Obožavanje svetaca, kipova i slika

Stranica 25 / 27. Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next

Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Navi on sri pro 12 2007, 18:19

Bilo bih  dobro da pojedini proćitaju Joba i Tobiju možda bih se neke stvari razjasnile.

Navi
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 45
Age : 63
Registration date : 09.12.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Navi on sri pro 12 2007, 18:24

Ali Isus kaže da je on prije Abrahama jer je on riječ koja je bila kod Boga i po kojoj je sve stvoreno.Što je sigurno istina .Abraham je prihvatio da žrtvuje sina a Isus je sebe žrtvova da bih uze prokletstvo svega svjeta na sebe  i ne piše li proklet onaj koji visi na drvu križa.

Navi
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 45
Age : 63
Registration date : 09.12.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by vijesnik on sri pro 19 2007, 06:56

Idoli

Idoli su mrtve bezvrijedne stvari koje zauzimaju Božije mjesto!

Idoli su ništa na svijetu!

U Bibliji, u Prvoj Korinćanima 8:4 piše: ‚‚A za jelo idolskijeh žrtava, znamo da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jednoga.''

Bog kaže u Drugoj Mojsijevoj 20:4-6: ‚‚Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj...''

Gospod Bog nam je rekao: ‚‚Nemoj imati drugih bogova uza me.''

To se vidi u Drugoj Mojsijevoj 20:2 i 3: ‚‚Ja sam Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma robskoga. Nemoj imati drugih bogova uza me.''

Peta Mojsijeva 6:14: ‚‚Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda, koji su oko vas.''

Jeremija 25:6: ‚‚I ne idite za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate, i ne gnjevite me djelom ruku svojih, i neću vam učiniti zla.''

Druga Carevima 17:35: ‚‚S kojima učini Gospod zavjet i zapovjedi im i reče: ne bojte se drugih bogova niti im se klanjajte niti im služite niti im prinosite žrtava.''

Bog nam ne dozvoljava da pravimo kipove i ikone!

To se vidi u Drugoj Mojsijevoj 20:4-6: ‚‚Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj...''

Treća Mojsijeva 26:1: ‚‚Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš.''

Psalmi 97:7: ‚‚Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite mu se svi bogovi.''

Jeremija 10:14: ‚‚Svaki čovjek posta bezuman od znanja, svaki se zlatar osramoti likom rezanijem, jer su laž liveni likovi njegovi, i nema duha u njima.''

Apostolska 17:29: ‚‚Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.''

Treća Mojsijeva 19:4: ‚‚Ne obraćajte se k idolima, i bogova livenijeh ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.''

Isaije 44:9: ‚‚Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.''

Peta Mojsijeva 4:28: ‚‚I služićete ondje bogovima koje su načinile ruke čovječije, od drveta i od kamena, koji ne vide ni čuju, niti jedu ni mirišu.''

Psalmi 115: 4 i 5: ‚‚Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide.''

Druga Knjiga Dnevnika 36:14: ‚‚I svi glavari između sveštenika i narod griješaše veoma mnogo po svijem gadnijem djelima drugijeh naroda, skvrneći dom Gospodnji, koji bješe osvetio u Jerusalimu.''

Jezekilj 7:20: ‚‚Jer slavni nakit svoj obratiše na oholost, i načiniše od njega likove gadova svojih, gnusobe svoje; zato učinih da im je nečistota.''

Jezekilj 11:21: ‚‚A kojima srce ide po želji gnusoba njihovijeh i gadova njihovijeh, njihov ću put obratiti na njihovu glavu, govori Gospod Gospod.''

Korinćanima 8:4: ‚‚A za jelo idolskijeh žrtava, znamo da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jedinoga.''

Ako se molimo Idolima, Bog neće saslušati našu molitvu!

Jezekilj 8:18: ‚‚Zato ću i ja učiniti u gnjevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, i kad stanu vikati iza glasa u moje uši, neću ih uslišiti.''

Priče Solomunove 1:28: ‚‚Tada će me zvati, ali se neću odazvati; rano će tražiti, ali me neće naći.''

Zaharije13:2: ‚‚I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniće iz zemlje.''

Moliti se mrtvim ljudima je isto kao da se molimo idolima!

Isaije 8:19: ‚‚I ako vam reku: pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju; recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve mjesto živijeh?''

Propovjednikova 9:5: ‚‚Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa...''

Idoli su kipovi!

Bog je zabranio kipove!

To se vidi u Drugoj Mojsijevoj 20:4-6: ‚‚Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj...''

Mrtvi predmeti ne mogu biti veza između Boga i ljudi!
Psalm 135:15-18: ‚‚Idoli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih; usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide; uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovijem. Kakvi su oni onaki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.''

Ne trebaju nam kameni bogovi?

Evo što je apostol Petar rekao u Apostolskoj 10:25 i 26: ‚‚A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se. I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek.''

Apostol Petar je rekao da se ne klanjamo njemu živom. Kako onda možemo da se klanjamo i molimo njemu mrtvom?

Prva Korinćanima 8:7: ‚‚Ali nema svatko razuma; jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu, i savjest njihova, slaba budući, pogani se.''

Idoli su Ikone!

Gospod Bog je protiv ikona!

To se vidi u Drugoj Mojsijevoj 20:4-6: ‚‚Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj...''

Idol je nakit!

Idol je okupiranje svojih misli oko svog nakita!

Prva Timotijeva 2:9 i 10: ‚‚Tako i žene u pristojnom odijelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili halinama skupocijenima. Nego dobrim dijelima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.''

Druga Mojsijeva 33:5: ‚‚Jer Gospod reče Mojsiju: kaži sinovima Israiljevijem: vi ste narod tvrdovrat; doći ću časom usred tebe, i istrijebiću te; a sada skini nakit svoj sa sebe, i znaću šta ću činiti s tobom.''

Prva Petrova 3:3 i 4: ‚‚Vaša ljepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina nego u tajnome čovjeku srca, u jednakosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogocjeno.''

Priče Solomunove 20:15: ‚‚Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.''

Idol je tetoviranje!

Idol je okupiranje svojih misli oko svog tetoviranja!
Isaije 48:22: ‚‚Nema mira bezbožnicima, veli Gospod.''

Prva Korinćanima 3:16 i 17: ‚‚Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božij živi u vama? Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.''

Treća Mojsijeva 19:28: ‚‚Za mrtvacem ne režite tijela svoja, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod.''

Prva knjiga o Carevima 18:28: ‚‚A oni stadoše vikati iza glasa, i parati se noževima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli.''

Prva Korinćanima 6:19: ‚‚Ali ne znate da su tjelesa vaša crkva svetog Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.''

Idol je skupocjena odjeća!

Idol je okupiranje svojih misli oko svoje skupocjene odjeće!

Prva Petrova 3:3 i 4: ‚‚Vaša ljepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina nego u tajnome čovjeku srca, u jednakosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogocjeno.''

Nemojte pogrešno shvatiti da Bog ne želi da izgledamo lijepo. Naprotiv Bog želi da izgledamo lijepo. Iz razloga što mnoge stvari okupiraju naše misli, to jest postaju naši idoli, potrebno je da se odreknemo njih!

Idol je skupocjena kuća!

Idol je okupiranje svojih misli oko svoje skupocjene kuće!
Mnogi ljudi grade ili kupuju prevelike kuće, ne što im treba toliko velika, već što se zaljube u nju. Čisti primjer: pogledajmo Holywood. Male familije a velike vile.
Nemojte me pogrešno shvatiti. Bog voli da imamo udoban dom, ali ne da pretjerujemo. Umjesto da kupimo preveliku kuću, bolje je da pomognemo onima koji uopšte nemaju kuću.

Idol je skupocjeno auto!

Idol je okupiranje svojih misli oko svog auta!

Sjećam se, bilo je to davno, kad su moje komšije kupili novo auto, fiću. Ovo je bilo najeftinije auto u našoj zemlji. Ipak ovo najeftinije auto je postao idol mojim komšijama. Po cio dan su gledali u to auto, i glancirali ga. Pitao sam se: Šta bi oni radili da su kupili najskuplje auto na svijetu.
Sve što preokupira naše misli, postaje naš idol!
Iz svega ovoga vidimo da ne postoji ni jedan razlog da imamo idole! Idoli odvajaju nas od Boga!

Neka vam je Gospod Bog, Stvoritelj naš, na prvom mjestu! Sve što stavite između Boga i vas, biće vam prepreka!

vijesnik
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 33
Age : 64
Localisation : New York
Registration date : 17.12.2007

Korisnički profil http://www.way-to-heaven.com

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on čet pro 27 2007, 10:20

Nesto mi oduvijek nije bilo jasno sto se tice idola...
Pa ako bi netko bio toliko ljubazan da razjasni...

Dakle, kako prica ide... bog kada je stvorio andjele rekao im je da se
ne klanjaju nikome osim njemu, da je on svevisnji i jedini, a klanjati
se ikome drugome osim njemu je grijeh.

Ovo mi je uvijek bilo zanimljivo... jer ukoliko se ovo uzme u obzir
mjenjaju se neke cinjenice o padu andjela... postoji prica prema kojoj
je Lucifer pao iz ljubavi prema bogu, a ne obrnuto... jer je bog sam
svoju rijec pogazio ali to nije vazno sada.

Dakle sto me zanima...

Ako je zabranjeno klanjati se ikome osim njemu, i to je receno prije
stvaranja svijeta i ponovljeno jos kasnije kada je Mojsije donio 10
zapovijedi, dakle utvrdjeno je...

Zasto onda svaka crkva kao simbol, centar, ima Isusa razapetog na krizu, a ne neki simbol boga kao jedinog?

Nije li i to idolopoklonstvo? I to je kip covijeka koji je uzvisen u nebesa... ali svi pricaju za njega da je bog... A sam bog govori da nema niti jednoga boga osim njega i da su svi drugi krivi.

Dakle stuje se slika, kip, necega sto nije bog, dok se moli bogu... A molitve upucene idolima bog necuje?

To sto je on odabran kao sin bozji da izbavi ljude iz grijeha, kako ga to cini bogom, ako sam bog kaze da nema drugih bogova?

A na vise mjesta ovdije, a i drugdje, sam vidio da se Isusu daje clan "bog".
Ukoliko, kako mi je pokusao prije objasniti jedan covijek, je Isus kao sin bozji automatski i bog sam po sebi, uhvatio sam ga malo nespremnog bio pa se mozda zbunio Very Happy

Nisu li i svi andjeli i druga stvorenja nastala od boga onda... bogovi? Jer onda su svi oni djeca bozja, ne?

Tu se zidovi razilaze od krscana jer oni ne priznaju Isusa kao mesiju... sto mi je donekle i jasno zasto onda...

Eto, ako bi netko bio ljubazan da mi razjasni malo...
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Medeni on čet pro 27 2007, 11:29

Arcanael je napisao/la:
Ovo mi je uvijek bilo zanimljivo... jer ukoliko se ovo uzme u obzir
mjenjaju se neke cinjenice o padu andjela... postoji prica prema kojoj
je Lucifer pao iz ljubavi prema bogu, a ne obrnuto... jer je bog sam
svoju rijec pogazio ali to nije vazno sada.
Lucifer je obična ohola kukavica koji si je umislio da je Bog. Very Happy

Medeni
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 930
Age : 51
Registration date : 17.09.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on čet pro 27 2007, 11:56

Arcanael
Nisu li i svi andjeli i druga stvorenja nastala od boga onda... bogovi? Jer onda su svi oni djeca bozja, ne?
Tocno,ali imas poslusne i neposlusne.

Imas razmisljanja kao i svi ljudi koji pokusavaju doci do odgovora na pitanja,pocetka,mogucnosti spasenja i sapasenje,to je vec dovoljni dokaz da mi covjecanstvo,nismo jos uspjeli razrjesiti,tajnu vjecnog zivota,i ceznju prema njemu,i objasniti gubitak istog.Ova pitanja muce sve ljude.Kuda,otkuda i dokle,i kako???
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on čet pro 27 2007, 14:33

Lucifer je obična ohola kukavica koji si je umislio da je Bog. Very Happy

A sad... ja isto tako mogu reci da je bog tiranin sa bolesnim smislom za humor Razz

Tvoj potpis: Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio
izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u
zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio."
samo to potvrdjuje Razz


Kuda,otkuda i dokle,i kako??? - nisu bas neka pitanja koja mene muce...


Mene zanima ono sto mi nitko od vas nije rekao... nije li Isusov lik na krizu i klanjanje njemu isto sto i idolopoklonstvo?
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Medeni on čet pro 27 2007, 14:41

Arcanael je napisao/la:
A sad... ja isto tako mogu reci da je bog tiranin sa bolesnim smislom za humor Razz

Tvoj potpis: Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio
izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u
zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio."
samo to potvrdjuje Razz

Ovim tvojim postom samo si mi potvrdio da sam izabrao pravi potpis. Very Happy

Medeni
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 930
Age : 51
Registration date : 17.09.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on čet pro 27 2007, 14:51

Ma sve je to ok. Svatko ima svoje misljenje i ima pravo na njega.
Uz primjedbu da oko cega god se netko ne slagao to je sam misljenje i kao takvo promijenjivo.

Samo ja nisam pitao nista u vezi Lucifera, samo sam naveo da postoji vise verzija pada... Mene he zanimalo nesto drugo. Wink
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Medeni on čet pro 27 2007, 14:56

Arcanael je napisao/la:
Mene zanima ono sto mi nitko od vas nije rekao... nije li Isusov lik na krizu i klanjanje njemu isto sto i idolopoklonstvo?

Točno,to se zove idolopoklonstvo. Very Happy

Medeni
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 930
Age : 51
Registration date : 17.09.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on čet pro 27 2007, 23:54

Hmm... Ocekivah malo ozbiljniji i razjasnjeniji odgovor... ali nema veze... svejedno hvala. Neutral
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by καιros on pet pro 28 2007, 09:41

Arcanael je napisao/la:Hmm... Ocekivah malo ozbiljniji i razjasnjeniji odgovor... ali nema veze... svejedno hvala. Neutral

Evo da se i ja ukljucim u raspravu....naravno da je idolopoklonstvo, mislim na klanjanje pred krizem na kojem je Isus....nikome ne moze pomoci neko drvo, kamen, zeljezo ili zlato....isto tako tko zna kako je Isus izgledao....Krist je rekao da je Bog duh, i da mu se trebamo klanjati u duhu i istini....ako citamo Novi zavjet, nigdje necemo naci da su se prvi krscani klanjali krizu ili kipovima....obozavanje kriza je uvedeno stoljecima kasnije....kriz je samo sramotna sprava na kojem je Isus ubijen, vazno je ono sto je on ucinio na njemu...da je kojim slucajem pogubljen sabljom ili puskom danas bi na crkvama bile sablje ili puske i ljudi bih isto tako nosili oko vrata...ljudi danas vise caste spravu na kojoj je Krist ubijen, nego Njega duhom...

Netko je primjetio da Sotona voli da se Krist prikazuje nemocnim, kao beba ili razapet na krizu....pa ljudi, Krist je ziv, nema ga vise na krizu i nije vise beba....on je na nebu i vrsi posrednicku sluzbu za nas kao prvosvecenik....


Zadnja promjena: ; pet pro 28 2007, 10:02; ukupno mijenjano 1 put.

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on pet pro 28 2007, 09:57

ma da,
samo što nije Smile...
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on pet pro 28 2007, 10:43

za Boga miloga
a kaj, naš Bog i Svesilni nije mogao učiniti i posredovati i spasiti čovjeka bez silaska na zemlju??
naš Bog nije mogao već prvi dan zauzdati i strovaliti Zmaja Sotonu u bezdan i ništavilo?
kao, naš Bog Besmrtni i Jaki nije mogao ostati u Sili i Pravednosti i ne izabirati šire i dalje od ŽIDOVSKOG zbog Ljubavi??

Ta nije li Bog naš odvajkada bio osobito prisutan na SVETIM mjestima, brdima, Hramu i primao Žrtve i paljenice..

2Ljet 34
1Kr 8

no svoja "sveta"mjesta i žrtvenike imadoše i pogani i klanjahu se drugim bogovima ne KLANJAŠE se IMENU Gospodnjem.
Idolopoklonstvo se ne odnosi na materiju kojom si predočavamo prisutnost i blizinu božansku, već ishodište naše osobe(dušu,um i srce) koje iskazuje klanjanjem predanje odnosno pripadnost odnosno vlast cilju
vjerovanja -božanstvu.

Koliko li je VIŠE u SVOM SINU prisutan jer je TROJEDINI,
Sinu koji je Njegova Utjelovljena Riječ sama,
Sinu koji je i Pravednost (Zakon) LJubav (Žrtva) i Milosrđe(Otkupljenje)!!
Koliko li će biti Više Bog koji je Otac u Sinu s kojim je Sila i Slava Božja izišla izvan zidina Židovskog Hrama (1Ljet 17) (Mt 27)jer imaše da se sruši i Nov se obnovi za 3 dana!!

Zar nam nije pokazao svoje Lice Gospodin i ne pomrijesmo pošto nam se Rodio Božićak naš slatki i dražesni, da Nježni:)!!
Zar ga ne izvrijeđašmo i ne ubismo do posljednje kapi krvi ne izmrcvarismo- a On nas ne istrijebi, ako ćemo po pravdi, nismo li tako zaslužili, kad ga na Križ drveni pribismo.?! A mi bismo ga sad od "prevelike" zahvalnosti!!! poslali natrag i zatvorili
Nebo koje se razdrije da nas obdari!! mi bismo navukli zavjese jer ne možemo podnjeti gledati Ga malog i nemoćnog, razapetog i osramoćenog!!!?

koji bi zatvarao zavjese?
sram ga bilo!

Ja kad kolino spuštam pred Križem Kristovim spuštam ga u Ime Boga Stvoritelja Dobroga
i samu LJubav!! Ljubim Ga , uh da Ga mogu obgrliti po nogama i rane Mu cjelivat!! Srce Isusovo učini srce moje po Srcu svome!!

Blagoslovljen Bog što se ostavio u Presvetom Oltarskom sakramentu, SVET,skrovit i strpljiv, da mu imam gdje se prostrijet, da mu imam gdje srce prikazat, da mu imam gdje pred prijestoljem za svoga Života klanjat se i pjevati, Slava, Slava...

ostavio je Gospodin čovjeku i Žrtvu i Žrtvenik i Svećenika za prinos Bogu-Isusa
još nedostaju naša koljena!
!Mir s vama i ljubav moja
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on pet pro 28 2007, 19:08

Arcanael , pristalica mnogoboštva napominje:

Mene zanima ono sto mi nitko od vas nije rekao... nije li Isusov lik na krizu i klanjanje njemu isto sto i idolopoklonstvo?
1.Korinćanima1,17.18:


<tr>
Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.


Dakle sto me zanima...

Ako je zabranjeno klanjati se ikome osim njemu, i to je receno prije
stvaranja svijeta i ponovljeno jos kasnije kada je Mojsije donio 10
zapovijedi, dakle utvrdjeno je...

Zasto onda svaka crkva kao simbol, centar, ima Isusa razapetog na krizu, a ne neki simbol boga kao jedinog?

Nije li i to idolopoklonstvo? I to je kip covijeka koji je uzvisen u nebesa... ali svi pricaju za njega da je bog... A sam bog govori da nema niti jednoga boga osim njega i da su svi drugi krivi.

Dakle stuje se slika, kip, necega sto nije bog, dok se moli bogu... A molitve upucene idolima bog necuje?

To sto je on odabran kao sin bozji da izbavi ljude iz grijeha, kako ga to cini bogom, ako sam bog kaze da nema drugih bogova?

A na vise mjesta ovdije, a i drugdje, sam vidio da se Isusu daje clan "bog".
Ukoliko, kako mi je pokusao prije objasniti jedan covijek, je Isus kao sin bozji automatski i bog sam po sebi, uhvatio sam ga malo nespremnog bio pa se mozda zbunio Very Happy

Galaćanima 6,14

"A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu."


Prema spiritualnim sotonistima:
Križ predstavlja praiskonskog androgina, simbol dualizma u prirodi i jedinstva suprotnosti. Iako se stoljećima koristio kao najznačajniji simbol krišćanske religije, križ je stariji od krišćanstva tisućama godina i možda je jedan od najstarijih amajlijskih znakova, prema nekim autorima možda čak i - najstariji. Pojavljuje se u najrazličitijim oblicima. Tau križ je kod starih Egipćana bio simbol života, a u kombinaciji s krugom predstavljao je besmrtnost. Za Grke je predstavljao metaforu četiri elementa stvaranja, vode, zraka, zemlje i vatre. Svastika, s krajevima križa savinutim udesno predstavljala je u početku sunce, vatru ili život, a nešto kasnije dobru sreću. Budistima je, predstavljala odricanje. Hindusima je svastika s krajevima savinutima ulijevo simbolizirala noć, magiju i božicu Kali. Nacisti su kao amblem upotrebljavali, svastiku s krajevima okrenutim nadesno.
U starom svijetu križ je označavao pogubljenje razapinjanjem ili nabijanjem na kolac. Latinska riječ za križ 'crux', označavala je upravo takvu vrstu pogubljenja. U ranijem kršćanstvu za davanje blagoslova svećenici su se koristili malim križem. Veliki križevi nosili su se u procesijama, postavljani su na oltare u crkvama, na ulaze u kuće i na raskršća. Koristili su se kao amajlije ili za dekoraciju.
U početku se na križevima nije prikazivalo Kristovo tijelo, zbog toga što je križ predstavljao Isusovo uskrsnuće, a ne njegovu smrt. Praksa prikazivanja Krista uz križ počinje negdje u sedmom stoljeću, međutim, prikazujući ga živog ispred križa, kao pobjednika. No, s vremenom ga je crkva, da bi naglasila njegovu mučeničku smrt, počela portretirati razapetog na križu, s krunom od trnja i vidljivim ranama, i od tog vremena većina križeva u rimokatoličkoj crkvi postaje raspelima.


Prema vikipediji:
U rimsko se doba raspinjanje primjenjivalo na osuđenike na smrt, a pogađalo je najteže zločince i robove. Vjerojatno se izvršavalo na prilično različit način od onoga na koji nas je umjetnost navikla. Na gubilištu bi u tlo već bio poboden stup (stipes), i to tako da bi se mogao upotrijebiti više odjedanput. Osuđenik bi bio doveden na to mjesto noseći samo vodoravni dio (patibulum) za koji su mu bile svezane ruke kako se ne bi mogao opirati. Po dolasku, ruke bi mu (ili zapešća) bili pribijeni čavlima za krajeve prečke, koja bi onda bila podignuta na stup. Ili bi bila položena preko vrha stupa, te bi tvorila slovo T, po čemu se zove tau-križ (po nazivu za grčko slovo T) ili crux commissa; ili bi pak bila postavljena nešto niže, tvoreći poznatu crux immissa, ili obični križ. U oba su slučaja dijelovi bili osigurani čepnicom (spojnim klinom) ili sipom. Najposlije bi za uspravni stup bile prikovane noge. Oslonac za noge, ui suppedaneum, izum je srednjovjekovnih umjetnika. Premda se uobičajilo da se dva lupeža ili razbojnika prikazuju privezani za križ, vjerojatno je pribijanje bilo općenito. U umjetnosti do 13.st. bila su obično četiri čavla (po jedan za svaku nogu), ali se otad, s nekim iznimkama, javljaju tri (noge su pribijene jedna preko druge). U Evanđeljima Kristove čavle spominje samo nevjerni Toma (Iv 20,25). Čavala kao svetih r ima više od dvadeset. U starini bi se natpis (titulus) na kojem je stajala krivnja vješao osuđenik oko vrata kad bi ga poveli na stratište, a potom h-bio pričvršćen na vrhu križa. Ivan (19,10-20) kazuje kako je Pilat napis ' natpis i stavio ga na križ; stajalo je: Isus Nazarećanin, kralj židovski na hebrejskom, latinskom i grčkom. U renesansnoj umjetnosti stavljan je natpis samo na latinskom: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, skraćeno kao INRI; u slikarstvu protureformacije može se vidjeti čitav, na sva tri jezika U 13.st. križ katkad zadobiva oblik živoga drveta (lignum vitae), pa se on prigodice, javlja i u kasnijim razdobljima. To je bilo Stablo ili Drvo spoznanja, koje je, po Bonaventuri (iz čijih je spisa i izveden taj motiv) opet oživjelo snagom Spasiteljeve krvi, što je bio drugi način da se izrazi povezanost Pada i raspeća, (b) Kristov lik. Kao što smo vidjeli, umjetnici renesanse i kasnijih vremena prikazivali su Krista mrtva na križu. Glava mu pada na rame, općenito na desno. (Ivan 19,30 veli: naklonivši glavu preda duh.) Trnova se kruna češće prikazuje od 13.st., otkako se Ljudevit IX (Louis), francuski kralj, vratio iz križarskoga rata s Bliskoga istoka donoseći svete relikvije. Do protureformacije obično se izostavljala. Srednjovjekovna je Crkva raspravljala o tome da li je Krist na križu bio gol, premda su osuđenici u rimsko doba općenito bili. U najranijim primjerima, na Istoku, nosi dugu haljinu bez rukava; ponegdje ima tanak komad tkanine oko pasa i među nogama, subligaculum ('pregača')- Oboje bi, povijesno, moglo biti ispravno. Ipak, nema potvrde za onu poznatu tkaninu oko bokova, perizomu (perizonium), izum umjetnika u ranom srednjem vijeku.

Vrste križeva:Arcanael kako vidim traži logiku dvaju sustava jer spominje "priča se", tj pričaju na pr. sumerani sa ostalima i pričaju kršćani..
Težnja ka višoj svijesti sama sebi zadaje teške zadatke pronalaženja trećeg sustava.
No da li bi Einstein htio odgovoriti na ovo pitanje:
Prepoznje li materija vrijednosti?
Kako to možemo saznati?
Ako materija i energija odbijaju zlo tada su kompatibilni sa dobrim.
Kako to možemo izmjeriti?
Ako zlo uništava život pomoću smrti koja kraljuje grijehom služeći se zakonom da prevari i stvori svaku želju...na pr. prema drvetu spoznaje dobra i zla..- tada gospodar nad životom je ujedno i gospodar nad materijom i energijom -
No koja li je uopće svrha Luciferu bila da se domogne stabla života ako mu primjedba da Bog nije oblikovao zakone života sukladne čovjekovoj slobodi - bila neuvjerljiva te je povukla sa sobom trečinu anđela..?
Zašto ovo spominjem?
Zato što trećeg sustava koji nadvisuje borbu između dobra i zla ustvari nema..Pobjednik je odpočetka prisutan u toj vjekovnoj borbi.
Njegov, Jahvin princip da samo svetosti pripada život vječni može se samo koristiti postizanjem svetosti - mržnjom na zlo uz koju ide ljubav prema pobunjeniku sve dok se ne pokaje..Spoznajemo li zakon ovog principa samo vjerom?Ako samo vjerom , a to dokazuje geneza grijeha u čijoj je osnovi prijevara - obmanjivanje onih koji vjeruju, tada se isplati vjerovati radi pravednosti i posvećenja koji se kao dar milosti dobijaju preko jednoga koji je bio razapet na križ.
Komu vjerovati?Tvorcu i onome koga je On poslao da svi koji Ga vjeruju imaju život u izobilju, život vječni..Vjerom , koja u sebi sadrži ovu supstancijalnu povijesnu vrijednost kozmičke sile života - pravednost i svetost, možemo razlikovati prijevaru od istine jer se u toj sili nalazi Duh Sveti - neodvojiv od prave činjence-istine kojim prepoznajemo i razikujemo Boga života od boga prijevare - sotone..
Dakle dvije "priče" o životu i smrti - pričaju dvije zaračene strane -
Krist - Riječ Života i Sotona - riječ pobune..
Pobjednika se zna od početka - Krista : jer je bio zaklan od postanja svijeta..
No odakle želja za obožavanjem idola?Da vidimo na primjeru ikona..
Skolastičari su pokušali opravdati obožavanje ikona i relikvija tvrdeći da ikonama dajemo samo štovanje - dulia , a ne da ih obožvamo - latria.
Štovanje koje iskazujemo pred ikonama, kažu neki kršćani, ne dajemo materiji nego onome koga oni predstavljaju..Luther je us vome katekizmu napisao da su to samo mrtve stvari kroz koje se nitko ne može posvetiti..

Legenda kaže kako pelikan hrani mladunčad krvlju pošto sebi kljunom probije grudi. Najraniji bestijarij, anonimnoga Fiziologa, veli da ženka davi piliće pretjeranom ljubavlju, ali ih mužjak, vrativši se oživljava probijajući sebi prsi i lijevajući krv po njima. Ta se slika u renesansi uzimala kao simbol Ljubavi prema bližnjemu, ali i kao prikladno shvaćanje prolijevanja kristove krvi radi spasa ljudskoga roda. Dante (Raj 25,112) govori o apostolu Ivanu: To je onaj koji je počivao na prsima našega Pelikana Isusa. Ptica se katkad vidi kako sjedi, ili je u gnijezdu s mladunčadi na vrhu križa.

U osnovi idolskog odnosa prema križu nalazi se mistificirani odnos prema Kristovoj krvi..Ona je neodvojiva od Krista i Riječi.
Spoznati Kristovu krv mžemo samo vjerom.Ako se odmaknemo od vjere nastaje idolopoklonstvo..U želju nekih da se hvale Kristovim križem, uvukla se prijevara - program odvajanja Krista od križa.. Zašto?
Apstraktna religija je dosta teška jer kao da joj nedostaje materijalna sila , prisutnost sile vjere koja je pobijedila svijet, kao da je teško prenositi evanđelje bez matzerijalnih predmeta..?!

No, pitao bih Arcanaela što je sa idolima , ikonama Lucifera i Sotone, pa zatim demona...?
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by crusader on pet pro 28 2007, 23:17

Ovaj treći križ na slici "T" označava "Tao", čovjeka. MEđutim Petar nije htio visjeti poput Krista te su ga s križem okrenuli naopačke. Smatra se da križ nije gledao prema dolje (paklu), već je bio "Tao" bez produžetka.
avatar
crusader
senior
senior

Broj postova : 666
Age : 38
Localisation : North Baghdad
Registration date : 26.07.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by crusader on pet pro 28 2007, 23:26

Korisnik znan kao "Archangel" opisuje mnogoboštvo nekim svojim osobnim mišljenjima i stavovima koje mnogi neće uzeti u obzir. Tajna Trojedinoga Boga> Oca-Sina i-Duha Svetoga, nedokučiva je običnom čovjeku, pa tako i najvećem vjerniku. Ne može netko osuđivati Krista i svrstavati ga ispod Boga-Oca. Krist i Duh-Sveti su jedno i u visokom ranku sa Svevišnjim. "Slavimo im veličinu, častimo ih Dušom svom". Čak, štoviše, Katolička Crkva kaže da su Oni Jednaki. Ostalo je misterija, tajna.
*
avatar
crusader
senior
senior

Broj postova : 666
Age : 38
Localisation : North Baghdad
Registration date : 26.07.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by vijesnik on sub pro 29 2007, 04:55

[quote="Arcanael"]
Mene zanima ono sto mi nitko od vas nije rekao...nije li Isusov lik na krizu i klanjanje njemu isto sto i idolopoklonstvo?

Pravi hrišćani se ne klanjaju, rezanim likovima i slikama, čak ni Isusovom liku, jer Bog kaže u Drugoj Mojsijevoj 20:4-6: ''Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj...''

To što se molimo direkno Isusu, imamo puno pravo, jer je On naš Spasitelj. Isus je bio Bog u ljudskom tijelu!

To se vidi u Prvoj Timotijevoj 3:16: ''I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u slavi.''
Pozdrav svima i neka vas Gospod oblagoslovi u narednoj Godini!!!!!!!!!!

vijesnik
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 33
Age : 64
Localisation : New York
Registration date : 17.12.2007

Korisnički profil http://www.way-to-heaven.com

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on sub pro 29 2007, 14:17

16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.

isto na latinskome:
16 et manifeste magnum est pietatis sacramentum quod manifestatum est in carne iustificatum est in spiritu apparuit angelis praedicatum est gentibus creditum est in mundo adsumptum est in gloria

Ova sam dva prijevoda stavio radi toga da ukazem na latinsku rijec tajna
arcanum

koja je sve vise u uoptrebi na osnovu sirenja spiritualnog sotonizma koji pod tajnama - arcanum - ne podrazumijeva Otajstvo vec put i sredstvo u visu svijest sticanja Luciferovskoga znanja i vjestina..

Kada krscanin upotrebljava rijec tajna , misterija , tada ne misli na arcanum u smislu tajni mracnih sila..
Navodim neke prijevode stiha 1.Timoteja 3,16 o tajni ili otajstvu poboznosti:
<< 1 Timothy 3:16 >>

<hr color=#ddeeff SIZE=1>
Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒ ܗܘ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܤܪ ܘܐܙܕܕܩ ܒܪܘܚ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܠܐܟܐ ܘܐܬܟܪܙ ܒܝܬ ܥܡܡܐ ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܥܠܡܐ ܘܐܤܬܠܩ ܒܫܘܒܚܐ ܀

New American Standard Bible (©1995)
By common confession, great is the mystery of godliness: He who was revealed in the flesh, Was vindicated in the Spirit, Seen by angels, Proclaimed among the nations, Believed on in the world, Taken up in glory.
Latin: Biblia Sacra Vulgata
et manifeste magnum est pietatis sacramentum quod manifestatum est in carne iustificatum est in spiritu apparuit angelis praedicatum est gentibus creditum est in mundo adsumptum est in gloria
Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁμολογουμένως μέγας εἰμί ὁ ὁ εὐσέβεια μυστήριον ὅς φανερόω ἐν σάρξ δικαιόω ἐν πνεῦμα ὁράω ἄγγελος κηρύσσω ἐν ἔθνος πιστεύω ἐν κόσμος ἀναλαμβάνω ἐν δόξα
Greek NT: Byzantine / Majority Text (2000)
και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Greek NT: Stephen's Textus Receptus (1550)
και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894)
και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Greek NT: Westcott / Hort (1881)
και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον ος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανελημφθη εν δοξη
Greek NT: Westcott / Hort with UBS4 variants
και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον ος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανελημφθη εν δοξη
Greek: Modern
Και αναντιρρητως το μυστηριον της ευσεβειας ειναι μεγα· ο Θεος εφανερωθη εν σαρκι, εδικαιωθη εν πνευματι, εφανη εις αγγελους, εκηρυχθη εις τα εθνη, επιστευθη εις τον κοσμον, ανεληφθη εν δοξη.
Hebrew: Modern
ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃

Hocu ukazati na razliku gledista krscana o idolima i gledista spiritualnih sotonista na primjeru upotrebe kriza..:

14 Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. 15 Kao razumnima velim: sudite sami što govorim. 16 Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? 17 Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha. 18 Gledajte Izraela po tijelu! Koji blaguju žrtve nisu li zajedničari žrtvenika? 19 Što dakle hoću reći? Idolska žrtva da je nešto? Ili idol da je nešto? 20 Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji. 21 Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega. 22 Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo jači od njega?
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by ILIJA on sub pro 29 2007, 14:52

Arcanael je napisao/la:Nesto mi oduvijek nije bilo jasno sto se tice idola...
Pa ako bi netko bio toliko ljubazan da razjasni...

Dakle, kako prica ide... bog kada je stvorio andjele rekao im je da se
ne klanjaju nikome osim njemu, da je on svevisnji i jedini, a klanjati
se ikome drugome osim njemu je grijeh.

Ovo mi je uvijek bilo zanimljivo... jer ukoliko se ovo uzme u obzir
mjenjaju se neke cinjenice o padu andjela... postoji prica prema kojoj
je Lucifer pao iz ljubavi prema bogu, a ne obrnuto... jer je bog sam
svoju rijec pogazio ali to nije vazno sada.

Dakle sto me zanima...

Ako je zabranjeno klanjati se ikome osim njemu, i to je receno prije
stvaranja svijeta i ponovljeno jos kasnije kada je Mojsije donio 10
zapovijedi, dakle utvrdjeno je...

Zasto onda svaka crkva kao simbol, centar, ima Isusa razapetog na krizu, a ne neki simbol boga kao jedinog?

Nije li i to idolopoklonstvo? I to je kip covijeka koji je uzvisen u nebesa... ali svi pricaju za njega da je bog... A sam bog govori da nema niti jednoga boga osim njega i da su svi drugi krivi.

Dakle stuje se slika, kip, necega sto nije bog, dok se moli bogu... A molitve upucene idolima bog necuje?

To sto je on odabran kao sin bozji da izbavi ljude iz grijeha, kako ga to cini bogom, ako sam bog kaze da nema drugih bogova?

A na vise mjesta ovdije, a i drugdje, sam vidio da se Isusu daje clan "bog".
Ukoliko, kako mi je pokusao prije objasniti jedan covijek, je Isus kao sin bozji automatski i bog sam po sebi, uhvatio sam ga malo nespremnog bio pa se mozda zbunio Very Happy

Nisu li i svi andjeli i druga stvorenja nastala od boga onda... bogovi? Jer onda su svi oni djeca bozja, ne?

Tu se zidovi razilaze od krscana jer oni ne priznaju Isusa kao mesiju... sto mi je donekle i jasno zasto onda...

Eto, ako bi netko bio ljubazan da mi razjasni malo...
Naravno da u mnogim tzv krscanskim crkvam stoji simbol kriza,dapace smatraju ga svetim-iako je sam simbol kriza paganskog i satanskog porijekla,sam simbol je usao u tzv krscanstvo uspostavljanjem drzavne tzv krscanske religije koju je cinilo paganstvo kao dusa i kicma tog tzv krscanstva a ostalo je lice poboznosti.
Sve to da bi se ispunilo Pismo:

Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,

Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog. 2. Solunjanima 2,3-4
Jasno da kriz spada u demonske simbole,oni nisu niti krscanski niti ih treba nositi slaviti ili obozavati.
Mnoge crkve tzv krscanstva stroje na paganskim temeljima koje su cesto imale oblik kriza upravo kao i danasnje crkve ,gledano iz vazduha one kao da porucuju ....kad budes opet dosao Hriste-opet cemo te razapeti....
Ali Pismo kaze:
"Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Otkrivenje 22,12


Isus je Bog i Otac svjedoci za nj,i svjedocanstvo je Njegovo istinito i Bog je jedan.To je vjera koja pripada svetima.
avatar
ILIJA
senior
senior

Broj postova : 696
Age : 31
Registration date : 26.06.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Navi on sub pro 29 2007, 17:10

Mislim da sam negdje pročitao gdje Isus govori nemojte svoje svetinje bacati pred svinje.Neznam našto je mislio?

Navi
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 45
Age : 63
Registration date : 09.12.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on sub pro 29 2007, 20:02

Uhh.. sad sam se nacitao Very Happy

Prvo hvala Abrahamu na vrlo lijepom i opsirnom objasnjenju, kao i drugima koji su naveli svoja misljenja.

No, pitao bih Arcanaela što je sa idolima , ikonama Lucifera i Sotone, pa zatim demona...?

Ne shvacam potpuno sto si htio pitati s ovime?

Ako mislis na to sto se sotonisti i drugi pogani klanjaju simbolima Lucifera i demona... pa teoretski... to nije ni vazno kada su se vec odrekli boga i njegovih pravila.
A u praksi cak to ni ne rade... vec koriste simbole i idole vise kao nesto potrebno da se ostvari odredjeni cilj... odredjena energija stavi u pokret.

Kao sto je i znanstveno dokazano molitvom se postize odredjeno stanje u umu i covijek postane smireniji, aktivnost mozga se smanji na odredjenu frekvenciju itd. ... ukratko... molitva ili neke druge mantre (Buddisticke itd.) stavljaju um u odredjeno stanje u kojem on odasilje umirujucu energiju kroz tijelo i u ukolinu.

Svaka kultura ima svoj nacin postizanja toga stanja... slike i ikone su predmeti koji samo ubrzavaju taj proces.

Jedin razlika je u tome sto Sotonisti vjeruju u direktno iskoristavanje te energije... znaci ne zeljeti nesto i pustiti da se to ostvari kroz univerzum... dakle poput molitve... vec u izravno konzumiranje i kataliziranje te energije u nesto sto zele.

Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega. 22 Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo jači od njega?

Ovo mi je isto zanimljivo, prema tome... bolje je odabrati ili vraga ili boga... jer ukoliko ne odabares niti jednog najgore ces proci.. oboje ce te proganjati...

Prema nekim svecenicima danas, veci je grijeh ne vjerovati u vraga i zlo nego u boga. Jer ako se nitko ne boji grijeha i zla, nitko nece imati potrebu za bogom.

Sad sam vec skrenuo sa teme...

Uglavnom... hvala jos jednom Smile
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on sub pro 29 2007, 20:55

Prisjetimo se dogadjaja u vrijeme cara Nabukodonozora
koji je zahtjevao da se Daniel i njegovi drugovi poklone
kipu kojega je dao naciniti, kako je to opisano u Danielu 3,15:
I sada, ako ste pripravni, bacite se ničice, čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku, što sam ga dao podignuti! Ako li se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć ognjenu užarenu, a koji bi bio bog, što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?"

Daniel i njegovi prijatelji bili su baceni u uzarenu pec ali plamen ih nije dotakao..Nabukodonozor se zacudio i pozvao trojicu da izadju iz peci te je uzviknuo u 3,28:

Nabukodonozor viknu: "Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju negoli da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu!"

te naredio 3,29:

Naređujem dakle: O narodi, plemena i jezici, svatko između vas tko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abed Negova neka bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u smetlište, jer nema boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj."

Drugo poglavlje Danielove knjige počinje snom babilonskog kralja Nabukodonozora. "Druge godine Nabukodonozorova kraljevanja usni Nabukodonozor sanje: njegov se duh zbog toga uznemiri, a san ga ostavi." (Dn 2,1)

Kralj je znao da njegov san ima neobično značenje, ali ga se nije mogao sjetiti. Najmudrijim ljudima u svojem kraljevstvu, budući da nisu mogli znati ni protumačiti kraljev san, zaprijetio je smrću. U tom kritičnom trenutku istupio je Daniel i ljubazno zamolio da mu se dade vrijeme za molitvu zbog neriješene tajne.

Biblijski proroci ne nagađaju budućnost. Otkrivaju nam ono što je Bog njima otkrio. Daniel je jasno rekao kralju Nabukodonozoru što je sanjao: "Ti si, o kralju, imao viđenje: Gle, kip, golem kip!" (r. 31) Prorok je onda opisao zastrašujući kip. Imao je glavu od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh od mjedi, noge od željeza i stopala od željeza i gline (rr. 31-33). Vrhunac kraljeva sna je golemi kamen koji je pao s neba, udario u noge kipa i na kraju postao gora koja je ispunila cijelu zemlju.

Danielovo objašnjenje sna je isto tako precizno kao i opis njegova sadržaja. "Ti si glava od zlata. Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće, od mjedi, koje će gospodariti svom zemljom. A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza." (rr. 38-40)

Točno prorečeno
Prema Božjem tumačenju što ga je iznio prorok Daniel, svaka kovina predočava dominirajuću svjetsku silu. San opisuje uspon i pad naroda. Daniel identificira Nabukodonozorovo babilonsko kraljevstvo riječima: "Ti si glava od zlata." r. 38 Babilonsko Carstvo vladalo je Bliskim istokom i proširilo svoju vlast na cijelo Sredozemlje od 605. do 539. prije Krista.

Ovo nevjerojatno proročanstvo u Dn 2 otkriva uspon i "drugog kraljevstva", simboliziranog prsima i rukama od srebra. Tijekom noćne raskalašene pijanke na zidu babilonske palače tajanstvena je ruka napisala riječi presude: "Izmjerio je Bog tvoj kraljevstvo i učinio mu kraj… razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima." Dn 5,26-28

Babilonskom je slijedilo Medijsko i Perzijsko Carstvo. Biblija i povijest potvrđuju ovu činjenicu. Poznati Kirov cilindar u britanskom muzeju sadrži opis njegova napada na Babilon.

Prsa i ruke od srebra (Medija i Perzija) svladalo je treće, mjedeno carstvo. Medijci i Perzijanci vladali su od 539. prije Krista do ih Grci nisu porazili 331. prije Krista. U Dn 8 Grci su spomenuti imenom kao pobjednici nad Perzijancima. I u tome se Sveto pismo i povijest slažu. Grci su vladali od 331. prije Krista do 168. prije Krista, kad ih je porazila željezna monarhija Rima.

Tijekom vladavine rimskih cezara rodio se Isus. Rimski guverner je osudio Isusa, a rimski su Ga vojnici razapeli. Rimljani su vladali od 168. prije Krista do oko 351. poslije Krista.

Četiri kovine: zlato, srebro, mjed i željezo; četiri svjetska kraljevstva: Babilon, Medija-Perzija, Grčka i Rim. Je li Rim svladan od nekog petog kraljevstva? Nije. Rim se raspadao iznutra pa su ga nadvladala barbarska germanska plemena sa sjevera. Poslušajmo značajne riječi tog proročanstva: "Stopala koja si vidio, dijelom glina a dijelom željezo, jesu podijeljeno kraljevstvo." (Dn 2,41)

Rimsko Carstvo je podijeljeno i takvo je ostalo do danas. Proročanstvo nastavlja: "Oni… se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom." (r. 43) Neki su vladari, željni vladavine svijetom, pokušali obnoviti Rimsko Carstvo, no svako novo stoljeće potvrđuje ispunjenje ovog drevnog proročanstva. U Dn 2,44 ono dolazi do nevjerojatnog vrhunca: "U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka."

Prema ovom značajnom proročanstvu sljedeći događaj na nebeskom rasporedu je Isus Krist, Stijena, kamen što ga ne dodirnu ruka (rr. 34.35), koji uspostavlja svoje vječno kraljevstvo.No cuvajmo se idolopoklonstva, poklonimo se Bogu jer dodje cas suda Njegova..Znam neke koji suse bavili okultizmom kada su upoznali Isusa Krista bili su sretni sto ih je izbavio iz vlasti Sotone..No pitanje je zasto se u Hrvatskoj javlja spiritualni sotonizam?Nije li valjda samo zbog energije?

Molitva krscana u Oce nasu je da dodje kraljevstvo nebesko.
Dolazak kraljevstva kao konacni prestanak svijeta u kojem je vladao grijeh za smrt , je molitva duhom i istinom ukoliko se molitelj ne klanja idolima..
Molitva duse koja ljubi Isusa sasvim je u suprotnosti sa sotonistickim iskanjima za energetskim razinama i njihovim ispunjenjima na pr. kroz vjestinu tantre..
Kristjani su odabrali Spsenje od grijeha i smrti, odabrali su Spasitelja Isusa Krista koji je podnoseci kaznu svojom smrcu pretrpio smrt i pobijedio Sotonu..
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Gost on uto sij 08 2008, 16:12

oni koji to rade neće imati udjela u kraljevstvu, skupa sa idolopoklonicima
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Medeni on pon vel 18 2008, 22:49


Medeni
stručnjak
stručnjak

Broj postova : 930
Age : 51
Registration date : 17.09.2007

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obožavanje svetaca, kipova i slika

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 25 / 27. Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next

[Vrh]

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.