Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Stranica 3 / 5. Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on pet tra 20 2007, 22:27

Ivan Miklenić
Slika Benedikta XVI.

Druga obljetnica izbora na čelo Katoličke Crkve, koja pada u četvrtak 19. travnja, kao i nedjeljna proslava 80. rođendana, koja pada u ponedjeljak 16. travnja, stavlja papu Benedikta XVI. u središte pozornosti svjetske pa i hrvatske, osobito katoličke javnosti. Zahvaljujući suvremenim sredstvima priopćivanja, većina ljudi u svijetu, pa i u Hrvatskoj, ima svoju sliku Benedikta XVI. i svoj stav o njemu, premda je u papinskoj službi tek dvije godine. Razumije se da ni ta slika, ni taj stav, ne mogu biti konačni ni cjeloviti jer je s jedne strane dvije godine u papinskoj službi vrlo malo vremena, a s druge strane nema ni potrebne povijesne distanciranosti da bi se osoba i djelovanje Benedikta XVI. mogli ozbiljno, vjerodostojno i objektivno ocijeniti.
U Hrvatskoj upravo u takvim okolnostima nužne nedorečenosti veoma je važno kakvu sliku o Benediktu XVI. serviraju mediji i koliko su gledatelji, čitatelji odnosno slušatelji dorasli procijeniti vjerodostojnost tih medijskih ponuda te s potrebnom kritičnošću razlikovati činjenice od mišljenja pojedinih autora. Premda katolici u Hrvatskoj mogu svoju sliku Benedikta XVI. izgrađivati na temelju onoga što se u samoj Crkvi govori i piše o Papi, osobito u crkvenim medijima koji mu sustavno posvećuju primjerenu pozornost, činjenica je da drugi javni i privatni mediji i češće i lakše dohvaćaju i katoličke vjernike pa je i mogućnost utjecaja tih medija veća. To znači da većina katoličkih vjernika u Hrvatskoj svoje spoznaje o papi Benediktu XVI. može dobiti upravo iz necrkvenih izvora. To po sebi ne bi trebao biti nikakav problem kad ti necrkveni izvori, odnosno utjecajni društveni mediji, ne bi bili često pristrani i neobjektivni, općenito, a posebno kad je riječ oKatolički vjernici kao i svi drugi građani ove zemlje imaju neotuđivo pravo na objektivnu informaciju o svemu pa i o papi Benediktu XVI.Benediktu XVI. Vjerojatno se ni u jednoj zemlji nije dogodilo da bi tako malo autora iznijelo toliko puno neistina, konstrukcija, tendencioznih mišljenja i optužaba o papi Benediktu XVI. kao u Hrvatskoj. Pojedini autori, dosljedni svojoj predrasudi od same mogućnosti da kardinal Ratzinger bude izabran za papu, a osobito od njegova izbora, ponavljaju svoje stereotipe pokušavajući na taj način hrvatskoj javnosti nametnuti što lošiju, što negativniju sliku sadašnjega Pape. Kad bi u tom svom nastojanju poštivali činjenice i samo iznosili svoja mišljenja, onda im nitko ne bi imao što predbaciti, no kad oni konstruiraju, iznose neistine i izmišljaju podatke, bilo iz neznanja bilo iz osobne ili svoje kolektivne averzije prema Katoličkoj Crkvi i prema svakome crkvenom službeniku kao takvome, onda na takvo postupanje treba javno upozoriti. Katoličkim vjernicima u Hrvatskoj sasvim je normalno da neki ljudi, pa i neki medijski djelatnici, imaju negativno mišljenje o Katoličkoj Crkvi, papi, biskupima, svećenicima, pa i o Benediktu XVI, ali im nije normalno ni svejedno, niti im to može biti, što se takva negativna mišljenja podupiru neistinama, konstrukcijama i podmetanjima. Katolički vjernici, kao i svi drugi građani ove zemlje, imaju neotuđivo pravo na objektivnu informaciju o svemu pa i o papi Benediktu XVI.
Bez ikakve pretenzije o konačnoj ocjeni, dosadašnji pontifikat Benedikta XVI. očituje se u prvom redu kao svjesno i sustavno nastavljanje služenja Katoličke Crkve dobru čitavoga čovječanstva i svih ljudi. To služenje, kojemu Benedikt XVI. daje svoje specifične naglaske, bitan je smisao postojanja Crkve koju je Krist ustanovio da bi u svijetu nastavilo njegovo djelo spasenja koje je ponuđeno svim ljudima. Na tragu svojih velikih prethodnika na Petrovoj stolici Benedikt XVI. neumorno naviješta i svjedoči Krista raspetoga i uskrsloga stavljajući u prvi plan, sasvim svjesno i vrlo odlučno, sliku Boga kao ljubavi otvorene i dostupne čitavom čovječanstvu i svim ljudima. Prva, programska enciklika Benedikta XVI. »Bog je ljubav« upravo je vrlo originalan naglasak navještaja Radosne vijesti razumljiv suvremenom čovjeku koji je možda više nego ikada gladan istinske ljubavi te se često zadovoljava različitim surogatima i krivotvorinama ljubavi koji ostavljaju u ljudima sve veću prazninu. Benedikt XVI. dosad je na mnogo načina u brojnim porukama i nagovorima varirao temu Boga kao ljubavi, pokušavajući na taj način suvremenim vjernicima i svim tražiteljima istine olakšati probijanje različitih svojih zidova ili okova samodostatnosti, sebičnosti i bešćutnosti. Potičući suvremene ljude, bez obzira na njihove vlastitosti, ograničenosti ili različitosti, da spoznaju kako su stvarno voljeni, kako im je ponuđena neopoziva, vjerna i neizmjerna Božja ljubav, papa Benedikt XVI. izvrsno djeluje u službi konkretnih ljudi. Papinstvo Benedikta XVI. također je u službi čitavoga čovječanstva i konkretnih ljudi kad otvoreno i hrabro govori o velikim i opasnim suvremenim zabludama koje prijete strašnim posljedicama za budućnost i sam opstanak čovječanstva. Upozoravajući na suvremenu diktaturu relativizma koja dovodi u pitanje naravni moralni zakon upisan u srcu svakoga čovjeka i po kojem je svaki čovjek sposoban razlikovati dobro i zlo, Papa upravo proročki želi pomoći da se na svijetu ne dogodi globalni totalitarizam koji je moguća i ozbiljna prijetnja ne samo da liši slobode, dostojanstva i vlastitog identiteta čitave narode nego i da svi pojedinci, osim onih u novoj upravljačkoj klasi, postanu doslovno robovi.
Stoga je vrlo važno poznavati autentičnu sliku Benedikta XVI. i stoga je vrlo važno da upravo Benedikt XVI, Kristov namjesnik u ovome vremenu i suvremeni prorok, sa svojom autentičnom porukom bude objektivno prikazivan i tumačen i kao takav bude u središtu pozornosti i svjetske i hrvatske javnosti, svakoga čovjeka, jer je Bogu svaki čovjek važan.

------------------
/podvukao - abraham/

Reforma katoličke se crkve je već počela .
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on pet tra 20 2007, 22:51

Razgovor: kardinal William Joseph Levada, pročelnik Kongregacije za nauk vjere
»Vjeru se ne može nametati, ona se nudi ljudskoj slobodi«

Pročelnik Kongregacije za nauk vjere William Joseph Levada, boraveći ovih dana u Zagrebu, rado je pristao na intervju za Glas Koncila. On je posjetio Zagreb i u studenome 2004. godine kao nadbiskup San Francisca da bi se pomolio na grobu kardinala Franje Šepera, pod čijim je vodstvom kao mladi svećenik svojedobno radio u Kongregaciji za nauk vjere. U tadašnjem je razgovoru za Glas Koncila iznio svoja sjećanja na kardinala Šepera, a također je naširoko govorio o crkvenim i društvenim prilikama u SAD-u. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo. Trinaestoga svibnja 2005. godine papa Benedikt XVI. imenovao ga je pročelnikom Kongregacije za nauk vjere, a na posljednjem konzistoriju u ožujku 2006. kreirao ga je kardinalom. O 25. obljetnici smrti kardinala Šepera ponovo je došao u Zagreb te je svojemu domaćinu kardinalu Bozaniću donio, između ostaloga, netom objavljenu zbirku svih radova koje je Kongregacija za nauk vjere objavila od Drugoga vatikanskog koncila do 2005. godine. Letimičan pogled na popis pokazuje da je od 105 dokumenata njih četrdesetak nastalo pod vodstvom kardinala Šepera.
Ne samo štititi, nego i promicati

Većina vjernika, pa i drugih ljudi, barem je čula za ime »Kongregacija za nauk vjere«. No zacijelo je mnogo manji broj onih koji znadu koja je njezina osnovna djelatnost, tj. smisao njezina postojanja. Štoviše, nekima je stalo do toga da stalno ističu kako je današnja Kongregacija nasljednik nekadašnjeg Svetog Uficija ili Inkvizicije. Biste li nam mogli malo opširnije progovoriti o radu Kongregacije i o njezinoj temeljnoj svrsi?

KARDINAL LEVADA: Spomenut ću knjigu s dokumentima koje je Kongregacija objavila od Koncila na ovamo, jer se na temelju tih dokumenata može dobiti uvid u djelokrug njezina rada. Obično ljudi misle da se ona bavi samo ispitivanjem teologa, tj. ispravnosti njihove teologije. Istina, radimo i to ako nam biskupi, a osobito biskupske konferencije ukažu na potrebu za tim. No pored toga razmatramo ženidbene slučajeve, s aspekta vjere, o kojima mora odlučiti Sveti Otac. Ispitujemo te slučajeve i rezultate ispitivanja podastiremo njemu osobno. Tu su i pitanja koja se tiču ozbiljnijih prekršaja protiv sakramenata, kao što je kršenje ispovjedne tajne ili profanacija euharistije. U djelokrug našega rada ulaze i izvještaji o navodnim ukazanjima. Naravno, o svemu ne objavljujemo dokumente, ali moramo ispitati stvar s našeg aspekta i dati mišljenje.
Kongregacija nastavlja raditi ono što je Crkva uvijek radila, a to je ispitivanje je li neki nauk uistinu u skladu s objavom Isusa Krista i Svetoga pisma, tj. je li neko tumačenje ispravno ili pogrešno. U tom je smislu Kongregacija povijesna nasljednica Svetog Uficija. Kao katolici vjerujemo da Isus nije jednostavno došao na našu zemlju, propovijedao radosnu vijest, ostavio neko sjećanje na nju, a potom oprao od nas ruke, nego nam je ostavio svoju poruku kao trajni polog. Obzirom na razvoj misli u različitim kulturama, logično je da su ljudi uvijek imali različite zamisli o tome što nam je Isus ostavio i što je želio. Ako vjerujemo da je Isus zauvijek sa svojom Crkvom i da je vodi njegov Sveti Duh, onda je jasno da to Crkva može znati i definirati.
Drugi vatikanski koncil je želio dati - u tome je pak srž reforme Kongregacije nakon Koncila - novo usmjerenje tome dikasteriju koji pruža važnu pomoć papama i sveopćoj Crkvi. Novo usmjerenje je u tome što on ne samo da štiti i da bdije nad naukom Crkve, nego također promiče bolje razumijevanje crkvenoga nauka i učiteljstva.
Vjernici moraju znati istinu

Biste li mogli malo podrobnije opisati kontakte, institucionalizirane ili ne, s teolozima?

»Ne treba čuditi što unutar Crkve postoje različiti kulturni, intelektualni, jednom riječju kontekstualni čimbenici koji utječu na razumijevanje vjere. No s druge strane vjera je nešto zadano. Kad govorimo o vjeri, govorimo o Vjerovanju, o 'Symbolum fidei', o 'jednoj vjeri, jednome krstu i jednome Gospodinu'. Vjera je prije svega odgovor na Božju objavu.«

»Ne možemo mi mijenjati Krista, nego Krist treba mijenjati nas, on želi prožeti i pročistiti svaku kulturu, uključujući i našu. Velika je napast u koju dolaze ljudi svakoga vremena, dakle, da pokušavaju stvoriti Krista na svoju vlastitu sliku.«KARDINAL LEVADA: I ovdje bih ukazao na novoobjavljenu knjigu s dokumentima koje je izdala Kongregacija od Koncila naovamo. Tu se vidi kako je Kongregacija tijekom svojega rada objavljivala dokumente u kojima se osvrtala na sporne stavove nekih teologa. Ima tu poznatih i manje poznatih imena. Naravno, taj se proces nastavlja u skladu s utvrđenim procedurama koje su teolozima poznate. Tako teolog, ili teologinja, može imati svojega savjetnika, ima mogućnosti korespondencije s našim stručnjacima ako ispitujemo neku njihovu knjigu. Ponekad se događa da se pogrešno razumije teologova nakana, tj. teolog tvrdi da nije imao nakanu reći to što se nama čini da je pogrešno. U tom slučaju dajemo mu mogućnost da, u drugoj knjizi ili u posebnome članku pisanom s tom nakanom, jasnije iskaže svoj stvarni stav. Ako to učini, stvar ostaje interna, tj. ne dođe ni pred koju drugu instancu.
Ponekad se ne možemo složiti. Tada smatramo da oni u Crkvi koji će čitati te knjige ili članke moraju znati kako oni - u tim i tim točkama - nisu u skladu s naukom Crkve.
»Iskustvo nije dio objave«
Nakon dva europska pročelnika, kardinala Šepera i Ratzingera, Vi dolazite iz Sjeverne Amerike. Razdoblje nakon Koncila može se u teologiji nazvati razdobljem kontekstualnosti, tj. razdobljem različitih teologija nastalih u različitim kulturnim, društvenim, gospodarskim, političkim i inim kontekstima. Kako sada, iz središta Crkve, vidite tu kontekstualnost?

KARDINAL LEVADA: Istina, potrebno je uvijek promatrati kontekst u kojemu se vjera proučava i razumijeva, u kojemu se odvijaju teološka istraživanja te nastaju teološka tumačenja. Ako pogledamo povijest teologije, vidjet ćemo da je uvijek bilo različitih pristupa istome. Tako smo u vrijeme otaca imali aleksandrijsku i antiohijsku školu koje su s različitim naglascima pristupale pitanju tko je Isus i Duh Sveti. U srednjem vijeku postojala je dominikanska i franjevačka škola. Čak i u vremenu postreformacije imali smo različite pristupe pojedinim pitanjima. Sjetimo se razlika isusovačke i dominikanske škole u pitanjima milosti i slobodne volje.
Ne treba nas stoga čuditi što unutar Crkve postoje različiti kulturni, intelektualni, jednom riječju kontekstualni čimbenici koji utječu na razumijevanje vjere. No s druge strane vjera je nešto zadano. Kad govorimo o vjeri, govorimo o Vjerovanju, o »Symbolum fidei«, o »jednoj vjeri, jednome krstu i jednome Gospodinu«. Vjera je prije svega odgovor na Božju objavu, a teologija također razmatra o tome odgovoru. Tako se prije svega može i mora govoriti o temeljnome jedinstvu, koje dolazi prije različitih kulturnih i kontekstualnih čimbenika. U posljednje se vrijeme govori o teologiji »odozdo«, tj. o teološkome promišljanju koje kreće od ljudskoga iskustva. Temeljni nedostatak toga pristupa jest da ne uzima u obzir činjenicu da iskustvo nije dio objave. Prvenstvo ima Božja objava.
Temelj za razumijevanje vjere i za teološko promišljanje jest sposobnost traženja istine, koja je zajednička svim ljudima, bili oni Afrikanci ili Europljani ili Azijati ili Amerikanci. Svima nam je dano da možemo otkriti i razlučiti koja je to temeljna objava koju je Bog dao čovječanstvu. Stoga, kad govorimo o ovom vrlo širokome pitanju kontekstualizacije teologije, ne smatram da kao Sjevernoamerikanac ne mogu razumjeti afrički ili europski ili koji drugi kontekst, jer svi imamo zajedničku ljudskost i tražimo istinu Božje objave. Mislim da to osobito dolazi do izražaja u Katoličkoj Crkvi, koja je sveopća. U Kongregaciji imamo članova iz Afrike, Latinske Amerike, Azije, iz čitavoga svijeta. I svi se slažemo oko temeljnih poimanja objave i vjere.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on pet tra 20 2007, 22:55

Kardinal Šeper s drugačije pozicije
Prije dvije godine, u razgovoru za naš tjednik već ste rekli mnogo toga o kardinalu Šeperu. No sa sadašnjeg stajališta, kao pročelnik Kongregacije, mnogo bolje možete vrednovati njegovo djelo. Možete li nam nešto reći o kardinalu Šeperu kao pročelniku Kongregacije za nauk vjere?

KARDINAL LEVADA: Istina je da sada kao pročelnik Kongregacije vidim lik i djelo kardinala Šepera s drugačije pozicije nego kad sam bio jedan od službenika u tome dikasteriju. Prije svega bolje razumijem opseg njegovih dužnosti kao pročelnika Kongregacije te također kao predsjednika Međunarodne teološke komisije, koja je zapravo ustanovljena i započela s radom za vrijeme njegove službe, i Biblijske komisije koja se u to vrijeme reformirala. Ta dva tijela se neovisno bave svako svojim područjem, također izrađuju dokumente, ali su i povezana s Kongregacijom za nauk vjere preko predsjednika, a to je pročelnik Kongregacije.
Domet djelovanja kardinala Šepera možda se bolje može razumjeti ako se pogleda na objavljene dokumente za vrijeme Šeperova vodstva Kongregacije. Donio sam kardinalu Bozaniću novu knjigu, tek je od prošloga tjedna dostupna javnosti, u kojoj se nalaze svi dokumenti koje je naša Kongregacija objavila od Koncila do prošle godine. Ako malo pogledamo kazalo, vidjet ćemo da je kardinal Šeper bio odgovoran za značajniji dio tih dokumenata.

»Krist objave je model čovještva«
Živimo u vremenu pluralizma mišljenja, gotovo da se može reći da svatko ima pravo na svoju istinu. Prije nekoliko dana Sveti je Otac među suvremene sile zla ubrojio »moderniziranog ili postmoderniziranog Krista«. Kako danas govoriti o Kristu koji je s jedne strane konačna i potpuna objava Boga, a s druge se strane želi utjeloviti u svakome vremenu, pa i u postmodernističkom?

KARDINAL LEVADA: U opisivanju i pokušaju razumijevanja kulturnih fenomena dajemo im imena. Tako imamo prosvjetiteljstvo, postprosvjetiteljstvo, modernu i postmodernu, vrijeme reformacije, barok... Ti nam pojmovi pomažu u opisivanju tih tijekova, no rekao bih da ih u primjeni treba uzeti podosta elastično. Papa Benedikt XVI. je mnogo puta, govoreći o temeljnim temama kršćanstva kao objavljene vjere, naglasio kako se glavni suvremeni izazovi vrte oko relativističkog mentaliteta. Taj mentalitet želi prikazati Krista kao jednoga od nas: Bio je dobar čovjek, govorio je divne stvari, ima mnogo toga simpatičnoga i slično. Tako je, primjerice, jedan od tvoraca američke državnosti Thomas Jefferson stvorio »svoju« bibliju, tj. iz Svetoga je pisma izbacio sve one dijelove za koje je smatrao da se ne uklapaju u onodobni ideal mirnog i humanog društva i države. Na taj je način izbacio Krista, pretvorivši ga u prosvjetitelja kakvi su bili u modi u doba američke revolucije. Takav mu je Krist bio koristan u izgradnji demokracije.
To je upravo suprotno od onoga što Krist za nas doista jest. Ne možemo mi mijenjati Krista, nego Krist treba mijenjati nas, on želi prožeti i pročistiti svaku kulturu, uključujući i našu. Velika je napast u koju dolaze ljudi svakoga vremena, dakle, da pokušavaju stvoriti Krista na svoju vlastitu sliku. A istina je drugačija: mi smo stvoreni na Božju sliku. Krist objave jest model čovještva. Mi moramo njega tražiti i njemu se suobličavati.
Nadalje, odgovarajući na to pitanje milim da središnje pitanje koje si treba postaviti, osim pitanja tko je Krist, glasi: Koja je Kristova nakana s nama? On nam želi ponuditi Božje odgovore na velika pitanja čovjekova postojanja. Zašto postojimo? Što je naše postojanje? Ima li ono smisla i u čemu je taj smisao? Upravo to čini teologija.
Međureligijski dijalog je nuždan

Međureligijski dijalog sve više postaje »top-temom« suvremenog društva, ali i crkvenog života i govora. Međutim, i na tom polju može biti nesporazuma. Biste li mogli nešto reći o toj temi?

KARDINAL LEVADA: Možda bih najprije rekao kako međureligijski dijalog nije isto što i ekumenski dijalog. Kod ekumenskoga dijaloga imamo zajedničku kršćansku tradiciju i zajednički temelj, a to je Božja objava u Kristu i jedno krštenje. Međureligijski dijalog postaje sve važniji kako za društveni život tako i za Crkvu. Mislim da je sveti otac Benedikt XVI. snažno naglasio dva temeljna aspekta međureligijskog dijaloga. Prvi je naglasak na ljudskome razumu. Naime, ljudski razum jamči da je dijalog moguć, da se možemo povezati kao ljudska bića, da jedni druge možemo razumjeti. Ako netko želi znati što kršćani ili katolici točno vjeruju, mora se informirati, mora ući u međureligijski dijalog.
Smatram da i mi moramo razumjeti druge religijske tradicije. Jer sve one traže Boga i temeljni smisao života. Riječ je naprosto o zajedničkoj baštini čovječanstva, koju antropološka istraživanja detektiraju u najstarijim čovjekovim tragovima na zemlji. Netko će reći da su religije kroz povijest imale svojih zastranjenja, kao što su ljudske žrtve ili kanibalizam. Upravo tu Sveti Otac naglašava ulogu ljudskoga razuma u religiji.
Govoreći o dijalogu s muslimanima, on poručuje kako, u ime razuma, nije moguće govoriti da Bog želi poticati na nasilje. I mi kršćani imali smo razdoblja sprege između države i Crkve, kad je neispovijedanje kršćanske vjere značilo ugrožavanje državnoga poretka. Tim više se moramo zalagati za poštivanje temeljnih vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo i vjerska sloboda. Vjera se ne može nametati, ona se nudi ljudskoj slobodi.
Međureligijski dijalog je, nadalje, od temeljne važnosti za budućnost čovječanstva. To bi bio onaj drugi bitni element koji ističe Sveti Otac. Pritom naglašava kako nije prihvatljiv stav prema kojemu bi isključivanje religije iz javnoga života i njezino guranje u isključivo privatnu sferu bilo rješenje za mir u svijetu i suživot među ljudima. Povijest čovječanstva kao i ljudska narav pokazuju kako to nije rješenje. Zapravo, ako želimo imati uspješan dijalog s islamom i s drugim religijskim tradicijama, moramo shvatiti da su njihove kulture zasnovane na religijskim zasadama. I ako želimo dijalog s njima, taj dijalog mora imati komponentu međureligijskoga dijaloga.
Koncil - kontinuitet u reformi
Razdoblje neposredno nakon Koncila bilo je podosta burno, za cijelu Crkvu a osobito za Vašu Kongregaciju. Čini se da su se vode podosta smirile...

KARDINAL LEVADA: Što se tiče postkoncilskoga vremena u Crkvi, valja reći kako je on prije svega želio naglasiti temeljne kršćanske odgovore na velika životna pitanja: Tko smo mi, koji je smisao našega postojanja, koje je određenje svega čovječanstva? Ipak, u dvije tisuće godina povijesti kršćanstva Koncil je bio jedna od vrlo važnih prekretnica. Što se tiče progresivnih i konzervativnih tumačenja, mogu reći kako su mnogi teolozi tumačili koncil na temelju onoga što bi oni željeli da je rekao. Problem je dakle u interpretaciji.
Tu bih uputio na riječi pape Benedikta XVI. tijekom prošlogodišnjega predbožićnog primanja članova Rimske kurije o 40. obljetnici završetka Koncila. On je ukazao na razliku u tumačenju toga događaja. Jedan je pristup nazvao »hermeneutikom diskontinuiteta«. Riječ je o pristupu prema kojemu bi Koncil bio nešto različito od onoga što je Crkva uvijek bila i što je vjerovala. Drugi pristup je »hermeneutika kontinuiteta u reformi«. Koncil je uistinu mnogo toga reformirao: liturgiju, razumijevanje Pisma, ponovno otkriće otaca... Bila je to obnova u smislu povratka k jednostavnosti ili punini onoga što kršćanstvo doista jest.
No to se dogodilo u kontinuitetu s onime što je Crkva o sebi uvijek vjerovala da jest. To ne znači da nije bilo koraka unaprijed i unazad. Do nekih se spoznaja došlo tek kasnije, čak i u odnosu na sadržaje Svetoga pisma. Sjetimo se samo pitanja ropstva, u čiju prosudbu Pismo uopće nije ulazilo. Tek nakon dugoga društvenog i kulturnog razvoja, nakon otkrića Novoga svijeta i prodiranja na afrički kontinent, europskome društvu je postalo jasno da ropstvo ne smije biti legitimna društvena ustanova. To treba imati na umu i kad se tumači Drugi vatikanski koncil. Mislim da u Crkvi ima mnogo nepotrebnih napetosti koje na neki način prikrivaju ono što Isus Krist želi reći svijetu. Jer ako stalno raspravljamo o tome čija je interpretacija točna, u opasnosti smo da se ne usredotočimo na ono bitno.
Sada, četrdeset godina nakon Koncila, imamo određeni pregled kako se razvijala njegova percepcija. Ako se osvrnemo na biskupske sinode koje se održavaju svake tri godine od Koncila naovamo i ako promotrimo brojne teme kojima su se one bavile te papinske postsinodske apostolske pobudnice, mislim da imamo dobar putokaz kako shvatiti Koncil. I ne samo to, nego u njima nalazimo putokaze za neprestani »aggiornamento«, podanašnjenje kršćanske poruke. Još jedan takav primjer jest i Kompendij socijalnoga nauka Crkve, u kojemu su sakupljeni bitni dokumenti crkvenoga učiteljstva, napose papinskoga, o tome kako ostvarivati pravednost u svijetu. Tu se doista jasno govori o mnogim užim temama.
Glas Koncila, broj 3 (1700), 21.1.2007.
-----------------------------
Reforma je na vratima.
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on pet tra 20 2007, 23:08

REFORMA MJESNE CRKVE:


Papst hat manchen überrascht"
Gemeinsame Eucharistie in Altötting während des Papstbesuches in Bayern: Benedikt der XVI. und Kardinal Lehmann (l.).
Bonn. Kardinal Karl Lehmann hat die Amtsführung von Papst Benedikt XVI. zu dessen 80. Geburtstag gewürdigt. Der Papst aus Deutschland habe in den zwei Jahren seiner Amtszeit viele Beobachter durch Gesten, Personalentscheidungen und sein Lehrschreiben überrascht, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn. Er sei in der Öffentlichkeit "im Bewusstsein seiner Möglichkeiten und Grenzen auch seines Alters - eindrucksvoll präsent, ohne dabei seinen Vorgänger einfach zu kopieren".
Mit Schubladendenken komme man nicht weiter, sagte der Mainzer Kardinal unter Verweis etwa auf das überraschende Treffen des Papstes mit dem katholischen Theologen Hans Küng, die erste Enzyklika "Deus Caritas est" oder seinen Umgang mit den Jugendlichen beim Weltjugendtag. Es komme Benedikt XVI. darauf an, grundlegende Linien des Glaubens aufzuzeigen und so den Glauben auch für das dritte Jahrtausend lebendig und authentisch weiterzugeben.
Ungeduld in der Ökumene
Lehmann räumte ein, dass in der Ökumene Einiges ins Stocken geraten sei. Gleichwohl dürfe man die "enormen Fortschritte" im ökumenischen Dialog, gerade auch mit den Protestanten, in den vergangenen Jahrzehnten nicht verkennen. Dies dürfe durch "überzogene populäre Forderungen" nicht klein geredet werden. Benedikt XVI. habe zur Ökumene als Theologe schon vor dem Konzil noch heute wegweisende theologische Beiträge geleistet. "Ich verstehe aber auch die Ungeduld mancher Menschen, die unter der Trennung - wie wir alle - sehr leiden."
Mit Blick auf Reformen Benedikt XVI. in der Römischen Kurie äußerte der Mainzer Bischof die Hoffnung auf eine stärkere Einbindung der Ortskirchen. Daran hätten auch die deutschen Bischöfe bei ihren Besuchen im Vatikan im November erinnert. Sie hätten dabei in den meisten Vatikan-Behörden eine große Offenheit für diese Fragen erlebt.
Zurückhaltend bewertete der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz das Verhältnis der Bundesbürger zum Papst aus Deutschland. "Wir beobachten natürlich, dass es eine stärkere Identifikation mit dem Papst aus unserem Land gibt - was aber nicht zwangsläufig in die Kirche führt", sagte er. Wenn viele Menschen durch dieses neue Interesse an Kirche und Papst Orientierung für den Glauben und ihr Leben fänden, könne das nur recht sein, so Lehmann.
Text: KNA Katholische Nachrichtenagentur GmbH/
Foto: Michael Bönte, 13.04.2007


Lesen Sie mehr zu Papst
Benedikt XVI. in "kirchensite.de"
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Aladin on sub tra 21 2007, 11:45

Dobro, kako mogu ukinuti neko mesto ako ga je Bog stvorio. A ako nije postojalo zašto je onda to bilo u nauki crkve.

Odgovor je jednostavan. Da se Rimska Crkva drži Biblije ne bi ni postavljala ni ukidala stvari koje je Bog uspostavio već bi ih verovala. Kada se veruje više dogmama i crkvenim veroispovestima nego Bibliji, onda ljudi i dolaze do ovakvih apsurdnih stvari.

Brat Aladin
www.nevesta-hristova.org

Aladin
senior
senior

Broj postova : 714
Age : 50
Registration date : 06.03.2007

Korisnički profil http://www.nevesta-hristova.org

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by καιros on sub tra 21 2007, 15:12

abraham je napisao/la:Znaci reforme:
Vatikan ukinuo limb i nekrštenoj djeci otvorio vrata raja
Foto: AFP

U
dokumentu je povjerenstvo zaključilo da postoje "ozbiljni teološki i
liturgijski razlozi za uvjerenje da su i djeca koja umru nekrštena,
spašena".

Bog je milosrdan i "želi da se sva djeca spase",
ocijenili su teolozi okupljeni pod predsjedanjem predstojnika
Kongregacije za nauk vjere, američkog kardinala Williama Johna Levade.

Korak po korak do reforme.
abraham


Zar je trebalo stotine godina da se skuži neka očita istina....čuj, možda uskoro ukinu čistilište i ostale nebiblijske dogme....

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by mikic on sub tra 21 2007, 18:24

"Danas ako čujete glas Njegov ne budite drvenasta srca..."

Nikada nije kasno da se iskreno počne služiti Gospodu
avatar
mikic
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 42
Age : 59
Localisation : Vojvodina
Registration date : 16.04.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub tra 21 2007, 22:55

Slika Babilonske kule :
Žena - Velika bludnica sjedi na Zvijeri:Kako tumačimo simbol Žene -Bludnice sa zlatnom čašom vina bluda - Otkrivenje- u suvremenosti?
abraham
Crkva ukida limb

Maestro dell'Osservanza: Kristov silazak u limbUkidanje 'stanja' između raja i pakla mogao bi biti pokušaj sprečavanja islamizacije u siromašnim zemljama s visokom stopom smrtnosti novorođenčadi. Muslimani vjeruju da duše mrtvorođenih idu u raj.
Katolički teolozi savjetovat će papi Benediktu Šesnaestom da ukine "limb" - "stanje" za koje se tradicionalno vjerovalo da se nalazi između "raja" i "pakla", javlja BBC. Katolici su stoljećima vjerovali da duše novorođene djece koja umru prije krštenja idu u limb. No, limb nikad nije bio dio službenog učenja Crkve i vjeruje se da ga se papa Ratzinger želi riješiti.

Katolička crkva zabrinuta je zbog boli koju trpe roditelji mrtvorođene djece, posebno ako bi vjerovali da će duše njihove djece biti isključene iz raja.

Moguće ukidanje limba mogao bi biti pokušaj Vatikana da spriječi prelazak na islam stanovnika zemalja u razvoju koje imaju visoku stopu smrtnosti novorođenčadi, kaže BBC-jev komentator za vjerska pitanja Rahul Tandon. Muslimani naime vjeruju da duše mrtvorođene djece idu izravno u raj.

No, katolički teolog John MacDaid rekao je BBC-ju da se ne radi o tome. "Mislim da tu nema nikakvog rivalstva. Svakom roditelju koji izgubi dijete i kojega muči sudbina tog djeteta rekao bih da moramo biti potpuno uvjereni da je to dijete Bog primio na nebesima", kaže otac MacDaid.

BBC|Net.hr

06.10.2006.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on ned tra 22 2007, 00:31

Je li Crkva izmislila čistilište?

Na jednome uskrsnome slavlju razvila se rasprava o »čistilištu«. To je pitanje, zapravo, na neki način nametnuo jedan od sudionika našega slavlja. Budući da mu nitko nije baš točno znao odgovoriti na njegove primjedbe i upite, molimo vas da nam vi odgovorite. On tvrdi da Krist nigdje nije spominjao nikakvo »čistilište« poslije smrti. Čak je i onome raskajanome »razbojniku« s križa rekao da će istoga dana biti s njime u Raju. A vjerojatno je bio teški grešnik, pa bi bio trebao »odrobijati« kaznu u »čistilištu«, bar koje stoljeće. Je li moguće da je Katolička Crkva izmislila »čistilište«, i to na svoju ruku, kako bi došlo do sve veće povezanosti između živih i mrtvih.
M. Ć., uime skupine vjernika iz Zagreba

Crkveni nauk glede čistilišta vrlo je jasan: oni koji umiru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost. To konačno čišćenje izabranih, koje se posve razlikuje od kazne osuđenih, Crkva naziva čistilištem. Nauk vjere s obzirom na čistilište Crkva je jasno izrazila posebno na Firentinskom i Tridentskom saboru. Crkvena predaja poziva se - suprotno mišljenju Vešega sugovornika - na neka mjesta Svetoga pisma, te govori o čistilišnoj vatri. Tako u Prvoj poslanici Korinćanima (3, 15) piše: »Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj«, dok u Prvoj Petrovoj poslanici (1, 7) stoji: »...da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista.« Služeći se i tim učenjem, Crkva naučava: Što se tiče nekih lakih pogrešaka, treba vjerovati da prije općeg suda postoji čistilišna vatra, prema onome što potvrđuje Onaj koji je Istina, govoreći da onome tko izgovori hulu protiv Duha Svetoga neće biti oproštena ni na ovom ni u budućem svijetu (Mt 12, 31). Prema toj pouci možemo zaključiti da se neke pogreške mogu oprostiti na ovom svijetu, a neke druge u budućem svijetu. Taj se nauk također naslanja na molitvenu praksu za pokojne, o čemu govori Sveto pismo: »Zato je (Juda Makabejac) za pokojne prinio žrtvu naknadnicu, da im se oproste grijesi« (2 Mak 12, 46). Crkva je, od prvih vremena, častila spomen mrtvih i za njih prinosila molitve, poglavito misnu žrtvu, da bi, očišćeni, mogli prispjeti k blaženom gledanju Boga. Crkva također preporučuje milostinju, oproste i djela pokore u korist pokojnika, te kaže: »Pružajmo im pomoć i obnavljajmo im spomen. Ako su Jobovi sinovi bili očišćeni žrtvom svog oca, zašto bismo sumnjali da će naši prinosi za pokojne tim pokojnicima pružiti neku utjehu? Ne oklijevajmo pružati pomoć onima koji su preminuli i prikazivati za njih svoje molitve« (KKC 1032). I sam crkveni nauk o oprostima ne bi se mogao do kraja shvatiti bez nauka o grijehu i čistilištu. Oprost je djelomičan ili potpun, već prema tome da li od vremenite kazne za grijeh oslobađa djelomično ili potpuno. Oprosti se mogu primijeniti živima ili pokojnima. Da bi se shvatili taj nauk i praksa Crkve, treba imati u vidu da grijeh ima dvostruku posljedicu. Teški grijeh nas lišava zajedništva s Bogom čineći nas time nesposobnima da postignemo vječni život. To se lišavanje zove »vječna kazna« za grijeh. S druge strane svaki grijeh, pa i laki, povlači sa sobom nezdravu privrženost uz stvorenja, koju treba čistiti bilo na ovoj zemlji bilo poslije smrti u stanju koje se zove upravo čistilištem. To čišćenje oslobađa od takozvane »vremenite kazne« za grijeh. Te dvije kazne ne smiju se shvaćati kao vrsta osvete koju Bog dosuđuje izvana, već kao posljedice sam naravi grijeha. Obraćenje koje proizlazi iz goruće ljubavi može postići potpuno očišćenje grešnika, tako da ne ostane više nikakve kazne.
Što se kraja Vašega upita tiče - o »izmišljanju čistilišta radi veće povezanosti između živih i mrtvih« - treba pripomenuti da u »općinstvu svetih« - to jest među vjernicima (onima koji su već stigli u nebesku domovinu, onima koji svoje krivnje još ispaštaju u čistilištu ili onima koji su još na ovozemnom putovanju) postoji trajna veza ljubavi i obilata razmjena svih dobara. U toj čudesnoj razmjeni, uči Crkvi, svetost jednoga koristi drugima daleko više od štete koju je grijeh jednoga mogao prouzročiti drugima. Tako obraćenje općinstva svetih omogućuje raskajanom grešniku da bude u kraće vrijeme i uspješnije očišćen od kazna za grijeh. Budući da su vjerni mrtvi na putu čišćenja također članovi istog općinstva svetih, možemo im pomoći, između ostalog, stječući za njih oproste, da bi tako bili olakšani od vremenitih kazna za grijehe. Govoreći o »nebeskoj i putujućoj Crkvi«, i Drugi vatikanski sabor (Lumen gentium 49 i 50) govori o Isusovim učenicima koji su putnici na zemlji i o onima koji se - ostavivši ovaj život - čiste, dok neki uživaju slavu gledajući »jasno trojedinoga Boga kakav jest«. Svi oni (i svi mi), premda na različitom stupnju i na različit način, imamo sudioništvo u istoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu i pjevamo istu pjesmu slave našemu Bogu. Jer svi koji su Kristovi, budući da imaju njegova Duha, tvore jednu Crkvu i među sobom su sjedinjeni u njemu. Sjedinjenje »putnika« s braćom koji su usnuli u Kristovu miru ne prekida se, već po trajnoj vjeri Crkve jača u predaji duhovnih dobara, a njihova bratska briga mnogo pomaže našoj slabosti. Tako imamo one koji pripadaju već proslavljenoj Crkvi u nebu, ali i one koji su još u čistilištu. Oni koji su u čistilištu već su u milosti Božjoj, ali njihova ljubav prema Bogu nije bila tolika da bi odmah nakon smrti mogle uživati Boga. No, nemojmo zaboraviti da je i čistilište iskaz Božje pravde i ljubavi.
Glas Koncila, broj 17 (1557), 25.4.2004.


------------------
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on ned tra 22 2007, 00:51

Dijalog s Baptističkim crkvama
(28. siječnja 2007. – RV) „Prevladati naslijeđene podjele“, imajući u vidiku Molitvenu osminu, Benedikt XVI. je u nedjeljnome nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji još jedanput izrazio želju za jedinstvom. U okviru Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana, msgr. John Radano, brine se za ekumenski dijalog sa Svjetskim baptističkim savezom, Svjetskim savezom reformiranih Crkvi te Ekumenskim vijećem Crkvi, poglavito s njegovim Povjerenstvom „Vjera i konstitucija“.
Govoreći o dijalogu sa Svjetskim baptističkim savezom kazao je kako je započeto drugo razdoblje međunarodnih razgovora. Prvo je razdoblje zaključeno prije sedamnaest godina, a drugo smo započeli na temu „Božja Riječ u životu Crkve: Sveto pismo, predaja, zajedništvo“. Prvo je zasjedanje u prosincu 2006. godine održano u Sjedinjenim Američkim Državama, a raspravljalo se na temu „Kristova aktualnost u Svetome pismu i predaji“. Raspravljalo se o Riječi Božjoj, o značenju Božje Riječi, o odnosu Svetoga pisma i predaje, te o služenju Svetim Pismom u Crkvi. Razgovori su bili veoma plodonosni – istaknuo je msgr. Radano i dodao kako baptistička zajednica ima oko 42 milijuna krštenih i više od 100 milijuna članova. Veoma je važno da je sa Savezom započeto drugo razdoblje razgovora – kazao je monsinjor. Osvrnuvši se na dijalog sa Savezom reformiranih Crkvi, kazao je kako je službeno izaslanstvo reformiranih Crkvi prvi put u 2006. godini posjetilo Rim i susrelo se sa Svetim Ocem, također je sudjelovalo na zasjedanju Vijeća za promicanje jedinstva kršćana i Vijeća Justitia et pax. S njima smo zaključili treće dijaloško razdoblje, a sada o tome pripremamo zaključno izvješće. U ovome smo razdoblju raspravljali o Crkvi kao zajednici svjedoka Božjega kraljevstva. Postigli smo približavanje u tumačenju Crkve, a to je važno ekumensko pitanje. Sada je veoma važno ići naprijed u proučavanju drugih vidika Crkve – istaknuo je msgr. Radano.
Govoreći o dijalogu s Ekumenskim vijećem Crkvi kazao je kako je u lipnju 2006. godine započelo radom novo „Povjerenstvo Vjera i konstitucija“. Valja istaknuti da Povjerenstvo ove godine obilježava 25. obljetnicu objavljivanja dokumenta „Krštenje, Euharistija i Služba“. Riječ je o povijesnome dokumentu, rezultatu pedeset godišnjega proučavanja, koji je omogućio približavanje u tim trima temama, rekao bih, to je približavanje povijesno. Nije postignuta istovjetnost stajališta, ali je dokument u posljednjih 25 godina imao veliki odjek u ekumenskome svijetu; s njim se brojne Crkve služe u svome naporu i zauzimanju kako bi među sobom stvorile nove odnose. Dokument je veoma često citiran u dokumentiranju napora približavanja. Također je imao snažan odraz u Katoličkoj Crkvi, primjerice u enciklici „Da svi budu jedno“ Ivan Pavao II. spominje Povjerenstvo Vjera i konstitucija te dokument „Krštenje, Euharistija i Služba“, potvrđujući tako njegovu važnost. Povjerenstvo se također sučeljava s drugim teološkim vidicima koje treba proučavati, poput antropologije i drugih vidika Krštenja. Osim toga, valja podsjetiti kako Povjerenstvo svake godine zajedno s Papinskim vijećem priprema sav materijal za Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana. Suradnja s tim Povjerenstvom za nas je veoma važan vidik ekumenskog dijaloga – zaključio je msgr. Radano.


-------------------
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on ned tra 22 2007, 10:09

Vrednovanje religija

(07. prosinca 2006. – RV) Sve su religije u opasnosti kad je neka od njih žrtva stereotipa i predrasuda – ustvrdio je nadbiskup Dominique Mamberti, tajnik Državnoga tajništva za odnose s državama, govoreći na nedavno završenome sastanku ministara Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi. Nadbiskup je istaknuo kako su u sadašnjem promjenljivom svijetu dijalog i snošljivost sve više potrebni, stoga su sve religije u opasnosti dok ih se ne prizna ili dok se budu zanemarivale nesnošljivosti koje one podnose. U tom smislu, ne može se zaboraviti kako je na području ove organizacije ubijen jedan katolički svećenik, te kako su kršćani žrtve nasilja i napada. Kako religije mogu mjerodavno i djelotvorno promicati poštovanje i razumijevanje ako su žrtve stereotipa i predrasuda? – zapitao je nadbiskup. Treba dakle izbjegavati svaki oblik prezira religijâ – istaknuo je, te citirajući govor Benedikta XVI. u Turskoj, kazao da „priznavanje pozitivne uloge religije u krilu društvenoga tijela može i treba potaknuti naša društva kako bi sve više produbila svoja poznavanja čovjeka, i uvijek bolje poštovala njegovo dostojanstvo. Potom je pozvao Organizaciju da djelotvorno odgovori na prijetnje terorizma, probleme selilaštva i energetske sigurnosti, koji su uzroci gospodarskih i društvenih nepravdi. Potaknuo je također na oštriju borbu protiv trgovine ljudskim bićima, s pristupom koji će se usredotočiti na žrtve. Posebnu pozornost zaslužuje zlo spolnoga izrabljivanja djece, često povezano s trgovinom ljudskim bićima – kazao je nadbiskup i poželio djelotvorniju suradnju između članica u ostvarenju mira i stabilnosti. Kako bismo imali djelotvornije demokracije, potrebna je djelotvornija višestranost – zaključio je nadbiskup.


--------------------
Koje su predrasude i stereotipi danas najjači?
Kako uskladiti slobodu savjesti i opasnost od predrasuda i stereotipa koji se koriste u političke svrhe - na primjer opasnost od kršćanskog rekonstrukcionalizma u Americi.
Rekonstrukcionalizam tvrdi da je 18 grijeha u Izraelu bilo kažnjavano smrću pa preporučava da Amerika usvoji smrtnu kaznu za ove prekršaje.Rekonstrukcionalizam je kršćanska verzija ajatolaha Homeinija.
Godinama je kršćanska desnica radila da bi zavladala političkim sistemom u Americi.U Kaliforniji je kršćanska desnica kontrolirala državni odbor Republikanske stranke.Sekularisti imaju problema sa radikalnim desnim protestantskim krilom koja preuzima kontrolu nad nacijom.
Za papu Pavla Ivana II nitko nema pravo na moralnu zabludu, ni jedna religija zasnovana na božanskom otkrivenju nema moralno pravo da druge uči takvoj moralnoj zabludi ili da ostane u njoj.Malahija Martin tvrdi da svaki religijski entitet ako želi imati globalni autoritet - mora imati i autonomiju i mora biti u stanju nametnuti sankcije.Progonstvo neće nametnuti zli ljudi kako bi druge učinili zlima, već će ga pokrenuti dobri da bi druge učinili dobrima..
Kome smeta odvojenost crkve i države u Americi?

abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by jony on čet svi 03 2007, 09:01

hrvoje hrki je napisao/la:
to što ti u svojoj mržnji prema KC misliš da je ona bludnica , a nosi apostolsko nasljeđe od 33 godine do danas , a nije bila valjda bludnica i 100 godine poslije Krista , ili 800 godine, ili npr 1400 godine, nego vidi čuda postala je bludnica od kada se pojavio protestantizam

to je instant teorija, reformiranih sekti , koji si time hože dati LEGITIMITET postojanja i svoje svrhe

ali , malo morgen
postojala je Crkva - Mistično Tijelo Kristovo i prije 1517 godine- to si utuvi brate u glavu

nije život Crkve počeo kalwinom , luterom ili zwinglijem:lol!:

Hrvoje, može pitanje? Je li KC to Mistično Tijelo Kristovo koje je u tisuću godina srednjeg vijeka (dakle prije 1517.) ubilo 68 milijuna nevinih ljudi na najokrutnije načine zbog svoje nauke? Je li to apostolsko naslijeđje koje je KC pronosila od 33. godine na dalje, pa tako i kroz sredni vijek?

Oprosti, ako je to Tijelo Kristovo - onda Biblija nema smisla!

jony
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 331
Age : 35
Registration date : 02.05.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 13:45

Molim usmjerite pažnju na povijest odnosa Amerika-Protestantizam-Katoličanstvo-Papstvo-Europa-Drugi Kristov dolazak:Nativizam i Antikatolicizam

Nativizam je jedan oblik američkog nacionalizma koji se povremeno javljao u povijesti SAD. On se suprotstavlja onome što izgleda strano ili neamerički i povezan je sa antikatolicizmom, mada nije identičan sa njim. Više je ksenofobičan.Međutim, dogodilo se da su stranci koji su izazivali najveći strah u Americi devetnaestog vijeka bili upravo rimokatolici.

Prvi doseljenici u 13 kolonija koje će postati Sjedinjene Američke

Države bili su najvećim dijelom protestanti i uglavnom iz Velike Britanije i Sjeverne i Zapadne Europe. Kao takvi, oni su imali zajedničku osnovu kulturnih i vjerskih vrijednosti. Amerikanci su počeli misliti da imaju milenijalističku misiju prema svijetu. Ta misija je bila tesno povezana sa protestantskom prirodom Republike.

Ta vizija je počela da se suočava sa pretnjama kada je tokom tridesetih godina devetnaestog vijeka veći broj katolika emigrirao u SAD. Oko 1830. jedan sjevernjački list je prvi put ustvrdio da Katolička crkva služi kao agent europskih država u naporu

da se ukine američka demokratija. Od tada je ideja o tajnim katoličkim zajverama prožimala protestantske rasprave.

Antikatolička literatura javila se sredinom tridesetih godina. Jedan od

uticajnijih priloga bio je niz pisama koje je Semjuel F.B.Morze /Samuel F.B.Morse/

(izumitelj telegrafa) objavio u njujorškom listu Observer 1834. pod nazivom “Strana

zajvera protiv američkih sloboda” (A Foreign Conspiracy Against the Liberties of the

United States). Naredne godine Morze je objavio “Predstojeće opasnosti po slobodne institucije SAD zbog stranih useljenika”( The Imminent Dangers to the Free

Institutions of the United States Through Foreign Immigration).

Iste godine uticajni Lajam Bičer objavio je “Apel za Zapad” (A Plea for the

West). U njemu je uporedio opasnost od imigranata u dolini rijeke Misisipi sa invazijom egipatskih skakavaca ili barbara sa sjevera. Bičer nije ostavljao mjesta sumnji da ako protestantska Amerika želi da ispuni svoju misiju prema svijetu, onda Zapad treba spasavati od katolicizma.Drugom linijom išle su knjige Rebeke Rid (Rebecca Reed) “Šest mjeseci u manastiru” (1835) i Marije Mank (Maria Monk) “Strašna otkrića u ženskom manastiru ‘Hotel Dieu’ u Montrealu” (1836). Ova druga, koja se odobro prodavala i koja je predstavljena kao autobiografsko djelo, pričala je o tome kako je autorka prešla

u katolicizam i zamonašila se. Zatim su dati sugestivni opisi grehova koje je počinila iza manastirskih zidina pridruživši se ostalim iskušenicama i monahinjama u prostituciji. Iako su kasniji događaji pokazali da je Mankova varalica, knjiga je ipak nanela štetu u tom zapaljivom vremenu.

Još ružnije od antikatoličkih publikacija bilo je povremeno izbijanje nasilja.

Tako je 1834. na primjer, rulja spalila katolički manastir u blizini Bostona. Došlo je do još nekoliko napada na katoličke škole i crkve krajem tridesetih godina i početkom

četrdesetih. Ali, najozbiljniji slučaj nasilja bio je u Filadelfiji 1844.godine kada je došlo do obračuna izmenu irskih katolika i lokalnog stanovništva. Nekoliko dana uličnih borbi odnelo je 13 života, 50 ljudi je bilo ranjeno, a dve katoličke crkve spaljene.

U drugoj polovini četrdesetih godina porasla je opasnost od stranaca/katolika kada je veliki broj irskih katolika prebegao u SAD zbog strašne gladi usled bolesti krompira 1846. i kada je masa nemačkih katolika napustila domovinu poslije propasti

revolucije 1848.godine. Dok je 1840. Rimokatolička crkva bila peta po veličini denominacija u SAD, oko 1850. je već bila najveća. Ipak, to je tek bio početak.

Između 1850. i 1860. skoro se udvostručio broj onih koji nisu roneni u SAD. Imigranti su dolazili u tolikom broju da su mogli da oforme sopstvene zajednice u kojima su zadržali svoj jezik iz starog sveta, kao i kulturu i način života.

Vrhunac nativizma bio je pedesetih godina kada je pokret imao i nacionalističku političku stranku. Američka ili “Know-Nothing” stranka imala je desetine državnih zakonodavaca i nekoliko predstavnika u kongresu koji su izabrani

1854. ali je uskoro izgubila snagu kad se zanimanje javnosti usmjerilo na pitanja ropstva, koja su dovela do Građanskog rata. Još jedan val antikatolicizma javiće se osamdesetih i devedesetih godina tokom borbi za radnička prava i daljeg useljavanja stranaca.

Adventisti nisu učestvovali u nasiljima, niti u političkoj akciji protiv Katoličke crkve i njenih članova. Niti se činilo da se nešto naročito plaše strane dominacije. S druge strane, prilikom proučavanja proročanstava iz Biblije adventisti su došli do zaključkada će Papstvo kao institucija u sprezi sa apostolskim protestantizmom odigrati ulogu

u događajima posljednjeg vremena .To vjerovanje moramo dovesti u

ravnotežu sa stalnim savjetovanjem adventista da “ne pritiskaju”

Rimokatoličku crkvu i da mnogi savjesni kršćani u Katoličkoj crkvi žive prema svjetlosti koju imaju bolje od nekih adventista sedmog dana koji ne žive prema svjetlosti sadašnje istine.

---------------abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 13:51

Verbalne napade na papu Vatikan nazvao "terorizmom"

RIM - Službeni vatikanski list optužio je u srijedu talijanskog komičara za "terorizam" zbog kritiziranja pape Benedikta XVI. i upozorio da bi njegova retorika mogla dovesti do povratka političkog nasilja iz sedamdesetih godina 20. stoljeća.

U neobično oštro intoniranom uvodniku, list L'Osservatore Romano piše da je voditelj rock koncerta održanog na Praznik rada 1. svibnja, kojeg su sponzorirali talijanski sindikati, izvršio "podli napad" na papu Benedikta XVI. pred "uzbuđenom svjetinom".

"I to je vrsta terorizma. Terorizam, među ostalim, znači napadati i Crkvu", piše list. "Terorizam znači pothranjivati slijepu i iracionalnu mržnju protiv nekog tko govori u ime ljubavi, ljubavi prema životu i prema čovjeku", stoji u uvodniku.


Terorizam znači pothranjivati slijepu i iracionalnu mržnju protiv nekog tko govori u ime ljubavi, ljubavi prema životu i prema čovjeku

Na koncertu, koji se svake godine održava pred bazilikom Svetog Ivana Lateranskog, "rimskom katedralom", komičar Andrea Rivera je govorio protiv brojnih papinih stajališta.
"Papa kaže kako ne vjeruje u evoluciju. Slažem se, jer Crkva je ta koja nikada nije evoluirala", rekao je, među ostalim, Rivera.

Kritizirao je Crkvu i stoga što nije dopustila vjerski pokop Piergiorgia Welbya, nepokretnog čovjeka oboljelog od mišićne distrofije koji se zauzimao za eutanaziju. Welby je umro u prosincu prošle godine nakon što ga je liječnik pristao skinuti s respiratora.
L'Osservatore Romano primjećuje da je Riverin monolog uslijedio u vrijeme rastućeg antiklerikalizma u Italiji koji se, među ostalim, očitovao i grafitima te internetskim porukama kojima se podupiru Crvene brigade, marksistička skupina umiješana u političko nasilje sedamdesetih godina 20. stoljeća.

"Neki ljudi žele pokrenuti podmukli rat, nove napetosti koje nadahnjuju one koji samo traže povoda da ponovno uzmu oružje u ruke", piše list.

Na smirivanje napetosti pozvao je premijer Romano Prodi, katolik koji se zauzima za donošenje zakona o pravima nevjenčanih parova, uključujući i homoseksualce, čemu se Katolička crkva protivi.

"Moramo biti mirni i razumni. Nažalost, retorika se posljednjih nekoliko mjeseci konstantno zaoštrava. Ovoj zemlji to nije potrebno", istaknuo je Prodi. (Hina)
-----------------
abraham


Zadnja promjena: ; sub svi 05 2007, 20:05; ukupno mijenjano 1 put.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 19:44

EKD-Ratsvorsitzender Huber bei Papst Benedikt XVI.

Rom (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, ist am Freitag von Papst Benedikt XVI. empfangen worden. Der Berliner Bischof sagte nach dem Treffen im Vatikan, die Begegnung sei weit mehr als ein Höflichkeitsbesuch gewesen. In dem vertiefenden Gespräch mit dem katholischen Kirchenoberhaupt seien die verschiedenen Ebenen des ökumenischen Dialogs, aber auch der christlich-islamische Dialog erörtert worden.

Um konkrete Folgerungen sei es dabei jedoch nicht gegangen, so Bischof Huber. Mit Benedikt war der EKD-Ratsvorsitzende zuletzt im Sommer 2005 beim Weltjugendtag in Köln zusammengekommen. Er und der Papst wollten keinen Stillstand in der Ökumene, "sondern wollen Schritte nach vorne machen", sagte Huber. In der Unterredung habe man sich der gemeinsamen Aufgabe vergewissert, das Gottesbewusstsein in der Welt zu stärken.
Ein weiteres Thema war Huber zufolge die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung von elf Kirchen in Deutschland zur wechselseitigen Anerkennung der Taufe am vergangenen Sonntag in Magdeburg. Deren Bedeutung liege weniger in der förmlichen Anerkennung als in der Einigung über das Verständnis der Taufe als ökumenisches Grundsakrament. Dem müssten weitere Schritte folgen.
Zu Besorgnissen, die katholische Kirche konzentriere ihr ökumenisches Engagement auf die orthodoxen Kirchen sagte der EKD-Ratsvorsitzende, der katholisch-orthodoxe Dialog und das katholisch-evangelische Gespräch stünden sich nicht im Weg. Sie ergänzten sich vielmehr und könnten sich eines Tages befruchten.
Im Gespräch zwischen Protestanten und Katholiken gehe es nicht darum, Unterschiede zu nivellieren, sondern trotz aller Schwierigkeiten Fortschritte anzustreben. Als Beispiele nannte er die Situation konfessionsverbindender Ehen und Familien, sowie die Abendmahlsfrage, die in der Öffentlichkeit als Hinweis auf den Stand der Ökumene wahrgenommen werden. Kurzfristige Ergebnisse seien dabei nicht zu erwarten, so Huber. Der Papst habe von einer Aufgabe gesprochen, der man sich mit Demut zuwenden müsse.
Im Hinblick auf das christlich-islamische Gespräch sagte Huber, es habe Übereinstimmung gegeben, dass sich Mission und Dialog nicht ausschlössen, sondern zusammengehörten. In dem Zusammenhang kündigte der Bischof an, dass für Ende Mai ein Treffen zwischen EKD und den muslimischen Dachverbänden ins Auge gefasst sei. Anfang Februar hatten die Verbände eine Spitzentreffen abgesagt und dies mit Positionen in dem EKD-Papier "Klarheit und gute Nachbarschaft" begründet.
Huber hielt sich seit Mittwoch in Rom auf. Bei einem Treffen mit dem "Ökumene-Minister" des Vatikans, Kurienkardinal Walter Kasper, ging es auch um die Erklärung zur wechselseitigen Anerkennung der Taufe. Mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen erörterte der EKD-Ratsvorsitzende auch die religiöse Situation weltweit. Auf dem Programm standen ferner Begegnungen mit der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Rom, sowie mit Vertretern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien sowie den Waldensern und ein Besuch des ökumenischen Studienzentrums Melanchthon. (05119/4.5.2007)
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 19:55

Fundamentalismen und Modernen

Von Prof. Dr. Dr. Heinrich Schäfer

Vortrag auf der Tagung "Fundamentalismus-Alarm. Neue religionspolitische Strategien in Zeiten der Rückkehr von Religion", Evangelische Akademie Loccum, 5. - 7.5. 2006. Der Autor ist Soziologe und Theologe und lehrt an der Universität Bielefeld.


Erste Angriffe islamisch-fundamentalistischer Gruppen stören seit 2001(1) die Ruhe der westlichen Hemisphäre und lassen das öffentliche Interesse(2) am Fundamentalismus auch in Europa steigen. Folgende Fragen scheinen besonders wichtig genommen zu werden: Ist Fundamentalismus Teil eines globalen "Zusammenpralls der Kulturen" (Samuel Huntington), eines Kampfes zwischen "McWorld und Jihad" (Benjamin Barber)? Was macht eigentlich die westliche Moderne aus? Welche Bedeutung hat dabei die Religion, wo doch vor kurzem noch um ökonomische und politische Interessen gestritten wurde? Und schließlich: Welche Kriterien erlauben es, eine soziale Bewegung als "fundamentalistisch" zu bezeichnen?

1. Zur Einleitung
1.1 Thesen
Mein Kurzvortrag wird auf folgende Antworten hinauslaufen:
Fundamentalismen reagieren auf Spannungen in und zwischen sehr unterschiedlichen "Modernen" und dienen der Positionsverbesserung von modernisierenden Zwischenschichten.
Was wir aufgrund der aktuellen Konflikte als die westliche Moderne wahrnehmen, organisiert sich um die Spannung zwischen instrumentell-technischer und reflexiv-hermeneutischer Moderne. Fundamentalisten sind dabei instrumentell orientiert, und instrumentelle Moderne neigt ihrerseits zum Fundamentalismus.
Religion wird im politischen Feld deshalb wichtig, weil Fundamentalismen Interessenkonflikte in Identitätskonflikte transformieren.
"Fundamentalistisch" sind solche sozialen Bewegungen, die an der grundlegenden Politisierung(3) der Moderne teilhaben, dabei eigene - oft aus der Tradition entlehnte - religiöse Vorstellungen absolut setzen und dies mit einer Machtstrategie zur Kontrolle des jeweils nächst höheren für sie relevanten Machtzentrums verbinden. Ob diese Strategie gewaltsam ist oder nicht, spielt dabei für den Fundamentalismus-Begriff keine Rolle.
Wenn ich das sage, gehe ich von folgenden theoretischen Prämissen aus.
1.2 Theoretische Prämissen
Fundamentalisten sind auch Menschen. Das heißt unter anderem, sie leiden unter bestimmten Lebensumständen, haben Bedürfnisse, verfolgen Interessen, schließen sich zusammen, haben Gemeinsamkeiten mit Diesen und Differenzen mit Jenen. Ich trage dieser trivialen Tatsache durch folgende methodische Entscheidungen Rechnung.
Erstens behandle ich Fundamentalismen als soziale Bewegungen, die auf Krisenerfahrungen reagieren, indem sie bestimmte kollektive Identitäten herausbilden.
Zweitens ist für die Krisenerfahrungen bedeutsam, in welcher Weise soziale Ungleichheit wahrgenommen wird. Besonders mobilisierend für fundamentalistische Gruppen ist die Wahrnehmung, um die eigenen Aufstiegserwartungen gebracht zu werden; anders gesagt: relative Deprivation in der Zeiterfahrung.
Drittens verstehe ich "Moderne" bzw. "Modernisierung" als Sammelbegriff für kulturelle Prozesse der "Fundamentalpolitisierung" (Senghaas).(4) Lebenswege, religiöse Orientierungen, ökonomische Chancen usw. - alles wird zum Gegenstand des privaten und öffentlichen Aushandelns. Dieser Prozess ereignet sich in unterschiedliche Kulturen allerdings auf eine unterschiedliche Weise.
Viertens rede ich in globaler Hinsicht (mit Eisenstadt) folglich von "vielfältigen Modernen": europäische, islamische, US-amerikanische, lateinamerikanische etc. Spannungen herrschen sowohl zwischen als auch innerhalb der unterschiedlichen Modernen. In der europäischen Moderne dürfte die stärkste Spannung zwischen instrumentell-technokratischer und hermeneutisch-reflexiver Vernunft liegen.
Theorie-Liebhaber haben es bereits bemerkt: Ich setze bei einer akteurzentrierten - aber nicht individualistischen - Soziologie á la Bourdieu an, orientiere mich an der New Social Movement-Theorie (ohne allerdings den Strategie-Aspekt der Ressource Mobilization Theoriy aus dem Auge zu verlieren) und würdige den globalen Modernisierungsprozess aus der Perspektive Shmuel Eisenstadts.
Leider ist es in einem solch kurzen Beitrag nicht möglich, die hervorragende Forschung Anderer zu würdigen.(5)

1.3 Vorgehen
Ich konzentriere mich hier auf soziologische Aspekte des Fundamentalismus-Problems - wenngleich auch zu theologischen Aspekten Manches zu sagen wäre, wie etwa zum Zeit-Management des Millenarismus, dem Raum-Management fundamentalistischer Geistlehre usw.
Meine weiteren Überlegungen sind wie folgt aufgebaut: Zunächst werde ich knapp einen Fall von Fundamentalismus in der lateinamerikanischen Moderne untersuchen. Hier habe ich lange Jahre selbst empirische Forschung zum Thema betrieben. Aus einer Teilstudie werde ich einige Kriterien für das Urteil "Fundamentalismus" formulieren. Dann werde ich vergleichend Fundamentalismen in unterschiedlichen Modernen skizzieren. Und abschließend werde ich die globalen Spannungen eingehen.

2. Lateinamerika: Fundamentlismen und Moderne in Guatemala
Im zwanzigsten Jahrhundert hat die lateinamerikanische Modernisierung spezifische soziale Konflikte herausgebildet. Für die Rolle des religiösen Fundamentalismus in diesen Spannungen ist Guatemala das beste Beispiel. In einer heißen Konfliktphase - Mitte der achtziger Jahre - zeigte sich folgendes Bild.(6)Ich konstruiere den gesellschaftlichen Raum über zwei Achsen: den Gegensatz zwischen reich und arm (bezogen auf das Gesamt-Kapitalvolumen der Akteure) und den zwischen traditionell und modern (bezogen auf das für eine Positionsverbesserung verwertbare kulturelle Kapital: Wissen, Fähigkeiten, Titel etc.).
Es lassen sich folgende religiöse Habitusformationen unterscheiden:
Oben im gesellschaftlichen Raum und auf der modernisierenden Seite ist der Habitus auf Machtzueignung durch den Heiligen Geist zentriert: die sog. Neo-Pfingstler bei technologisch-kapitalintensiv orientierten Unternehmern, gehobenen Freiberuflern und Managern.
Unten auf der traditionalen Seite erwarten Gemeinden klassischer Pfingstkirchen die endzeitliche Entrückung der Kirche in den Himmel; es sind Kleinbauern, Gelegenheitsarbeiter, Kleinsthändler.
Im unteren modernisierenden Bereich - Industriearbeiter, Saisonarbeiter, Lehrer - orientieren sich kleine unabhängige Pfingstgruppen an der Sprachengabe des Geistes als einer Form symbolischen Protests.
Im sozialen Mittelfeld, eher auf der traditionalen Seite - also Handwerker, Händler, Mittelbauern, exekutives Kleinbürgertum wie Beamte, Lehrer, Pastoren und Kirchenfunktionäre - lassen sich zwei Habitusformationen ausmachen. Religiös aufsteigend: städtische traditionelle Pfingstgemeinden, zentriert auf disziplinierende Heiligkeit bzw. Reinheit; und religiös stagnierend: evangelikale Gemeinden, deren Habitus sich über die Unfehlbarkeit der Schrift organisiert.

Zwischen diesen Positionen lässt sich ein Feld - ein "Sozialmilieu" (Riesebrodt), wenn man so will - ausmachen, auf welches die im Folgenden zu entwickelnden Kriterien für Fundamentalismus zutreffen.
Simpler kann man den Raum nicht konstruieren, denn sonst würde man die spezifischen Krisenerfahrungen der Akteure außer Acht lassen. Im Blick auf unsere Frage nach klaren Kriterien für "Fundamentalismus" greife ich zwei Formationen heraus.
1. Die machtorientierten Neopfingstler sehen ihren Aufstieg und die Modernisierung durch einen Angriff des Kommunismus (die Guerilla, "von unten") und den Machtblock einer korrupten Oligarchie ("von oben") gefährdet. Beides identifizieren sie als Werk von Dämonen und setzen die absolute Macht, die ihnen vom Heiligen Geist verliehen wird, dagegen. Diese Macht spielen sie auf allen gesellschaftlichen Feldern in der sog. "geistlichen Kriegsführung" aus, bis hin zur Legitimation von Napalm-Angriffen auf indianische Dörfer. Diese Habitusformation setzt ihre religiöse Position absolut und entwickelt eine offensive Strategie zur Kontrolle des gesellschaftlichen Zentrums. Max Weber abwandelnd kann man von einer Charismatik der Welteroberung sprechen.
2. An der Entrückung der Kirche in den Himmel orientieren sich Pfingstgemeinden, deren Mitglieder unter dem Druck der Wirtschaftskrise, der Modernisierung und der Repression keine gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten mehr sehen. Die Misere wird - prämillenaristisch - als notwendige Verschlechterung der Dinge am Ende der Zeiten verstanden. Das absolut gesetzte Vertrauen auf die Entrückung der Kirche ermöglicht den Rückzug in die Gemeinden und den Aufbau interner Solidarität unter extremer Abschottung von der sog. "Welt". Hier kann man von einer Apokalyptik der Weltflucht sprechen.
Erstere sind nach meinem Verständnis fundamentalistisch, Letztere nicht.
Fundamentalistische Praxis unter den Bedingungen lateinamerikanischer Moderne lässt sich ganz knapp wie folgt skizzieren. Die gesellschaftlich wirksamste Spannung wird erzeugt durch den "klassischen" sozio-ökonomischen Interessenkonflikt um die interne Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Die im Blick auf Fundamentalismus relevanteste gesellschaftliche Position ist die modernisierende Position der Oberschicht und oberen Mittelschicht. Diese begreift den Interessenkonflikt als Gegensatz zwischen Tradition und Moderne und kämpft gegen zwei Gegner: die traditionelle Oligarchie sowie die Aufständischen aus den modernisierenden Positionen im unteren und niedrigen mittleren Bereich. Die politische Diskursart des gesellschaftlichen Konfliktes ist allerdings vorwiegend säkular(7). Außenbeziehungen (im Rahmen des Ost-West-Konflikts) sind nur in zweiter Linie relevant.
Der neopfingstliche Fundamentalismus transformiert - unter den extremen Krisenerfahrungen des Guerriakrieges und wirtschaftlicher Rezession - den sozio-ökonomischen Interessenkonflikt in einen Konflikt um Identitäten: die eigene "protestantisch-kapitalistische" gegenüber zwei anderen: der atheistisch-kommunistischen der Aufständischen und der hispanisch-traditionellen der alten Oligarchie. Er setzt die eigene Position mittels der Gegenwart des Heiligen Geistes absolut und dämonisiert und bekämpft die Gegner (spiritual warfare). Zeitweise wird sogar ein theokratisches Herrschaftsmodell favorisiert. Die gesellschaftliche Zwischenposition ermöglicht es ihm gleichwohl, durch einen Diskurs "sozialer Verantwortung" untere Schichten zu kooptieren.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 19:59

Fundamentalismen und Modernen3. Schlussfolgerungen für den Fundamentalismus-Begriff
Erstens: Dass eine religiöse Bewegung ihre eigene Position absolut setzt, ist nicht hinreichend, um sie als fundamentalistisch zu bezeichnen. Es ist vielmehr zusätzlich nötig, dass die Bewegung aus der Absolutsetzung heraus eine Machtstrategie zur Kontrolle eines für sie relevanten Zentrums entwickelt - der jacobinische Faktor des Fundamentalismus, wie Eisenstadt ( ++++ ) sagt. Mit Max Weber gesprochen: Fundamentalismus zielt auf "Weltbeherrschung", nicht auf "Weltflucht".(Cool
Damit ist das zentrale Klassifikationskriterium klar: Fundamentalismus ist dann gegeben, wenn eine religiöse Bewegung...
1. ihre spezifische religiöse Orientierung absolut setzt und
2. aktiv um die politische Kontrolle des jeweiligen Zentrums kämpft.
Zusätzlich lassen sich häufige Begleiterscheinungen und Randphänomene fundamentalistischer Praxis benennen, die ich allerdings nicht in den Rang von Definitionskriterien erheben möchte.(9)
Zweitens: Fundamentalistisch werden insbesondere solche Bewegungen, deren Krisenerfahrung durch eine starke Differenz zwischen Erwartungen und Realitäten (also durch relative Deprivation) gekennzeichnet ist und die gleichwohl noch Handlungschancen zum Kampf um die Kontrolle des Zentrums haben.(10)
Der dritte Schluss bezieht sich auf die religiös-symbolischen Gehalte. Absolutsetzung der eigenen Position und "jacobinische" Handlungsstrategien können über sehr unterschiedliche religiöse Inhalte vermittelt werden und nicht nur, wie oft behauptet, über eine literalistisch aufgefasste Schrift. Bei den Neopfingstlern z.B. über die Macht des Heiligen Geistes, bei Shiiten über die Nachfolge des Imam Hussein usw.
Viertens (am Rande): Es hat sich gezeigt, dass Pfingstler keineswegs immer fundamentalistisch sind (was durch die Existenz ökumenisch orientierter Pfingstler in Lateinamerika noch unterstrichen wird).
Fünftens: Fundamentalisten tendieren dazu, politische und ökonomische Interessenkonflikte in religiös-kulturelle Identitätskonflikte zu transformieren. Damit wird die genaue Analyse der Identitäten als Grundlage von Strategien wichtig.
Sechstens: Das fundamentalistische Verhältnis zur Demokratie scheint dem zur Macht untergeordnet zu sein. Wenn es aus praktischen Erwägungen rationaler ist, Macht demokratisch auszuüben, scheint die Demokratie-Option auch bei (zeitweise) anders lautenden Diskursen problemlos möglich.
Siebtens: Die Option für fundamentalistische Identität hängt von Krisenerfahrungen und Handlungschancen ab. Bei einer entsprechenden Lage - Chancen für nicht-fundamentalistische Strategien - können folglich auch fundamentalistische Haltungen sich verändern.

Achtens: Eine gesellschaftliche Zwischenstellung erlaubt es Fundamentalismen, soziale Forderungen und religiöse Praxisformen unterer gesellschaftlicher Schichten mindestens zeitweise zu kooptieren und zu instrumentalisieren.

4. Globale Spannungen: verschiedene Modernen und Fundamentalismen
Das Modell "the rest against the west" fördert eine unterkomplexe Wahrnehmung der Lage. Im Fazit des großen und sehr aufschlussreichen Fundamentalism project von Martin Marty und Scott Appleby z.B. wird etwa bescheinigt, westlicher Imperialismus fördere Fundamentalismus in der Dritten Welt (Almond/Sivan/Appleby 1991: 438). Das ist weniger als die halbe Wahrheit, wenn man allein bedenkt, dass das für den lateinamerikanischen Fundamentalismus gar nicht zutrifft und dass auch der US-amerikanische Fundamentalismus auf Empfindungen äußerer Bedrohungen der USA reagiert - also gerade nicht auf westlichen Imperialismus. Denkt man von Eisenstadts Modell der "vielfältigen Modernen" her, entsteht ein differenzierteres Bild.
4.1 Lateinamerikas Neopfingstler
Die Moderne entstand in Lateinamerika mit der Dekolonisierung von Spanien und entwickelte im 20. Jh. spezifische interne Spannungen sozialer Art. Der neopfingstliche Fundamentalismus reagiert darauf. Er ist gesellschaftlich hoch positioniert und entsteht aus einer Blockade der Entwicklung des modernisierenden Bürgertums. Er knüpft nicht an Traditionen an, sondern gebärdet sich technokratisch-modern. Procedural-demokratische Moderne wird akzeptiert, hermeneutische Moderne aber abgelehnt. Seine konkrete Utopie ist eine protestantisch-neoliberale Gesellschaft nach US-Modell, abgesichert durch ein starkes Militär und kontrolliert vom modernisierenden Bürgertum. Er wendet sich gegen die Volksbewegungen in den eigenen Ländern. Kulturell und politisch lehnt er sich an die USA an. Handlungschancen nach innen steigen und fallen mit deren erkämpften Position in der jeweiligen nationalen Politik; Handlungschancen nach außen sind irrelevant. Die moderne Revolution hat mit der Dekolonisierung schon stattgefunden. Es geht nur noch um deren Ausgestaltung.
Vollkommen anders verhält es sich im Islam.
4.2 Fundamentalismen in der islamischen Moderne
In knappen Strichen skizziert: Im Gegensatz zu Lateinamerika kommt die Moderne nicht im Zuge der De-Kolonisierung, sondern der Kolonisierung durch westliche Mächte. Sie ist mit Kolonialverwaltungen, autoritären Regimes westlicher oder sowjetischer Prägung und mit Säkularismus identifiziert. Die islamisch-fundamentalistische Identität reagiert auf die Wahrnehmung des Gegensatzes zwischen säkularem Westen und islamischem Orient als einer Ehrverletzung für den Islam.
Der islamische Fundamentalismus ist eine Bewegung gesellschaftlicher Zwischenschichten, die am Aufstieg gehindert werden. Sie nehmen eine doppelte Unterordnung wahr: unter den Zugriff des globalen Machtzentrums USA und unter die meist autoritär-säkularistischen Machtzentren ihrer eigenen Gesellschaften.
Sie setzen ihre eigene Position gegenüber den Gegnern absolut durch Bezug auf die Autorität des Koran sowie auf Utopien einer islamischen Theokratie nach medinensischem Vorbild. Die fundamentalistische Utopie stellt sich als Wiederherstellung der Ehre dar. Der Koran ist als Quasi-Verfassung "ex nihilo", will sagen: aus göttlicher Offenabrung, mit einem universalistischen Geltungsanspruch verbunden. Doch faktisch richten sich die Kontrollstrategien nur auf das nächst höhere Zentrum. Lediglich im Terrorismus gegen den Westen schafft sich der universale Anspruch Geltung als Affirmation und symbolische Wiederherstellung von Ehre.
Modern ist der islamische Fundamentalismus nicht nur in seiner Verwendung von Technik, sondern auch darin, dass er Politik utopisch-revolutionär am Idealbild der Theokratie Mohammeds konzipiert - jacobinisch also. Procedural-demokratische Modernität kann akzeptiert werden; hermeneutische Modernität fehlt. Republiken mit institutioneller Trennung von Politik und Religion sind möglich - zumal der Islam nicht kirchlich institutionalisiert ist. Der politische Diskurs bleibt allerdings stark von Religion geprägt. (Darin ist das islamistische Modell dem Verhältnis von Religion und Politik in den USA ähnlich.)
Handlungschancen nach innen liegen in der Mobilisierung traditionsorientierter Bevölkerung, bei der religiöse Position und soziale Programme der Fundamentalistien gewisse Plausibilität genießen.
Für diese Form fundamentalistischer Moderne steht die Revolution noch aus.

4.3 Fundamentalismen in der US-amerikanischen Moderne
Der Fundamentalismus in den USA gründet sich dagegen in der realisierten Revolution. Die spezifisch US-amerikanische Moderne beruht auf der religiös legitimierten Schöpfung einer Nation quasi ex nihilo(11) und der gegenseitigen Bedingung von Nation und christlicher Religion. Für ihre Bürger verkörpert die Nation die gelungene Revolution. Sie ist Gestalt gewordene Utopie, "Stadt auf dem Berge", "Licht der Völker". Das "amerikanische" System braucht also in Zukunft nicht mehr revolutioniert, sondern nur noch gereinigt und auf seine Ursprünge zurückgeführt zu werden.
Der US-amerikanische Fundamentalismus reagiert nach innen auf wahrgenommene Verunreinigung, auf Gefährdung des national-religiösen Ursprungsmythos der amerikanischen Moderne; in seiner frühen Phase wie auch heute also vor allem auf evolutionäres und hermeneutisches Denken. Nach außen reagiert er auf die Bedrohung der "Stadt auf dem Berge" durch "nicht-amerikanische" Gesellschaftsentwürfe; in der frühen Phase katholische Einwanderer und der Kommunismus, seit den neunziger Jahren vor allem der Islam.
Heute verbindet das fundamentalistische Sozialmilieu stagnierende (meist evangelikale) und aufsteigende (meist charismatische) Positionen der Mittelschicht zu einem gesellschafts- und außenpolitischen Kraftpol, der von den Organisationen der Religiösen Rechten repräsentiert wird. Die Absolutsetzung der eigenen Position erfolgt über biblischen Literalismus und / oder charismatische Geistpräsenz. Ersterer kombiniert sich eher mit einem Geschichtsbild der ewigen Wiederkehr des Gleichen (Dispensationalismus) und mit Abschottungsstrategien, letzterer mit postmillenaristischen Visionen von absoluter Herrschaft und Strategien "geistlicher Kriegführung". Beide Strömungen bedienen sich der für US-amerikanische Politik charakteristischen Verbindung von Recht, Moral und Religion, ohne die Grenzen zwischen Staat und Kirche in Frage zu stellen.
Modern ist der US-Fundamentalismus vor allem durch seine Identifikation mit dem US-amerikanischen Modell: der Schaffung einer Nation aus einem religiös-politischen Willensakt des Volkes, der Konkretisierung einer Utopie.
Diese Identifikation mit dem Gründungsmythos führt den Fundamentalismus in Übereinstimmung mit dem "Amerikanismus" der "Grand Old Party" und den von den Republikanern repräsentierten technokratischen und militärischen Eliten, ohne dass Fundamentalisten deshalb selbst technokratisch wären.(12)
Ihre Handlungschancen lassen sich die Fundamentalisten durch das amerikanische politische System vorgeben.(13) Nach innen tendieren sie weniger zur eigenen politischen Machtübernahme und Verantwortung als zu Einfluss-Strategien auf bestehende Machtzentren, meist in Synergie mit den Technokraten. Im Außenverhältnis - besonders unter der heutigen Hegemoniekrise - geht es ihnen in fundamentalistisch-technokratischem Schulterschluss um "Amerika" als kulturell-religiöses Ideal. Für den Fundamentalismus ist "Amerika" das Christentum und das Christentum ist amerikanisch. Die Durchsetzung US-amerikanischer Interessen gegenüber den Fremden wird zur Christenpflicht wird.(14) Und gemäß dem Gründungsmythos erscheinen die Länder der Fremden nur als Wüstenei jenseits der Siedlungsgrenze ("frontier"). Auf diese Weise werden internationale Interessenkonflikte in Identitätskonflikte verwandelt.
Der Fundamentalismus in den USA trägt zur Verschärfung bestehender Konflikte bei, indem er politische Interessengegensätze religiös radikalisiert. Er sagt etwa über den "den" Islam das, was die Civil Religion nicht sagen darf, nämlich dass er dämonisch sei. Insbesondere der charismatische Postmillenarismus lokalisiert die aggressive Außenpolitik technokratischer Globalisten als Protagonistin des Guten in einem metaphysischen Skript des Geschichtsverlaufs: der Kamp des Guten und Göttlichen gegen die dämonischen Mächte des Bösen (so etwa in den Romanen von Frank Peretti). Interessenidentitäten, die in der Innenperspektive noch bloße Übereinstimmungen von objektiven Positionen waren, verdichten sich in der Perspektive nach außen zum strategischen Schulterschluss. Die Fundamentalisten sind auch in dieser Hinsicht keine neokonservativen Technokraten; aber gerade dadurch, dass sie keine sind, sondern die "amerikanischen" religiösen Werte mobilisieren, sind sie deren beste Verbündete.(15)
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 05 2007, 20:02

Fundamentalismen und Modernen


4.4 Europa
In Europa gibt es keinen religiösen Fundamentalismus,(16) wie es in den USA keinen Sozialismus gibt.(17) In Europa sind zwar Staat und Kirchen institutionell koordiniert, Politik ist aber seit der Aufklärung dezidiert a-religiös. Und die europäische Revolution ist nicht eine realisierte Revolution. Sie hat ihre Transzendenz nicht in der Religion, sondern immer noch in der politischen Transformation uralter Institutionen und primordialer Identitäten. Fundamentalismus hat hier nur sektiererischen Raum.
Freilich kann sich auch die westliche Moderne fundamentalistisch gebärden. Die harte Form davon ist technokratischer "Globalismus" (Beck). Der weiche Fall ist ein rationalistischer Universalismus, der sich mit demokratischen Prozeduren und Organisationsformen verbindet. Beide Formen der Moderne können übrigens von religiösen Fundamentalismen durchaus assimiliert werden. Die wirkliche Alternative ist ein Drittes:
Eine Besonderheit des europäischen Denkens ist ein offenes Geschichtsdenken, das auf die selbst-relativierende Wahrnehmung der eigenen Geschichtlichkeit und Endlichkeit hinausläuft. Aus der hermeneutischen Tradition und der postmodernen Kritik hat sich so etwas wie eine - auch in den USA aufgenommene - selbstkritische, hermeneutisch-demokratische Moderne herausgebildet. Sie verbindet sich heute mit Namen wie Welsch, Rorty oder Walzer. Die selbst-relativierende Radikalität dieses Denkens widerspricht dem Fundamentalismus am stärksten, obwohl sie - wie dieser - am sozialen Organisationstyp der Bewegung orientiert ist. An die Stelle von Selbst-Verabsolutierung tritt Selbst-Relativierung und an die Stelle von Dominanz-Strategien treten Strategien von Toleranz und Solidarität.
Die hermeneutisch-demokratische Moderne ist die radikalste Alternative zur fundamentalistischen Moderne - sei diese nun religiös oder technokratisch.

4.5 Spannungen global
Religion ist ein neues ideologisches Dispositiv zur Artikulation von kollektiver Unzufriedenheit geworden. Soziale Krisenerfahrungen werden religiös transformiert und entladen sich in gewaltsamen Identitätskonflikten. Fundamentalismen verschärfen diese Dynamik.Ein ganz kurzer Blick auf die sozialen Positionsunterschiede im globalen Machtraum spricht für sich selbst. Besonders interessant wird es, wenn man versucht, aus der Position derer zu blicken, die über ein geringes Gesamtkapitalvolumen verfügen.
Schaut man also von unten, so beteiligt sich der US-Fundamentalismus an einem aggressiven Ausbau von Privilegien einer Supermacht auf Kosten der restlichen Welt. Dagegen hat der islamische Fundamentalismus eine Position, aus der er die Rolle eines Vorkämpfers sozialer Gerechtigkeit gewinnen kann. Viele Bewegungen wie etwa Hamas oder Hisbollah verbinden ihren religiös-politischen Aktivismus mit wirksamen Sozialprogrammen und einer politischen Gerechtigkeitsforderung. Das kann einen Robin Hood-Effekt zeitigen. Die große Masse derjenigen, die sich auf ihre ethnischen und / oder religiösen Gemeinschaften zurückziehen (Kommunalisten), werden Sympathien empfinden; und politisch-säkular mobilisierte Revolutionäre entdecken neue Verbündete.
5. Fazit
Fundamentalismen sind mobilisierte und radikalisierte Vertreter von unterschiedlichen Varianten der Moderne. Sie verabsolutieren die eigene Position, polarisieren Spannungen zu Gegensätzen und versuchen, Machtzentren zu kontrollieren. So unterschiedlich sie dabei verfahren, so deutlich ist dennoch, dass sie Identitätskonflikte kämpfen, die aufs Engste mit Interessenkonflikten verknüpft sind. Vor allem in globaler Perspektive wird deshalb deutlich: Im Fundamentalismus-Problem fällt die wirtschaftliche Frage nach sozialer Gerechtigkeit mit der hermeneutisch-demokratischen nach kultureller und politischer Anerkennung zusammen - letztlich eine ökumenische Angelegenheit.

Anmerkungen
1 München 1972 war gegen Israel gerichtet, nicht gegen Europa.
2 Das wissenschaftliche Interesse geht in die siebziger Jahre zurück.
3 Vgl. Senghaas (1998: 30) zur "Fundamentalpolitisierung".
4 Senghaas' Begriff der Fundamentalpolitisierung schließt gut an die von Eisenstadt (2000, , 2000a) als vielfältige Modernen beschriebenen Prozesse an.
5 Um nur Wenige zu nennen: Das fundamentalism project von Marty/Appleby (div. in der Bibliographie), Marsden 1980, Meyer 1989, Riesebrodt 1990.
6 Damit sind wir auch am empirisch harten Kern meines Vortrags. Im Guatemala Mitte der achtziger Jahre habe ich während des counter insurgency-Krieges eine Feldforschung über protestantische Bewegungen durchgeführt. 1983 (6 Monate), 1985 und 1986, davon 1985 in Guatemala und 1986 in Nicaragua sowie in den USA. Ca. 100 Tiefeninterviews wurden in Guatemala und weitere 100 in Nicaragua geführt; pro Land wurden 50 Predigten mitgeschnitten. Den folgenden Ausführungen über Guatemala liegen die Analysen von etwa 100 Tiefeninterviews und 50 Predigten sowie ein gutes Jahr teilnehmender Beobachtung zugrunde.
7 ...obgleich die katholische Kirche noch immer enge institutionelle Verbindungen zum Staat unterhält.
8 Diese Kriterien erlauben, die evangelikalen Biblizisten und pfingstlichen Heiligkeitsverfechter in der guatemaltekischen Mittelschicht teilweise dem Fundamentalismus zuordnen. Zwar verfolgen sie keine selbständige gesellschaftliche Machtstrategie wie die Neopfingstler. Sie suchen aber Nähe zum gesellschaftlichen Zentrum durch aktive Legitimation konservativer Regierungen, denn diese sichern ihre Positionen gegen einen Sieg des "Kommunismus" ab. Nicht fundamentalistisch sind allerdings jene Pfingstler, die aus Absolutsetzung ihrer Entrückungserwartung eine Enklave der Solidarität erzeugen.
9 Das genannte Doppelkriterium enthält zwei formale Bestimmungen identitätsstiftender Strategien: die Selbsteinschätzung und die Aktion nach außen. Es ist also an sozialen Relationen orientiert. Mit einem solchen Minimalkriterium lassen sich klare Aussagen machen. Wenn man soziale Akteursgruppen über lange, deskriptive Listen von Eigenschaften zu definieren sucht, taucht das bekannte (und bei Weber allgegenwärtige) Problem der typologischen Methode auf: Einerseits werden die Eigenschaftslisten immer länger, und andererseits werden es immer mehr Gruppen, die nicht alle Kriterien erfüllen. Damit sind am Ende weder systematisch nutzbare Kriterien gefunden noch klare Aussagen über soziale Akteure zu machen.
10 Fundamentalismen sind nicht dort am stärksten ausgeprägt, wo Stagnation und Frustration herrschen (bei den Evangelikalen), sondern dort, wo starke Aufstiegserwartungen heftig gebremst werden und gleichwohl noch realistische Handlungsperspektiven bestehen. Relative Deprivation und Handlungschancen verdienen Beachtung.
11 Das ist anders als in Lateinamerika, wo die indigene Bevölkerung an der Prägung der herrschenden Kultur beteiligt war, während in den USA die herrschende Kultur sich aus der Negation der indigenen Bevölkerung - frontier, Siedler, Ausrottung, Reservate, Westernfilme - versteht; auch anders als in Europa: Die Institutionen in den USA entstehen nicht durch Umformung des Bestehenden, sondern durch revolutionäre Rechtsakte.
12 Wertrationale Einstellungen werden so zu politischen Mitteln (und möglicherweise kulturellen Zwecken) einer zweckrational kalkulierenden instrumentellen Moderne.
13 Systemkritische oder -überwindende Strategien, z.B. theokratische, hat es im US-Fundamentalismus nur sporadisch in den achtziger und neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gegeben.
14 Näher betrachtet steht der Fundamentalismus - im Außenverhältnis der USA - in einer systematischen Konkurrenz zu multilateralen Regimen. "Amerika" begreift sich ja als vollendete Revolution; es hat folglich keine politische Transzendenz mehr, keine kritisches "Außen". Der Fundamentalismus begreift sich hier kraft seiner religiösen Absolutheit als eben dieses "Außen", als quasi-göttliche Instanz für Kritik und Bestätigung. Damit gerät er in eine "natürliche" Konkurrenz zu den anderen Nationen und internationalen Organisationen mit multilateralistischen Ansprüchen gegen die USA. Wer also ist legitimiert, die USA von außen zu kritisieren: jene Fremden oder die absolute göttliche Instanz? Fundamentalisten können - unter Strafe des eigenen Bedeutungsverlustes - nur den Multilateralismus ablehnen und die Vorherrschaft der USA predigen; damit wiederum steigt ihr Nutzen für technokratische Unilateralisten, vor allem, wenn es um die Legitimation von Dominanzstrategien geht.
15 Ich verweise nur auf Franklin Grahams Organisation Samaritans purse, die mit ausdrücklicher Genehmigung George W. Bushs im Irak einen Missionskreuzung durchführt. Fundamentalistisch geprägte "Weltmission" verfolgt explizit die Ausrottung fremder Religionen und die Implantation einer einheitlichen US-amerikanisch-christlichen Ausführung religiöser Praxis. Sie verfolgt die Logik der "frontier": Das Fremde ist das künftige Eigene.
16 Schon der Anteil pfingstlicher Christen an der Bevölkerung in Deutschland ist mit 0,2 % verschwindend gering (vgl. Barrett 2001: 305). Wenn man noch evangelikal-pietistische Gruppierungen hinzuzählt, kommt man vielleicht auf 1 oder 2 % der Bevölkerung. Und dabei darf man von diesen Akteuren bei weitem nicht alle dem Fundamentalismus zurechnen.
17 Zum Sozialismus vgl. Sombart 1906.

Literatur
Almond, Gabriel/Emmanuel Sivan/Scott Appleby: Explaining fundamentalisms. In: Martin Marty/Scott Aplleby (Hg.): Fundamentalisms comprehended. Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1991, S. 425-444.
Barrett, David: World Christian encyclopedia. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001, Bd. 1.
Eisenstadt, Shmuel: Fundamentalism, Phenomenology, and Comparative Dimensions. In: Martin Marty/R. Scott Appleby (Hg.): Fundamentalisms comprehended. Chicago: Chicago Univ. Pr, 1995, 259-276.
Eisenstadt, Shmuel: Die Vielfalt der Moderne. Weilerswist: Velbrück, 2000.
Eisenstadt, Shmuel: Multiple modernities. In: Daedalus. Vol. 129, 2000a, 1-30.
Marsden, George: Fundamentalism and American Culture. New York: Oxford Univ. Pr., 1980.
Marty, Martin/Scott Appleby (Hg.): Fundamentalisms Observed. The Fundamentalism project, Vol. 1. Chicago: Chicago Univ. Pr., 1991.
Marty, Martin/Scott Appleby (Hg.): Fundamentalisms and Society. The Fundamentalism project, Vol. 2. Chicago/London: Chicago Univ. Pr., 1993.
Marty, Martin/Scott Appleby (Hg.): Fundamentalisms and the State. The Fundamentalism Project, Vol. 3. Chicago/London: Chicago Univ. Pr., 1993.
Marty, Martin/Scott Appleby (Hg.): Accounting for Fundamentalisms. The Fundamentalism project, Vol. 4. Chicago/London: Chicago Univ. Pr., 1994.
Marty, Martin/Scott Appleby (Hg.): Fundamentalisms Comprehended. The Fundamentalism project, Vol. 5. Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1995.
Meyer, Thomas: Fundamentalismus. Aufstand gegen die Moderne. Reinbek: Rowohlt, 1989.
Riesebrodt, Martin: Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung. Amerikanische Protestanten (1910-28) und iranische Schiiten (1961-79) im Vergleich. Tübingen: Mohr, 1990.
Sandeen, Ernest: The Roots of Fundamentalism. Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1970.
Senghaas, Dieter: Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der Kulturen mit sich selbst. Frankfurt: Suhrkamp, 1998.
Sombart, Werner: Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Darmstadt: WBG, 1969 (1906).
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on pet svi 18 2007, 23:21

Zbog vina Babilonskoga kršćani ne mogu biti jedno, kako prestati piti vino Babilonsko, kako iz svoje doktrine izbaciti ono što smeta jedinstvu?:
Citiram Josipa Kopreka:
"
Isus je znao da će kršćani biti jaki ako budu zajedno i ako budu njegovali međusobno jedinstvo. Nikakvi progoni ni revolucije neće ih ugroziti niti iskorijeniti ako budu prožeti njegovom ljubavlju, ljubavlju kojom ih je on sam ljubio. Takvo jedinstvo je nerazdvojivo. Krist jest u našim korijenima i zato je kršćanstvo trajnije od svih drugih ljudskih ustanova.
Ipak, podijeljenost među kršćanima, kakva je u svijetu prisutna već stoljećima, izričito se protivi Kristovoj volji, njegovoj želji da svi budu jedno. Ta podijeljenost je mnogima sablažnjiva te nanosi veliku štetu osnovnoj i najsvetijoj zadaći kršćana: propovijedanju evanđelja svakom stvorenju.
Stoga na bit kršćanstva spada stalni napor svakog pojedinog kršćanina i svih kršćanskih zajednica kako bi se svi izmirili, približili i jedni druge uvažavali u svojoj različitosti te tako prispjeli jedinstvu jedne jedincate Kristove Crkve. To je na izričit način istaknuo i Drugi vatikanski sabor. Taj cilj, svima je jasno, nadilazi naše ljudske snage i sposobnosti - stoga svoju nadu Crkva polaže u Kristovu molitvu za jedinstvo svih koji u njega vjeruju, u ljubav Očevu prema svima nama i u silu Duha Svetoga. »Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!"
Josip Koprek
----------------
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Velikomucenik on sub svi 19 2007, 21:28

Vavilon koji se nanovo gradi

Drugi Vavilon

http://dolazak.snow.prohosting.com/vavilon.html

Pozdrav diskutantima :-)

Velikomucenik
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 42
Age : 48
Localisation : Ni tamo - ni tu
Registration date : 02.05.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Gost on sub svi 19 2007, 22:19

Velikomucenik je napisao/la:Vavilon koji se nanovo gradi

Drugi Vavilon

http://dolazak.snow.prohosting.com/vavilon.html
Pozdrav diskutantima :-)

Pregledajte ovu knjigu o tajni Babilona:

Ovo djelo je adaptacija materijala koji se može naći na Internet stranicama pod naslovom ''The Illuminati 666'', i, po dozvoli autora, dalje umnožavati i publikovati. Njegova namjera nije izazivanje daljih podjela i sukoba, i ono nije usmjereno protiv bilo kojega pojedinca ili ustanove, već prije na raskrinkavanje sistema lažnih religija i ideologija u koji svi, najčešće nesvjesno, možemo biti upleteni. Neka svako, na osnovu težine dokaza, procijeni šta je istina i kuda ga vodi put koji je odabrao, ili je dozvolio da drugi odaberu umjesto njega. ''Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.'' Priče Solomunove 14:12. S druge strane, Isus je rekao: ''Ja sam put, istina i život; niko neće doći Ocu do kroza me.'' Jovan 14:6. Ova knjiga će vam pomoći da bolje shvatite svu ozbiljnost ovih tekstova iz Svetog Pisma.
Prijevod i obrada: Pavle Simović

http://pavlescg.bc-cetinje.com/baza/TAJNA_VAVILONA.doc
abraham
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by dominik on sri svi 23 2007, 13:55

Iskreno abrahama nije mi jasno zasto sve te goleme kolicine teksta po ovom i ostalim topicima stavljas po forumu.,

Mozes li mi, molim te, to objasniti?
avatar
dominik
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 871
Age : 31
Registration date : 08.12.2006

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by jony on sri svi 23 2007, 13:59

dominik je napisao/la:Iskreno abrahama nije mi jasno zasto sve te goleme kolicine teksta po ovom i ostalim topicima stavljas po forumu.,

Mozes li mi, molim te, to objasniti?

Brate dominik, slazem se s tobom... Vec sam jednom to spomenuo bratu abrahamu i slozio se. Medutim, navike su navike :-)

jony
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 331
Age : 35
Registration date : 02.05.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by hrvoje hrki on sub svi 26 2007, 11:36

pitanje za sve koji direktno ili indirektno hoće postaviti tezu da je KC kriva za nemogućnost jedinstva kršćana ili još gore da je bludnica

po tome ispada da od Isusove smrti na križu, od apostola i početaka Crkve, nije bilo valjane crkve, valjanog apost. nasljeđa, rukopolaganja i sl,.

po nekima ispada da se kršćanstvo pojavilo tek u 16.stoljeću!
pogledajte samo gdje vas vodi zastupanje negativnih teza prema KC , vodi vas u apsurd cijele povijesti kršćanstva( katoličanstva i pravoslavlja) sve do 16.st.
avatar
hrvoje hrki
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 1359
Age : 49
Registration date : 12.01.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by jony on sub svi 26 2007, 23:07

hrvoje hrki je napisao/la:pitanje za sve koji direktno ili indirektno hoće postaviti tezu da je KC kriva za nemogućnost jedinstva kršćana ili još gore da je bludnica

po tome ispada da od Isusove smrti na križu, od apostola i početaka Crkve, nije bilo valjane crkve, valjanog apost. nasljeđa, rukopolaganja i sl,.

po nekima ispada da se kršćanstvo pojavilo tek u 16.stoljeću!
pogledajte samo gdje vas vodi zastupanje negativnih teza prema KC , vodi vas u apsurd cijele povijesti kršćanstva( katoličanstva i pravoslavlja) sve do 16.st.

Brate, sigurno je bilo pravih kršćana od Pentekosta do 16. stoljeću - a to su oni koje je KC progonila, a neke od njih i ubila! (U odnosu na one koji su bili katolici, križari, i sl. - pravi kršćani su bili manjina. Uvijek su pravi bili manjina!!!)

jony
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 331
Age : 35
Registration date : 02.05.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Eshatologija-Otkrivenje:14-18-Babilon današnji-Bludnica

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 3 / 5. Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.