od Boga.Efescima 6. 17” I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božija.”

Jeremija 50:35 “Mač na Haldejce, govori Gospod, i na stanovnike vavilonske i na knezove njegove i na mudrace njegove.36 Mač na laže njegove, i poludeće; mač na junake njegove, i prepašće se.37 Mač na konje njegove, i na kola njegova i na svu mešavinu što je usred njega, i postaće kao žene; mač na blago njegovo, i razgrabiće se.38 Suša na vode njegove, i usahnuće, jer je zemlja idolska, i oko lažnih bogova luduju”

Isaija 31:1 “Teško onima koji idu u Misir za pomoć, koji se oslanjaju na konje, i uzdaju se u kola što ih je mnogo, i u konjanike što ih je veliko mnoštvo, a ne gledaju na Sveca Izrailjevog i ne traže Gospoda

Naum 3 5” Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i uzgrnuću ti skute tvoje na lice, i pokazaću narodima golotinju tvoju i carstvima sramotu tvoju. 1 Teško gradu krvničkom, sav je pun laži i otimanja, grabež ne izbiva iz njega.2 Pucaju bičevi, i točkovi prašte, i konji topoću, i kola skaču.3 Konjanici poskakuju, i mačevi se sjaju, i koplja sevaju, i mnoštvo je pobijenih i sila mrtvih telesa, nema broja mrtvacima, i pada se preko mrtvaca.4 Za mnoštvo kurvarstva ljupke kurve, vešte bajačice, koja prodaje narode svojim kurvanjem i plemena vračanjem svojim.5 Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i uzgrnuću ti skute tvoje na lice, i pokazaću narodima golotinju tvoju i carstvima sramotu tvoju. “Jeremija 8:5” Zašto je zašao taj narod jerusalimski za svagda? Drže se prevare, neće da se obrate.6 Pazio sam i slušao, ne govore pravo, nema nikoga da se kaje za zlo svoje, da reče: Šta učinih? Svaki je okrenuo svojim trkom, kao konj kad nagne u boj.7 I roda pod nebom zna svoje vreme, grlica i ždral i lasta paze na vreme kad dolaze; a narod moj ne zna sud Gospodnji.8 Kako govorite: Mudri smo, i zakon je Gospodnji u nas? Doista, gle, laž učini lažljiva pisaljka književnička.9 Mudraci se osramotiše, uplašiše se i uhvatiše se; eto, odbaciše reč Gospodnju, pa kakva im je mudrost?10 Zato ću dati žene njihove drugima, njive njihove onima koji će ih naslediti, jer od malog do velikog svi se dadoše na lakomstvo, i proroci i sveštenici, svi su varalice.11 Jer leče rane kćeri naroda mog ovlaš govoreći: Mir, mir; a mira nema.12 Eda li se postideše što činiše gad? Niti se postideše niti znaju za stid; za to će popadati među onima koji padaju; kad ih pohodim, popadaće, veli Gospod. “

[size=12]Jeremija 9:11” I obratiću Jerusalim u gomilu, u stan zmajevski; i gradove Judine obratiću u pustoš, da neće niko onuda živeti.12 Ko je mudar da bi razumeo? I kome govoriše usta Gospodnja, da bi objavio zašto zemlja propade i izgore kao pustinja da niko ne prolazi?13 Jer Gospod reče: Što ostaviše zakon moj, koji metnuh pred njih, i ne slušaše glas moj i ne hodiše za njim,14 Nego hodiše za mislima srca svog i za Valima, čemu ih naučiše oci njihovi,15 Za to ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: Evo ja ću nahraniti taj narod pelenom i napojiću ih žuči


5 Mojsijeva 29 :18 “Neka ne bude među vama čoveka ni žene ni porodice ni plemena, kome bi se srce odvratilo danas od Gospoda Boga našeg, da ide da služi bogovima onih naroda; neka ne bude među vama korena na kome bi rastao otrov ili pelen. “2 Timoteju19 “Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje; i: Da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje. “

2 Mojsijeva28 :36 “I načini ploču od čistog zlata, i na njoj izreži kao na pečatu: Svetinja Gospodu


Vjerojatno ima stotine ljudskih objasnjenja za trube ,molitva mi je da proucite na osnovu Biblije sta nam govori.

Trube su trubile u Bozjem narodu ,sveti i oni koji su bili po volji Bozjoj su trubili, nije trubni glas za posljedicu imao unistenje Bozjeg naroda vec onih koji se nisu odazvali trubnom glasu, na ovaj nacin prikazana je skrivena povjest otpada u prvom periodu i prvoj crkvi ,tako ide do naseg vremena ko bude prihvatio Bibliju za svoje vidjelo Gospod ce mu obasjati put kroz prorostvo,neka je Gospod sa svima koji ljube ime Njegovo.

avatar
ILIJA
senior
senior

Broj postova : 696
Age : 31
Registration date : 26.06.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija i trube u "Otkrivenju"

Postaj by Svjedok on pon lis 22 2007, 21:59

Jedna od najdrazih knjiga mojih je OTKRIVENJE!!

5. Vizija (8:1-9:21) ; prilikom otvaranja sedmog pecata sedam se puta oglasavaju trube; prvih sest oglasavanja cini petu viziju; putem njih Jahve covjecanstvu obznanjuje svoje presude; peta i sesta truba takodjer najavljuju prvi i drugi "jao"...
sta to sad znaci???

Svjedok
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 11
Age : 33
Registration date : 11.08.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija i trube u "Otkrivenju"

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.