Biblija ili Kuran

Stranica 24 / 24. Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24

Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Euro on ned kol 30 2009, 18:58

Tko želi ozbiljno prosuđivati najprije mora biti upoznat sa onim što piše u Bibliji.

Za one koji vjeruju riječima napisanima u Bibliji ovo što navodim bit će istina.

A za one koji ne vjeruju u riječi napisane u Bibliji, neće im se moći ništa dokazati.

A ja ovdje navodim crno na bijelo što stoji u Bibliji, pa tko želi to prihvatiti neka prihvati, a tko neće i ne mora.

Ja ne namjeravam ovdje polemizirati već samo prenosim tekst iz Biblije:


Mat 3:13 Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on
krsti.
Matej 3:14 Ivan ga odvraćaše: "Ti mene treba da krstiš,
a ti da k meni dolaziš?"
Matej 3:15 Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta
dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti.
Matej 3:16 Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle!
Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega.
Matej 3:17 I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj,
Ljubljeni! U njemu mi sva milina!"
Bog se dakle nakon Isusova krštenja javio i rekao da je Isus
njegov ljubljeni Sin ( Sin Boga što znači Sin Božji )Matej 4:5 Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na
vrh Hrama
Matej 4:6 i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje!
Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi
da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."
Matej 4:7 Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj
Gospodina, Boga svojega!"
Ovdje je riječ o tome da Isus za sebe kaže da je Bog i da
Đavao ne iskušava Gospodina Boga svojega ( Boga koji je čak i za Đavla Bog )

Matej 8:28 - Matej 8:32 – čak i zlodusi priznaju Isusa kao
Sina Božjeg


Matej 9:1 – Matej 9:7 - Sin čovječji ima vlast otpuštati
grijehe. Za farizeje to može samo Bog.

Matej 10:23 – Isus je Sin čovječji koji ima vlast nad
ljudima

Matej 11:25 - U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
Matej 11:26 Da, Oče, tako setebi svidjelo.
Matej 11:27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti."
Isus kaže da ga nitko ne pozna osim Boga Oca i nitko ne pozna Boga Oca osim njega Isusa.


Matej 12:8 – Sin čovječji gospodar je Subote

Matej 12:32 - "I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega,
oprostit će mu se.Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem."


Matej 13:40 Kao što se kukolj skuplja i ognjem sažiže, tako će
biti na svršetku svijeta.
Matej 13:41 Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe
iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike
Matej 13:42 i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut
zubi.
Ovdje se govori da Isus ima vlast nad anđelima ( to je Božja
moć ) i da je Kralj kraljevstva zemaljskoga.

Matej 14:33 - A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći:"Uistinu,
ti si Sin Božji!"

Matej 16:16 Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si
Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga."

Matej 16:27 "Doći će,doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim."
Matej 16:28 "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."
Ovdje Isus kaže da je Bog Otac njegov otac, što znači da je Isus njegov Sin.

Matej 17:5 Dok je on ( Petar ) još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše:
"Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"

To je govorio sam Bog Otac koji je za Isusa rekao da je LJubljeni sin njegov.

Matej 18:10 "Pazite da ne
prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu
uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

Ovdje Isus kaže da je njegov Otac na nebu ( a samo je jedan Bog na nebu) što znači da je Isus njegov Sin.

Matej 26:63 Isus je šutio. Reče
mu veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Mesija,
Sin Božji?"

Matej 26:64 Reče mu Isus:
"Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina čovječjega gdje
sjedi zdesna Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim.

Matej 26:65 Nato veliki svećenik
razdrije haljine govoreći: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu!

Mat 26:66 Što vam se čini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!"
I veliki svećenik smatra da je
Isus hulio na Boga, jer je potvrdio da je Mesija tj. pomazani Sin Božji. Pošto
je to Isus potvrdio po njima je hulio na Boga te zaslužuje smrt.Matej 27:41 Slično i glavari
svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:

Matej 27:42 "Druge je
spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u njega!

Matej 27:43 Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: "Sin sam Božji!"
Matej 27:44 Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.
Dakle i svećenici, pismoznanci i
farizeji potvrđuju da je Isus sam za sebe govorio da je Sin Božji.


Matej 27:50 A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.
Matej 27:51 I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor
dodolje, nadvoje;zemlja se potrese, pećine se raspukoše,
Matej 27:52 grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih
preminulih uskrsnuše
Matej 27:53 te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše
u sveti grad i pokazaše se mnogima.
Matej 27:54 A satnik i oni koji su s njima čuvali Isusa
vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu,
Sin Božji bijaše ovaj."


Matej 28:18 Isus im pristupi i
prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

Matej 28:19 Pođite dakle i
učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Matej 28:20 i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka
svijeta"

Ovdje je riječ o trojstvu Otac,
Sin i Duh Sveti. Isus još jednom spominje sebe kao Sina ( Sin Božji )Marko 1:10 I odmah, čim izađe iz
vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na njega,

Marko 1:11 a glas se zaori s
nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!


Marko 2:10 Ali da znate: ima vlast Sin Čovječji na zemlji
otpuštati grijehe!"


Marko 3:11 A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi
preda njega i vikali:"Ti si Sin Božji!
Marko 3:12 A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.
Dakle nečisti duhovi prepoznaju Isusa kao Sina Božjeg


Marko 5:2 Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u
susret neki čovjek s nečistim duhom.
Marko 5:3 Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više
nije mogao svezati ni lancima
Marko 5:4 jer je već često bio i okovima i lancima svezan,
ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.
Marko 5:5 Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima
vikao i bio se kamenjem.
Marko 5:6 Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,
Marko 5:7 a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa
mnom, Isuse, SineBoga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!"
Marko 5:8 Jer Isus mu bijaše rekao: "Iziđi, duše nečisti,
iz ovoga čovjeka!"
Marko 5:9 Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" Kaže
mu:"Legija mi je ime!Ima nas mnogo!"
Marko 5:10 I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz
onoga kraja.
Dakle i nečisti Duhovi su prepoznali u Isusu Sina Boga
Svevišnjega.


Marko 14:61 A on je šutio i
ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: "Jesi li ti
Mesija Sin Preslavnoga?

Marko 14:62 A Isus mu reče: "Ja
jesam! I gledat ćete Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Svemogućega i dolazi s
oblacima nebeskim."

Marko 14:63 Nato veliki svećenik
razdrije haljine i reče: "Što nam još trebaju svjedoci?

Marko 14:64 Čuli ste hulu. Što
vam se čini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt.

Isus je potvrdio da je on Sin
Boga Preslavnoga pred velikim svećenikom i farizejima.Luka 1:28 Anđeo uđe k njoj i
reče: "Zdravo, Marijo milosti puna! Gospodin s tobom!"

Luka 1:29 Na tu se riječ ona
smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav

Luka 1:30 No anđeo joj reče:
"Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.

Luka 1:31 Evo, začet ćeš i
roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.

Luka 1:32 On će biti velik i
zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova
"
I ovdje anđeo potvrđuje da je Isus Sin Boga Svevišnjega.


Luka 1:35 Anđeo joj odgovori:
"Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo
i biti sveto, Sin Božji."

Ovo je još jedna izjava o Isusu kao Sinu Božjem.


Luka 22:70 Nato svi rekoše:
"Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja
jesam!"

Isus je dakle rekao za sebe "Ja jesam ( Sin Božji )".


Ivan 1:32 I posvjedoči Ivan
Krstitelj: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na
njemu.

Ivan 1:33 Njega ja nisam
poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: "Na koga vidiš da
Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim."

Ivan 1:34 I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."
Ivan Krstitelj svjedoči što mu je Bog rekao za Isusa – na Isusa je sišao Duh Sveti što je znak Ivanu da je Isus Sin Božji."pozdrav

Euro
avatar
Euro
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 863
Age : 52
Registration date : 31.03.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Muatez on pon kol 31 2009, 01:15

od mnogih ovde bih izdvojio dvije cinjenice

1) Matej 11:25 - U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje
koga to Isus slavi (velica) sebe ili nekog drugog (Boga), jel to Bog sam sebe hvali
ne mogu da vjerujem da je ovo argument za Isusove bozanske osobine

2) Matej 16:28 "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."
Ovdje Isus kaže da je Bog Otac njegov otac, što znači da je Isus njegov Sin.


Sin Covjeciji, pa draga gospodo ovde vam bar pise ciji je Isus sin-COVJECIJI, ljudski, jel to onda i Bog covjek Neuzubillah.
Tom logikom jeste- ne mogu da vjerujem sta neki ljudi tvrde

ako su ovo objasnjenja mojih pitanja, onda ne znam s kim ja to pricam

Muatez
početnik
početnik

Broj postova : 83
Age : 37
Registration date : 11.07.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Gost on pon kol 31 2009, 01:22

Pored toga sto se Isus nazvao Sinom Bozijim, on se i nazvao i Sinom Covjecijim, kao i Sinom Davidovim. Prema tome, i njegova druga imena moraju se ravnopravno koristiti.
Zar nije tako???
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Muatez on pon kol 31 2009, 01:33

https://www.youtube.com/watch?v=zp8VcLFg6uw&feature=related
ovo nadam se nije provokacija za neke --pogledajte sta jedan pastor u 5 mislim dijelova govori o Bibliji i Kur`anu
pa ostavite komentar
ili ga opovrgnite

Muatez
početnik
početnik

Broj postova : 83
Age : 37
Registration date : 11.07.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Euro on pon kol 31 2009, 01:36

od mnogih ovde bih izdvojio dvije cinjenice

1) Matej 11:25 - U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje
koga to Isus slavi (velica) sebe ili nekog drugog (Boga), jel to Bog sam sebe hvali ne mogu da vjerujem da je ovo argument za Isusove bozanske osobine

Opet igrarije sa tekstovima. Citiraj cijeli tekst:

Matej 11:25 - U ono
vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo
skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima
.

Matej 11:26 Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Matej
11:27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti
tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti."
Isus kaže da ga nitko ne pozna osim Boga Oca i nitko ne pozna Boga Oca osim njega Isusa.2) Matej 16:28 "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."
Ovdje Isus kaže da je Bog Otac njegov otac, što znači da je Isus njegov Sin.


Sin Covjeciji, pa draga gospodo ovde vam bar pise ciji je Isus sin-COVJECIJI, ljudski, jel to onda i Bog covjek Neuzubillah.
Tom logikom jeste- ne mogu da vjerujem sta neki ljudi tvrde

ako su ovo objasnjenja mojih pitanja, onda ne znam s kim ja to pricam


Ista stvar. Isus kaže da će doći Sin Čovječji u slavi Oca svoga.
Pa ako sam Isus kaže da je Sin Oca svoga, onda tko si ti da to demantiraš?

Matej 16:27 "Doći će,doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim."
Matej
16:28 "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok
ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."

Ovdje Isus kaže da je on Sin Čovječji, a Bog Otac njegov otac, što znači da je Isus njegov Sin.

Treba dobro pročitati cjelinu, a ne razvlačiti tekstove parcijalno.
Parcijalni dio nije istina već poluistina.


pozdrav

Euro
avatar
Euro
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 863
Age : 52
Registration date : 31.03.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Gost on pon kol 31 2009, 01:43

ma nista... opet je meni to trojstvo skroz nelogicno confused
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Gost on pon kol 31 2009, 01:45

a zasto naucnici prelaze na islam a ne na krscanstvo???
a i ne samo naucnici, ali eto, prvenstveno oni
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Muatez on pon kol 31 2009, 01:48

nije mi jasno kada bih pisalo jos kolko hoces kako od "COVJECIJEG" dobijas BOZANSKO, a mozes cjelinu uzimati sta god hoces i pazi

"NISAM JA VAS SPASITELJ NEGO BOG" -opet iz Biblije, jel opet otrgunta cjelina?

Muatez
početnik
početnik

Broj postova : 83
Age : 37
Registration date : 11.07.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Muatez on pon kol 31 2009, 01:52


Reci: Allah je jedan, On je utociste svemu, nije rodio i rodjen nije i niko Mu ravan nije

Muatez
početnik
početnik

Broj postova : 83
Age : 37
Registration date : 11.07.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Gost on pon kol 31 2009, 12:09

Amatullah je napisao/la:ma nista... opet je meni to trojstvo skroz nelogicno confused
Ej,daj molim te ne spamaj forum.Ovo si sve mgla napisati u jednom postru,i molim vas ne koristite colorirana slova,ovdje je to nedopusteno,slijedeci put ce post biti obrisan bez opomene.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Gost on pon kol 31 2009, 12:10

Amatullah je napisao/la:a zasto naucnici prelaze na islam a ne na krscanstvo???
a i ne samo naucnici, ali eto, prvenstveno oni

Ovo je provokativno.
Mislim da nije dopustena na ovom forumu ovakva konverzacija:lol!: lol! lol! Kod slijedece opomene ban.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by mirzalichman on pon kol 31 2009, 16:05

Pozdrav svima,

Juce sam gledao National Geoghraphic i tema je bila svemir i "big bang". Naucnici su skontali da je svemir nastao u djelicu sekunde i zovu ga veliki prasak. Znajuci da u Kuranu mogu naci sve odgovore, bacim se trazeci odgovor i ishod je slijedeci "Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. Pa zar neće vjerovati?" (Kur'an, 21:30).
Tako surfajuci internetom naletim i na ovu temu. Citajuci stranicu po stranicu sve sam se vise uzasavao na nekim komentarima. Pa zar neki od vas ne znaju da pisu u vezi Gospodara i njegove kreacije. Kuran i Biblija su Njegova kreacija, objava nama da ne srljamo i ne krenemo sejtanovim stopama. Ima toliko toga zajednickog u Kuranu i Bibliju, a neki na ovom forumu krenuse komentarisat bas onako kako bi sejtan (proklet bio) volio.
Muhamed A.S i Isa/Isus A.S. su najbolji medzu nama i hvala Gospodaru Svemogucem Dobrocinitelju Milostivom sto nam objavu po njima posla.
Muhamed A.S i Isa/Isus A.S. prodzose tezak put a samo da nas uvedu na pravi put. Ipak ima nas koji sejtanovim stopama krenusmo. Mrznja prema drugoj vjeri, drugoj naciji je sejtanovo (proklet bio) djelo. Samo oni koji nemaju vjersku i eticku ogranicenost ce ugledati svjetlo Dzenta / Raja.
Ne zaboravite da je svako odgovoran za sebe i svako ce pojedinacno odgovarati za svoja djela.
Gospodar sve vidi i sve cuje pa i ovaj forum.
Ostavite svoje personalne razloge po strani, jer ALLAH dz.s./BOG/GOSPODAR Dobrocinitelj Milostivi Samilosni je jedan za sve nas.

mirzalichman
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 1
Age : 40
Registration date : 31.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Biblija ili Kuran

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 24 / 24. Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.