Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Go down

Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by evangelina on pet svi 18 2007, 16:42
Deset dana neprekidne molitve


17. - 26. svibnja 2007.1. DAN


Četvrtak, 17. svibnja 2007.
Traženje BOŽJEG KRALJEVSTVA za
transformirajuću silu s obzirom na duhovnu tamu, podjele u crkvi, ekonomske
pritiske.


“...i govorio im o kraljevstvu Božjem. Jednoć, dok je sjedio s njima za
stolom, naloži im da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje
Očevo, ‘obećanje za koje ste čuli od Mene…’”
(Dj
1,3-4).

Za Kristovu slavu


 • Da
  srca Božjeg naroda plamte u ljubavi i odanoj poslušnosti Isusu kao Kralju
  i Gospodaru svih i svega.
 • Da
  mnogi ljudi, širom mjesta u kojima žive, iskuse dobrotu i slavu Kristove
  kraljevske ljubavi.
 • Da
  Krist okupi i pouči svoj narod svemu što Biblija kaže obzirom na nadu
  Njegovog kraljevstva koje donosi život.


Za blagoslov naroda


 • Da Krist dovede svoje vjerne da se nastane
  u mjestima u kojima se proboj
  blagoslova još nije dogodio.
 • Molite
  kako bi oni strpljivo tražili obećani blagoslov Kristovog kraljevstva na
  ovakvim teškim mjestima.
 • Da
  sila Kristove ljubavi donese trajan preobražaj cijelog društva.

2. DAN


Petak, 18. svibnja 2007.

Jačanje u UJEDINJENOJ MOLITVI za podršku
pokretima ujedinjene molitve s obzirom
na: nedostatak molitve, okultne prakse i materijalizam. “Svi su ovi bili
jednodušno ustrajni u molitvi...”
(Dj 1,14)

Za Kristovu slavu


 • Da
  nas Bog ujedini u “jednodušnoj” molitvi (Dj 1,14, 2,46, 4,24),
  osposobljavajući nas da zajedno žarko molimo da se Krist proslavi u
  cijelome svijetu.
 • Da
  Bog čuje i odgovori na molitve siromašnih, mladih i onih na rubu životnih
  uvjeta, te da On tako bude proslavljen njihovom zahvalom.


Za blagoslov naroda


 • Da
  Božji Duh nadahne i osposobi vjerne kako bi molili za specifične
  blagoslove nad svojim bližnjima i
 • prijateljima.
 • Da
  ljudi u svim našim društvenim zajednicama budu potaknuti da zazovu Boga i
  Njegovu pomoć kao nikada do sada.
 • Da
  vođe naših društvenih zajednica mole Boga za njegovu mudrost i nadu.
3. DAN


Subota, 19. svibnja 2007.

Ispunjenje SVETIM DUHOM. Da Bog izlije
svog Duha na sve ljude s obzirom na intelektualni ponos, demonsku potlačenost,
duhovno sljepilo, depresiju. “‘U posljednje ću vrijeme’, — veli Gospodin, —
‘izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće...’” (Dj 2,17).Za Kristovu slavu


 • Da
  se Crkva nanovo ispuni Božjim Duhom i bude ojačana da služi kao Kristov
  svjedok u svijetu.
 • Da
  Božji Duh objavi Isusa onima koji su zakopani u duhovnoj tami.


Za blagoslov naroda


 • Da
  Bog izlije od svog Duha na svaku osobu koja živi na zemlji.
 • Da
  Božji Duh probudi narode tako da čuju Njegov glas i vide Njegova djela (Dj
  2,33).
 • Da
  mnogi budu prodrmani od Svetog Duha, te da na taj način mogu vidjeti živog
  Isusa na djelu u svojim životima.
4. DAN


Nedjelja, 20. svibnja 2007.

Okretanje Bogu u POKAJANJU. Da se mnogi
obrate od grijeha u novi život u Kristu s obzirom na pornografiju, ovisnosti, buntovnosti, nemoral.
“Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi, tako da od
Gospodnje prisutnosti mogu doći vremena utjehe”
(Dj 3,19-20).

Za Kristovu slavu


 • Da
  Krist susretne ljude svojom opraštajućom ljubavlju tako da se milijuni okrenu
  od svojih grijeha i radošću slijede Isusa.
 • Da
  Božji Duh pomogne mnogima da shvate koliko su duboko rastužili Boga i da
  otvoreno priznaju svoj grijeh.
 • Da
  vijest o Kristovom križu slomi okove grijeha tako damnogi pronađu nadu da
  njihovi grijesi mogu biti “izbrisani” (Dj 3,9).


Za blagoslov naroda


 • Da
  Bog blagoslovi svoj narod pomažući mu da bude prvi koji ce se okrenuti “od
  svoje zloće” (Dj 3,26) tako da se masovni pokreti pokajanja mogu proširiti
  cijelim društvom.
 • Da
  ovi pokreti pokajanja donesu “vremena utjehe” (Dj 3,19) tako da muškarci,
  žene i djeca iskuse Božje prisutnost.
5. DAN


ponedjeljak, 21. svibnja 2007.

Traženje KRISTOVA MIRA. Za
transformaciju odnosa među ljudima s obzirom na rasizam, siromaštvo, nasilje,
kriminal. "Strah spopade svakoga…Svi koji prigrliše vjeru držahu se
zajedno i sve im bijaše zajedničko. Prodavali bi pokretna i nepokretna dobra i
to bi dijelili svakom prema njegovoj potrebi…tako su po kućama lomili kruh i
zajedno uzimali hranu vesela srca. Hvalili su Boga i zato uživali naklonost
svega naroda…”
(Dj 2,43-47).

Za Kristovu slavu


 • Da
  Bog u cijelom svijetu, kroz promijenjene živote svoga naroda, otpusti
  eksploziju Kristovog mira.
 • Da
  izmirenje među crkvama ukloni podjele i neprijateljstva, obilježavajući
  odnose među kršćanima ljubavlju, radošću, jedinstvom i razdraganošću srca.
 • Da
  se Krist tako silno i jasno pokrene u svome narodu te da i oni i svijet
  koji ih promatra doista budu ispunjeni strahopoštovanjem (2,43).


Za blagoslov naroda


 • Da
  se Božji narod okrene od pohlepe i svjetovnih želja, te da postanu
  darežljivi kao nikada prije.
 • Da
  Bog intervenira u ratovima, zaustavi duhovne sile zla, obuzda terorizam i
  zaštiti one koji pate.
 • Da
  Bog upotrijebi kršćane da pomognu u izbavljanju ljudi od potlačenosti
  krajnjeg siromaštva. Procjenjuje se da se milijarda ljudi bori za život s
  manje od jednog dolara dnevno.


6. DAN


utorak, 22. svibnja 2007.

Osposobljavanje DOLAZEĆE GENERACIJE. Za
ostvarenje Božje namjere s obiteljima i djecom s obzirom na uništene domove,
seksualnu izopačenost, eksploataciju djece, abortuse. “Vama je, naime, ovaj
obećani dar namijenjen, vašoj djeci...”
(Dj 2,39).

Za Kristovu slavu


 • Da
  Krist ojača brakove i obitelji.
 • Da
  mladi počnu slijediti Krista u ranoj životnoj dobi, služeći mu cijelog
  života s potpunom predanošću.
 • Da
  mladi vođe budu priznati i da im bude dopušteno pomagati crkvama (Dj
  6,3-7).


Za blagoslov naroda


 • Da
  kršćani odvažno iskazuju ljubav Božje obitelji svoj siročadi, udovicama,
  bespomoćmima i beskućnicima. • Da
  kršćani prošire Božju očinsku ljubav milijunima djece koja su ostala
  siročad uslijed ratova i epidemije AIDS-a.
 • Da
  Bog osposobi dolazeću generaciju te da tako može ispuniti Svoja obećanja
  širom svijeta.
7. DAN


srijeda, 23. svibnja 2007.

Prenošenje BOŽJEG POZIVA. Za sve narode
da čuju Božji glas s obzirom na ljude nedosegnute Evanđeljem, idolopoklonstvo,
nevjeru, nepismenost. “...i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k
sebi Gospodin, Bog naš”
(Dj 2,39).Za Kristovu slavu


 • Da
  se Božja riječ objavi ljudima iz svakog jezika, plemena i naroda (Dj 1,8;
  2,5).
 • Da
  svijet čuje “o veličanstvenim Božjim djelima” svatko na svom vlastitom
  jeziku i u stilu svoje kulture (Dj 2,11).
 • Da
  Krista slijede vjernici u svim
  narodima, posebno među tisućama nedosegnutih grupa gdje nedostaju vitalne
  crkve koje rastu i umnožavaju se.


Za blagoslov naroda


 • Da
  Biblija bude prevedena za 2 500 grupa ljudi koje još nemaju niti jedan
  stih na svom jeziku.
 • Da
  Biblija, objavljena kroz različite medije postane dostupna svim ljudima
  gdje god bili.
 • Da
  Bog pozove k sebi mnoge (Dj 2,39) koji će zazvati Njegovo ime kako bi bili
  spašeni (Dj 2,21).
8. DAN


Četvrtak, 24. svibnja 2007.

Patnje u sili ISUSOVE SLAVE. Za vjeru
Njegova naroda s obzirom na progonstva, nepravdu, terorizam.


“A oni ostaviše Veliko vijeće vrlo veseli što im je udijeljena čast da
podnesu zlostavljanje za Ime Isusovo”
(Dj 5,41).

Za Kristovu slavu


 • Da
  oni koji su progonjeni jer služe Kristu, mogu pokazati blag i odvažan Isusov karakter
  (Dj 4,13).
 • Da
  kršćani koji trpe za Kristovo Ime budu jaki u radosti i vjeri.
 • Da
  se Bog proslavi Svojim silnim djelima na svim mjestima na kojima mu se
  sada protive (Dj 4,21).


Za blagoslov naroda


 • Da
  naši vođe i vlade budu blagoslovljeni.
 • Da
  vladini predstavnici koji se protive Kristu (Dj 4,25-27) budu
  blagoslovljeni mudrošću da ne dođu u “sukob s Bogom” (Dj 5,39).

9. DAN


Petak, 25. svibnja 2007.

Donošenje KRISTOVOG OZDRAVLJENJA. Da Krist
donese ozdravljenje s obzirom na nedostatak zdravstvene njege, epidemiju
AIDS-a, vračanje, zagađenje. “Pruži ruku da se po Imenu tvoga svetog Sina
Isusa događaju ozdravljenja i čudesni znaci!”
(Dj 4,30).

Za Kristovu slavu


 • Da
  društvo vidi ispruženu Kristovu ruku kako donosi čudesna ozdravljenja
  bolesnima (Dj 5,14-16).
 • Da
  naočigled mnoštvu ljudi Isusovo ime bude naviješteno i popraćeno znacima i
  čudima (Dj 3,16).


Za blagoslov naroda


 • Da
  se u našoj generaciji okonča pošast AIDS-a.
 • Da
  kršćani djeluju s mudrošću, suosjećanjem i upornošću kako bi bolesti bile
  iskorijenjene
 • Da
  se kršćani zauzmu u pribavljanju osnovne zdravstvene njege među
  potrebitima. Širom svijeta svakodnevno umire na tisuće djece od bolesti
  koje su se mogle spriječiti.
 • Da
  Božji narod djeluje mudro, pouzdavajuće se u Boga da će silno djelovati
  kako bi zemlji donio ozdravljenje.


10. DAN


Subota, 26. svibnja 2007.

Širenje KRISTOVOG BLAGOSLOVA. Za obećani
blagoslov svim narodima s obzirom na glad, ratove, ulične bande, korupciju. “Abrahamu
reče:’U tvom
će potomstvu biti blagoslovljena sva plemena na zemlji’”(Dj
3,25).

Za Kristovu slavu


 • Da
  kršćani žive u očekivanju kako će se davno obećanje blagoslova uskoro
  ispuniti, donoseći transformaciju njihovom društvu i zemljama.
 • Da
  svi narodi vide Isusa, najvećeg Abrahamovog potomka, onakvim kakav On
  zaista i jest među narodima.
 • Da
  crkve djeluju zajedno, kao jedna obitelj u Isusovo Ime, surađujući s Bogom
  u mijenjanju života, gradova i nacija.


Za blagoslov naroda


 • Da
  Božja pravednost i pravda utječe na trgovinu i politiku, čisteći cijelo
  društvo od prokletstva korupcije.
 • Da
  mir Kristovog kraljevstva utječe na način kojim se upravlja i vlada našim
  gradovima i narodima.
 • Da
  se radost Kristovog kraljevstva pretvori u proslave slavljenja i
  zahvalnosti u svakom narodu na svijetu.Pentekost


Nedjelja 27.
svibnja 2007.
avatar
evangelina
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 39
Age : 49
Localisation : Zabok
Registration date : 18.04.2007

Korisnički profil http://evangelina.mojblog.hr

[Vrh] Go down

Re: Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by dominik on pet svi 18 2007, 21:57

Amen! Hajdemo moliti! Very Happy
avatar
dominik
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 871
Age : 31
Registration date : 08.12.2006

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by jony on pet svi 18 2007, 23:06

dominik je napisao/la:Amen! Hajdemo moliti! Very Happy

Brate, tko sve sudjeluje u ovoj molitvi? Koja je svrha?

jony
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 331
Age : 35
Registration date : 02.05.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by evangelina on sub svi 19 2007, 06:59

jony je napisao/la:
dominik je napisao/la:Amen! Hajdemo moliti! Very Happy

Brate, tko sve sudjeluje u ovoj molitvi? Koja je svrha?DESETODNEVNA MOLITVA


Na poticaj Međunarodnog molitvenog vijeća (International
Prayer Council - IPC) organizirana je od 17. do 26. svibnja neprekidna
desetodnevna međunarodna molitva u kojoj će se udružiti više milijuna vjernika
iz čitava svijeta.
Pentekost, 27. svibnja 2007. usvojen je kao globalni dan
molitve na koji će svoje molitve uputiti Bogu više stotina milijuna kršćana
širom svijeta i u Hrvatskoj.
Pozivamo sve kršćane da se pridruže ovoj
međunarodnoj molitvenoj inicijativi.
avatar
evangelina
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 39
Age : 49
Localisation : Zabok
Registration date : 18.04.2007

Korisnički profil http://evangelina.mojblog.hr

[Vrh] Go down

Re: Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by Gost on sub svi 19 2007, 20:16

Dragi svi forumaši,
Oče naš:
http://www.boston-catholic-journal.com/our_father.mp3

Slavimo Boga:

http://74.53.88.18/~sda/audio/FREDERIK_MILER___NEBESKOM_O.MP3


Molite se za djecu bez obzira na denominaciju, pogledajte na ovoj adresi ovaj film :
http://www.childrenofhope.org/

Ustrajte u molitvi u ljubavi Isusovoj
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Deset dana neprekidne molitve, 17. - 26. svibnja 2007.

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.