Korupcija

Go down

Korupcija

Postaj by Gost on ned srp 01 2007, 17:36

Korupcija je pojava koja ne pozna politiËke i
zemljopisne granice, istiËe se to u najnovijem
dokumentu Papinskog vijeÊa za pravdu i mir
objavljenog u povodu meunarodne konferencije
odræane 2. i 3. lipnja ove godine u Vatikanu na temu
“Borba protiv korupcije”, koju je priredilo to
Papinsko vijeÊe.
Korupcija je, kaæe se u dokumentu objavljenom
pod istim naslovom, prisutna u bogatim i
siromaπnim zemljama. Teπko je precizno utvrditi
razmjere korupcije i o tome postoje razliËiti podaci.
RijeË je, meutim, o veoma velikim sredstvima koja
se zahvaljujuÊi toj zlokobnoj pojavi uskraÊuju
ekonomiji, proizvodnji i druπtvenim politikama.
Cijenu toga plaÊaju sami graani, jer se izdaπna
sredstva namjesto legitimnom troπenju troπe za
korupciju.
Korupcijom su zahvaÊeni svi sektori druπtva i
ne moæe se pripisivati samo poduzetnicima niti
samo javnim sluæbenicima. Ni samo graansko
druπtvo toga nije liπeno. To je pojava koja zahvaÊa
kako pojedine dræave tako i meunarodna tijela.
©irenju korupcije pogoduje slaba transparentnost
meunarodnih financija, postojanje “poreznih
rajeva” (zemalja s niskim poreznim stopama) kao i
razlike izmeu podruËja na kojima se vodi borba
protiv korupcije, Ëesto skuËena unutar granica
pojedine dræave, te podruËja djelovanja aktera
korupcije, koji obiËno djeluju na nadnacionalnoj i
meunarodnoj razini. Pogoduju joj i drugi faktori
poput manjkave suradnje dræava na polju borbe
protiv korupcije, prevelika neujednaËenosti
zakonskih normi u razliËitim pravnim sustavima,
nedostatna osjetljivost medija prema toj pojavi u
odreenim dijelovima svijeta kao i nerazvijena
demokracija u razliËitim zemljama. Korupciji
pogoduje jednako tako odsutnost slobodnog tiska
te demokratskih sustava kontrole i transparentnosti.
Korupcija danas pobuuje veliku zabrinutost, jer
SVETA STOLICA
SVETA STOLICA O BORBI PROTIV KORUPCIJE
Dokument Papinskog vijeÊa za pravdu i mir “Borba protiv korupcije” u
kojem je sadræana sveobuhvatna i stručna analiza uzroka i posljedica
korupcije te pružene smjernice za borbu protiv te zlokobne pojave
je povezana također s trgovinom opojnih droga,
pranjem prljavog novca, nezakonitom trgovinom
oruæja te drugim oblicima kriminaliteta.
Ako korupcija nanosi veliku štetu u
materijalnom pogledu i usporava gospodarski rast,
joπ su teæe njezine posljedice po nematerijalna dobra,
koja su vezana uz kvalitetnu i ljudsku dimenziju
društvenog života. Korupcija u politici, kao što uči
Kompendij Katekizma Katoličke crkve,
kompromitira ispravno funkcioniranje države
negativno utječući na odnos između vladajučih i
podanika; uvodi sve veće nepovjerenje prema
javnim ustanovama, uzrokujuči postupno
pomanjkanje povjerenja građana prema politici i
njezinim predstavnicima, zbog Ëega dolazi do
slabljenja ustanova.
Dokazano je kako postoji jasna povezanost
između korupcije i krnje kulture, između korupcije
i nefunkcioniranja institucionalnog sistema, između
korupcije i ljudskog razvoja, između korupcije i
društvenih nepravdi. Nije samo riječ o nećemu što
slabi ekonomski sistem, već korupcija
onemogučava promicanje osobe, a društva čini
manje pravednima i manje otvorenima.
Crkva korupciju smatra nečim što veoma
ozbiljno narušava politički sustav. Isti Kompendij
ističe: Korupcija iskrivljuje ulogu zastupničkih
ustanova u korijenu, jer se njima koristi kao terenom
političke razmjene između klijentelističkih zahtjeva
i usluga vladajučih. Na taj način, politički odabiri
pospješuju uske ciljeve onih koji imaju sredstva da
na njih utječu te sprječavaju ostvarenje općeg dobra
svih građana. Korupcija se ubraja među uzroke koji
najviše utječu na nerazvijenost i siromaštvo.
Korupcija lišava narode temeljnog općeg dobra
- zakonitosti koja obuhvaća poštivanje pravila,
ispravno funkcioniranje ekonomskih i političkih
institucija, te transparentnost. A zakonitost je doista
istinsko opće dobro namijenjeno svima. Ona, naime,

predstavlja jedan od ključeva razvoja, jer omogućuje
uspostavu ispravnih odnosa između društva,
ekonomije i politike i rađa povjerenjem da će se
ekonomske aktivnosti ispravno odvijati. »čovjek ima
pravo na zakonitost svih poslova.
Da bi se pobijedilo korupciju nuđno je priječi s
autoritativnog društva na demokratsko društvo, sa
zatvorenih društava na otvorena, s vertikalnih
društava na horizontalna društva, s centralističkih
društava na društvo u kojem vlada sudioništvo. No,
to ne znači da su ti prijelazi automatski pozitivni.
Tako primjerice valja pozorno paziti da otvaranje
ne naškodi čvrstoći moralnih uvjerenja i da
pluralnost ne priječi čvrste društvene veze. U
pomanjkanju točno određenih normi na određenim
područjima u naprednim društvima krije se velika
opasnost korupcije, i to ništa manje no u rigidnosti
mnogih arhaičnih društava. Korupcija, jednom
riječi, može biti svagdje prisutna.
Da bi se izbjeglo te opasnosti društveni nauk
Crkve predlaže pojam “ljudske ekologije” (usp.
Centesimus annus, 38) koji se itekako može
primijeniti i na polju borbe protiv korupcije.
Korupciju kao vladanje moguće je shvatiti samo ako
se ta vladanja promatra kao plod razdora u ljudskoj
ekologiji. Ako obitelj ne može ostvarivati svoju
odgojnu zadaću, ako zakoni koji se protive
istinskom Čovjekovom dobru, poput onih koji su
upereni protiv života, uče čovjeka zlu, ako se pravda
pretjerano sporo provodi, ako se temeljnu moralnost
slabi toleriranjem prijestupa, ako su životne prilike
pogoršane, ako škola nije mjesto prihvaćanja i
stjecanja istinske slobode, tada “ljudska ekologija”
jednostavno nije moguća, a u njezinoj odsutnosti
stvara se prostor u kojem svoje zle izdanke pušta
također pojava korupcije. Ne treba isto tako
zaboraviti da korupcija za sobom povlači odnose,
ortaštva, pomračenje savjesti, ucjene i prijetnje,
nepisana pravila koja, prije nego strukture,
pogađaju osobe i njihovu moralnu svijest. Stoga je
od neizmjerne važnosti opči i moralni odgoj
građana, a i sama Crkva može odigrati važnu ulogu
u sprječavanju korupcije. Crkva može njegovati i
promicati moralne resurse koje pomažu izgradnji
“ljudske ekologije” u kojoj korupcije neće nači
plodno tlo. Društveni nauk Crkve u borbi protiv
korupcije uključuje sva svoja temeljna načela, koja
ona predlaže kao smjernice za osobno i kolektivno
vladanje. To su dostojanstvo osobe, opće dobro,
solidarnost, supsidijarnost, povlašteno opredjeljenje
za siromašne, sveopća namjena dobara. Korupcija
se duboko suprotstavlja svim tim načelima. Ona
instrumentalizira osobu koristeči je s prijezirom za
sebične interese, sprječava postizanje općeg dobra
jer tomu suprotstavlja individualistička mjerila,
egoistični cinizam i nedopuštene pristrane interese.
Proturječi solidarnosti, jer rađa nepravdu i
siromaštvo, te supsidijarnosti, jer ne samo da ne
poštuje različite društvene i institucionalne uloge,
več ih upravo rastače. Protivi se i povlaštenom
opredjeljenju za siromašne, jer sprječava da dobra
koja su im namijenjena dospiju u prave ruke. Ona
se, na kraju, protivi sveopčoj namjeni dobara, jer je
i zakonitost, kao što se vidjelo, jedno čovjekovo
dobro i dobro za čovjeka, namijenjeno svima.
Borba protiv korupcije zahtijeva da poraste kako
uvjerenje tako i svijest da se tom borbom postižu
važne društvene blagodati. Crkva uči da će
društveni poredak biti to čvrπšći ako se ne bude
osobne interese suprotstavljalo drušvenim već se
radije tražilo načine njihove plodonosne suradnje.
Veoma je važno da se iznesu na vidjelo
odgovornosti za nezakonite radnje, da se krivce
izvede pred lice pravde te da ih se pravično kazni
za drušveno neodgovorno vladanje.
Na međnarodnom planu borba protiv
korupcije nužno je raditi na povečanju
transparentnosti ekonomskih i financijskih
transakcija te da se zakoni koji uređju to područje
u različitim zemljama usklade odnosno izjednače.
Danas se može bez ikakvih problema zatrti trag
sredstvima koja su stečena korupcijom odnosno koja
potječu iz korumpiranih vlada, koji uz pomoć svojih
ortaka lako mogu svoj nezakoniti stečeni izdaπi
kapital prebaciti u inozemstvo.
Kako organizirani kriminal ne zna za granice,
potrebno je takođr povečati međnarodnu
suradnju među vladama, bar na pravnoj razini te
po pitanju izručenja. Ratificiranje konvencija protiv
korupcije veoma je važno i poželjno je da se poveća
broj potpisnika UN-ove Konvencije protiv
korupcije. Treba poraditi i na tome da se te
konvencije uistinu i primjenjuje, jer se to u mnogim
zemljama, pa i potpisnicama, ne čini dosljedno i u
dovoljnoj mjeri. Mnogi su uz to izrazili želju i za
osnivanjem jednog stalnog međnarodnog tijela za
borbu protiv korupcije.
Potrebno je također pomoči siromašπe zemlje

koje nemaju dovoljno uređene zakone na tome
području odnosno nemaju još uvijek pravne
ustanove za borbu protiv korupcije.Korupciju u
zemljama u razvoju ponekad uzrokuju zapadne
kompanije ili čak državna ili međunarodnim tijela,
a svakako i korumpirane mjesne oligarhije.
Samo dosljednim i discipliniranim stavom
bogatih zemalja bit će moguće pomoči vlade
siromašnih zemalja da dobiju na vjerodostojnosti.
Poželjno je stoga da se u tim zemljama na putu
demokratskih promjena promiće sloboda tiska i da
u njima zaživi građansko društvo.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by Feba on ned srp 01 2007, 18:31

Da ne znam da si adventista, pomislila bih da si katolik, abrahame, koliko citiraš katoličke izvore. Samo u svom tom pejstiranju ne znam gdje si ti. Slažeš li se s time, ne slažeš... Question
avatar
Feba
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 137
Age : 44
Localisation : Zagreb
Registration date : 07.04.2007

Korisnički profil http://slavimisusa.blogspot.com

[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by dominik on ned srp 01 2007, 21:49

abraham samo kopira tekstove i tu ih stavlja...njegovi razlozi su mi nejasno, ali ako mu je gust...tko sam ja da ga sprijecavam. naucio sam ne obazirati se na to.. Smile
avatar
dominik
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 871
Age : 31
Registration date : 08.12.2006

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by Euro on ned srp 01 2007, 22:07

Copy i Paste su dvije naredbe koje su u povijesti informatike naišle na najveću radost i odobravanje ljudi ! Very Happy Very Happy Very Happy

pozdrav

Euro
avatar
Euro
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 863
Age : 51
Registration date : 31.03.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by Gost on ned srp 01 2007, 22:46

Euro je napisao/la:Copy i Paste su dvije naredbe koje su u povijesti informatike naišle na najveću radost i odobravanje ljudi ! Very Happy Very Happy Very Happy

pozdrav

Euro
1. Timoteju 6,10
"Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima."

Mnoštvo nije ni došlo do vjere jer su reformaciju zaustavili korumpirani ljudi
koji su obožavanje Boga zamijenili idolopoklonstvom bogatstva..Kapitalizam
nije bio objeručke prihvaćen od katoličke crkve jer sa francuskom revolucijom katolička crkva izgubila mnoštvo svojeg posjeda..U svom oporavku od udarca koji joj je naneo Bonaparte crkva se oporavila ..Pred kraj 19 vijeka socijalni nauk katoličke crkve je bio trasiran ..
KC koristi kritiku korupcije za sugestivnu korekciju grijeha struktura - grijeha protiv demokracije koju omogućavaju idolopoklonici bogatstva..
Kada govorimo o vračanju kršćanskim korjenima tada se ne mogu zaobići uzroci nepravilnog odnosa vjernika prema razvoju kapitalizma ..prvobitna je akumulacija kapitala bila vrlo gruba.. Na primjer u Irskoj je mnoštvo naroda pomrlo od gladi radi toga što protestanti nisu nalazili bolje rješenje nego katolike prepustiti stihiji..Srebroljublje je stimuliralo vjersku netoleranciju..
Copipaste gornjeg clanka o papskoj kritici korupcije može nam poslužiti potražiti analizu odnosa dvaju grupacija krupnih kapitala u odnosu na druge dvije grupacije - židovske i islamske grupacije - između ova četiri vjetra nalazi se više milijardi ljudi koji stenju pod teretom srebroljublja i ne nalaze brza rješenja pomoću demokratskih mehanizama jer je hobotnica srebroljublja zahvatila i demokratske strukture..Pogledajte izjave gospodina Milanovića o korupciji u Hrvatskoj i uporedite ih sa gornjim prikazom kritike korupcije od strane KC.I protestantske crkve bi u Hrvatskoj trebale više ukazivati na grijeh u ekonomiji i sudstvu kao i na rješenja borbe protiv grijeha..Neki će reči, mi se ne bavimo politikom..No , zar nije to ipak politika "tako se ne baviti se politikom"..
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by apostol on pet pro 07 2007, 07:31

Kako se rijesiti korupcije ako je u Crkvi ona najslabija?
Prijeti li nam izbjegavanje metanoje, priznavanje i moralni zaokret nacije?:

Na globalnoj razini, političke stranke, zakonodavstvo i policija su pod najvećim udarom korupcije, a najmanji stupanj korupcije prisutan je u Crkvi, nevladinim udrugama i vojsci. U Hrvatskoj je korupcije najviše u pravosuđu, zdravstvu, gospodarstvu i političkim strankama, dok je najmanji stupanj korupcije istovjetan onom na svjetskoj razini koji obuhvaća Crkvu, nevladine udruge i vojsku.

http://www.kriz-zivota.com/zoom/2929/barometar_korupcije_najmanje_korupcije_je_u_crkvi/
avatar
apostol
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 167
Age : 55
Registration date : 31.12.2006

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by Gost on sri sij 02 2008, 19:32

Za mijenjanje mentaliteta i uopće načina života sklonog korupciji potrebno je otvoriti javnu raspravu o korupciji u Hrvatskoj.

Zar ne:

Koliko zlata toliko muzike, ali tko svira a tko plese?
Treba pripremiti dokument za tu javnu raspravu ..Sto taj dokument osim opcih stavova treba sadrzavati?
Nije li u mocnoj korumpiranoj mrezi struktura dobar dio katolika ?
Kada netko zbog neke osobne koristi (novca, privilegija...) svoje vlastite interese stavi ispred javnih interesa, tada postupa protupropisno i riječ je o korupciji. U suvremenome načinu života, poslovanja i uopće društvenih gibanja različite su mogućnosti i iskušenja za korupciju.
U ovom je trenutku važno otkriti, javno raskrinkati i kazniti one javne djelatnike koji su podlegli korupciji i tako nanijeli veliku štetu pojedincima i funkcioniranju sustava. To je potrebno, ali nikako dovoljno za mijenjanje mentaliteta sklonog korupciji. Za mijenjanje mentaliteta i uopće načina života sklonog korupciji potrebno je otvoriti javnu raspravu o korupciji u Hrvatskoj.

Crkveni dokument o korupciji naglašava da su osim teških šteta u materijalnom pogledu korupcijom još veće štete vezane »uz kvalitetu i ljudsku dimenziju života«. Empirijski je dokazano da postoji jasna »veza između korupcije i odsutnosti kulture, između korupcije i ograničenog funkcioniranja institucionalnog sustava, između korupcije i indeksa ljudskog razvoja, između korupcije i socijalnih nepravda«.
http://www.glas-koncila.hr/rubrike_teoloski.html?news_ID=13359
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Korupcija

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.