Sveti Duh - Bog!

Go down

Sveti Duh - Bog!

Postaj by καιros on pet tra 27 2012, 17:59

Tko je Sveti Duh?

Biblija nam otkriva da je Sveti Duh osoba, a ne bezlična sila. Tvrdnje kao što je npr. „Duh Sveti i mi odlučili smo“ (Dj 15,28) otkrivaju nam činjenicu da su Ga prvi vjernici smatrali osobom. Krist također govori o Njemu kao o posebnoj ličnosti. „On će mene proslaviti“, rekao je On, „jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama.“ (Iv 16,14) Kad Sveti spisi govore o trojedinom Bogu, Svetoga Duha opisuju kao ličnost (Mt 28,19; 2. Kor 13,14).

Sveti Duh ima svoju ličnost. On se bori (Post 6,3), uči (Lk 12,12), sudi (Iv 16,Cool, upravlja crkvenim poslovima (Dj 13,2), pomaže i posreduje (Rim 8,26), nadahnjuje (2 Pt 1,21) i posvećuje (1 Pt 1,2). Ove se aktivnosti ne mogu obavljati samo silom, utjecajem ili svojstvima Boga. To može učiniti samo osoba.

Sveti Duh je pravi Bog

Sveto pismo promatra Svetoga Duha kao Boga. Apostol Petar je rekao Ananiji da time što je lagao Svetome Duhu, nije lagao „ljudima, nego Bogu“. (Dj 5,3.4) Isus je definirao neoprostiv grijeh kao „hulu protiv Duha svetoga“ rekavši: „Ako tko rekne što protiv Sina Čovječjega, može mu se oprostiti, ali tko rekne što protiv Duha Svetoga, ne može mu se oprostiti ni na ovomu svijetu ni na drugome.“ (Mt 12,31.32) To može da bude točno samo ako je Sveti Duh Bog.

Sveto pismo pridaje božanske osobine Svetome Duhu. On je život. Apostol Pavao se poziva na Njega kao na „duha života“. (Rim 8,2) On je istina. Krist Ga naziva „Duhom Istine“ (Iv 16,13). Izrazi „ljubav Duha“ (Rim 15,30) i „Duh Sveti Božji“ (Ef 4,30) otkrivaju da su ljubav i svetost dio Njegove naravi.

Sveti Duh je svemoguć. On razdjeljuje duhovne darove „po svojoj vlasti“ (1. Kor 12,11). On je svuda prisutan. On će „ostati“ s Božjim narodom „zauvijek“. (Iv 14,16) Nitko ne može izbjeći Njegov utjecaj (Ps 139,7-10). On je također sveznajuć, zato što „Duh sve ispituje, čak i dubine Božje“ i „nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha.“ (1 Kor 2,10.11).

I Božja djela uključuju Svetoga Duha. I stvaranje i uskrsnuće Ga uključuju. Patrijarh Job kaže: „Ta i mene je duh Božji stvorio, dah Svesilnoga oživio mene.“ (Job 33,4) A psalmist ističe: „Pošalješ li dah svoj, opet nastaju.“ (Ps 104,30). Apostol Pavao tvrdi: „… Onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.“ (Rim 8,11).

Samo svuda prisutni Bog, Osoba, a ne neki bezlični utjecaj, niti neko stvoreno biće, može učiniti čudo i dovesti božanskog Krista jednom pojedincu, Mariji. Na Dan pedesetnice Duh je učinio da Bogočovjek Isus bude sveprisutan kod svih voljnih primalaca.

Sveti Duh se smatra ravnim Ocu i Sinu u formuli za krštenje (Mt 28,19), apostolskom blagoslovu (2 Kor 13,14) i u raspravi o duhovnim darovima (1 Kor 12,4-6).

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by καιros on pet tra 27 2012, 18:01

Zadaća Svetoga Duha

Riječi što ih je Krist izgovorio one večeri uoči svoje smrti o svom bliskom odlasku veoma su uznemirile Njegove učenike. On ih je uvjerio da će primiti Svetoga Duha kao Njegovog osobnog najmesnika. Oni neće biti ostavljeni kao siročad (Iv 14,18).

Podrijetlo službe. Novi zavjet otkriva Svetoga Duha na jedinstven način. On se naziva „Isusov Duh“ (Dj 16,7), „Duh Sina Njegova“ (Gal 4,6), „Duh Božji“ (Rim 8,9), „Kristov Duh“ (Rim 8,9; 1 Pt 1,11) i „Duh Isusa Krista“ (Fil 1,19). Tko je osnovao službu Svetoga Duha – Isus Krist ili Bog Otac?

Kada je Krist otkrio početak službe Svetoga Duha izgubljenom svijetu, napomenuo je dva izvora. Prvi, On se pozvao na Oca: „Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja“ (Iv 14,16; usporedi: 15,26 „od oca“). Krštenje Svetim Duhom On je nazvao „obećanje Očevo“ (Dj 1,4). Drugo, Krist je upućivao i na sebe samoga: „poslat ću ga (Svetoga Duha) k vama“ (Iv 16,7). Na taj način Sveti Duh proistječe i od Oca i od Sina.

Njegova služba svijetu. Mi možemo priznati Isusovo božansko dostojanstvo jedino pod utjecajem Svetoga Duha. Pavao je rekao: da nitko „ne može priznati Isusa kao Gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga.“ (1 Kor 12,3).

Imamo čvrsto obećanje da je preko Svetoga Duha Krist „svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka.“ (Iv 1,9) Njegova je zadaća „dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud.“ (Iv 16,Cool.

Prvo, Sveti Duh nam donosi duboko osvjedočenje o grijehu, naročito o grijehu neprihvaćanja Krista (Iv 16,9). Drugo, Duh potiče sve da prihvate Kristovu pravdu. Treće, Duh nas opominje na sud, moćno sredstvo za pokretanje grijehom potamnjelih umova da se pokaju i obrate.

Kad smo se pokajali, možemo biti nanovo rođeni krštenjem u vodi i Svetome Duhu (Iv 3,5). Tada naš život postaje nov život, jer smo postali prebivalište Kristovog Duha.

Služba za vjernike.

Većina tekstova u vezi sa Svetim Duhom odnosi se na Njegov odnos spram Božjeg naroda. Njegov posvećujući utjecaj vodi poslušnosti (1. Pt 1,2), ali nitko ne može imati stalno iskustvo o Njegovoj prisutnosti bez ispunjenja nekih uvjeta. Petar je rekao da je Bog dao Duha onima koji Mu se pokoravaju (Dj 5,32) Vjernici su tako opomenuti da se ne opiru Duhu, da Ga ne žaloste ili Ga pak ne gase (Dj 7,51; Ef 4,30; 1 Sol 5,19).

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by καιros on pet tra 27 2012, 18:02

Što Duh radi za vjernike?

1. On pomaže vjernicima.

Kad je predstavio Svetoga Duha, Krist Ga je nazvao „drugim braniteljem – paraletos“ (Iv 14,16). Ova grčka riječ prevedena je kao „pomoćnik“, „utješitelj“, „savjetnik“, a može značiti i „posrednik“ ili „zastupnik“.

Jedini drugi Parakletos koji se spominje u Svetom pismu je sam Krist. On je naš Zastupnik ili Posrednik pred Ocem. „Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika.“ (1 Iv 2,1)

Kao Zastupnik, Posrednik i Pomoćnik, Krist nas prikazuje Bogu, a Boga objavljuje nama. Slično ovome, Duh nas vodi Kristu i pokazuje nam Kristovu milost. Ovo objašnjava zašto se Duh naziva još i „Duh milosti“ (Heb 10,29). Jedan od Njegovih najvećih pridonosa je dodjeljivanje Kristove otkupiteljske milosti ljudima (vidi: 1 Kor 15,10; 2 Kor 9,4; Iv 4,5.6).

2. On iznosi Kristovu istinu.

Krist naziva Svetoga Duha „Duh istine“ (Iv 14,17; 15,26; 16,13). Njegova služba uključuje napominjanje „sve što vam rekoh“ i upućivanje na „svu istinu“ (Iv 16,13). Njegova vijest svjedoči o Isusu Kristu (Iv 15,26). „On neće govoriti sam od sebe“, rekao je Krist, „već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti, jer će uzeti od onoga što je moje i to obajviti vama.“ (Iv 16,13.14)

3. On donosi Kristovu prisutnost.

Sveti Duh ne donosi samo vijest o Kristu, On donosi i samu Kristovu prisutnost. Isus je rekao: „Vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj (Sveti Duh, Iv 14,16.17) neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama.“ (Iv 16,7)

Sputavan ljudskom prirodom, Čovjek Isus nije bio svuda prisutan i stoga je bilo korisno da On ode. Preko Duha On može stalno biti na svakome mjestu. Isus je rekao: „Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine.“ On je dao čvrsto obećanje da će Duh prebivati „s vama…, jer će biti u vama. Neću vas ostaviti siročad. Vratit ću se k vama.“ (Iv 14,16-18). „Sveti Duh je Kristov predstavnik, ali ne u ljudskom obličju, pa je od tog obličja nezavisan.“ Prilikom utjelovljenja Sveti Duh je donio Kristovu prisutnost jednoj osobi – Mariji. Na dan Duhova, Duh je svijetu donio Krista – Pobjednika. Kristova obećanja: „Sigurno te neću te ostaviti; nipošto te neću zapustiti“ (Heb 13,5) i „Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta“ (Mt 28,20) – ostvaruju se preko Svetoga Duha. Stoga Novi zavjet daje Duhu ime koje se za Njega u Starom zavjetu nikada nije ...... – „Duh Isusa Krista“ (Fil 1,19).

Isto kao što preko Svetoga Duha i Otac i Sin stvaraju u vjerniku svoje prebivalište (Iv 14,23), isto je tako Sveti Duh jedini koji može učiniti da vjernici ostanu u Kristu.

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by καιros on pet tra 27 2012, 18:03

4. On upravlja djelovanjem Crkve.

Budući da Sveti Duh donosi stvarnu Kristovu prisutnost, On je Njegov istinski zamjenik na Zemlji. Kao stalno središte vlasti u odnosu na pitanja vjere i doktrine, način na koji On vodi Crkvu u potpunom je skladu s Biblijom. „Posebno obilježje protestantizma – bez koga ne bi postojao nikakav protestantizam – jest to da je Sveti Duh pravi zamjenik i nasljednik Kristov na Zemlji. Ovisnost o organizaciji, ili vođi, ili ljudskoj mudrosti značila bi postavljanje čovjeka na mjesto Boga.

Sveti Duh je neposredno bio uključen u upravljanje apostolskom Crkvom. U izboru misionara Crkvu je u molitvi i postu On vodio (Dj 13,1-4). Izabrani pojedinci bili su poznati po svojoj otvorenosti prema vodstvu Svetoga Duha. Knjiga Djela apostolska opisuje ih kao pune „Duha Svetoga“ (Dj 13,9; usporedi 52). Njihova je djelatnost bila pod Njegovim nadzorom (Dj 16,6.7). Pavao podsjeća crkvene starješine da ih je Sveti Duh postavio na taj položaj (Dj 20,28).

Sveti Duh je imao važnu ulogu u rješavanju ozbiljnih teškoća koje su ugrozile jedinstvo Crkve. Sveto pismo iznosi odluke prvog crkvenog sabora ovim riječima: „Dakako, Duh Sveti i mi odlučili smo…“ (Dj 15,28)

5. On obogaćuje Crkvu posebnim darovima.

Sveti Duh je dao posebne darove Božjem narodu. U starozavjetno vrijeme „Duh Jahvin“ je dolazio na pojedince, dajući im izrazitu snagu da vode i oslobode Izrael (Suci 3,10; 6,34; 11,29. itd) i sposobnost da prorokuju (Br 11,17.25.26; 2 Sam 23,2). Duh je sišao na Šaula i Davida kad su pomazani za vladare Božjem narodu (1 Sam 10,6.10; 16,13). Nekim je ljudima ispunjenost Duhom donijela istaknute umjetničke sposobnosti (Izl 28,3; 31,3; 35,30-38).

I prvoj je Crkvi Krist također podario svoje darove preko Duha. Duh je razdijelio ove duhovne darove vjernicima, onako kako je smatrao da je najpogodnije, tako da su koristili cijeloj Crkvi (Dj 2,38; 1 Kor 12,7-11). On je osigurao posebnu silu potrebnu za objavljivanje evandjelja do svih krajeva Zemlje (Dj 1,8; vidi: 16. poglavlje u ovoj knjizi).

6. On ispunjava srca vjernika.

Apostol Pavao upućuje ovakvo pitanje učenicima iz Efeza: „Jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici?“ (Dj 19,2) To je sudbonosno pitanje za svakog vjernika.

Kad je dobio niječni odgovor, apostol Pavao je položio ruke na te učenike i oni su primili krštenje Svetim Duhom (Dj 19,6).

Ovaj događaj upućuje na to da su osvjedočenje u grijeh, izazvano Svetim Duhom, i ispunjenost života Duhom, dva različna iskustva.

Isus je istaknuo potrebu rođenja vodom i Duhom (Iv 3,5). Upravo prije svog uzašašća, On je naložio da se novi vjernici krste „u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19). U skladu s Njegovim nalogom Petar je propovijedao da se „dar Duha Svetoga“ prima prigodom krštenja (Dj 2,38). Apostol Pavao potvrđuje važnost krštenja Svetim Duhom (vidi: 14. poglavlje u ovoj knjizi) hitnim pozivom vjernicima da se „napune Duhom“ (Ef 5,18).

Ispunjavanje Svetim Duhom, koji nas preobražava u obličje Božje, djelo je posvećenja što je započelo prilikom novorođenja. Bog nas je spasio po svojoj milosti „kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našemu Spasitelju Isusu Kristu.“ (Titu 3,5.6)

„Odsutnost Duha čini službu evanđelja potpuno bespomoćnom. Učenost, obdarenost, rječitost, svaki prirodni ili stečeni dar može se imati, ali bez prisutnosti Božjega Duha, nijedno srce neće biti dirnuto, nijedan grešnik privučen Kristu. S druge strane, ako su povezani s Kristom, ako imaju darove Duha, Njegovi će najbjedniji i najneukiji učenici raspolagati silom koja će djelovati na srce. Bog ih je učinio kanalima za izlijevanje najvećeg utjecaja u svemiru.

Duh je bitan za opstanak. Sve promjene koje Isus Krist vrši u nama dolaze djelovanjem Duha. Kao vjernici uvijek moramo biti svjesni da bez Duha ne možemo učiniti ništa (Iv 15,5).

Danas Sveti Duh upravlja našu poyornost na najveći dar ljubavi što ga je Bog ponudio u svome Sinu. On moli da se ne opiremo Njegovim pozivima, već da prihvatimo taj jedini način kojim se možemo pomiriti sa svojim milostivim Ocem punim ljubavi.

_________________
"Da, dolazim ubrzo!" Amen! Dođi, Gospodine Is
avatar
καιros
Admin
Admin

Broj postova : 1666
Localisation : u vremenu
Registration date : 21.11.2006

Korisnički profil http:// http://krscanski.motionsforum.com/

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on pet tra 27 2012, 21:03

Neš ti kilometarskog kopiranja, nije više stalo? Smile

Sad ćeš se sigurno opet inatiti da ti nitko ne odgovara na neoborive dokaze? smjeh

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 14:28

(Ef 4:30) 30 I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.

(Isa. 63:10) 10 Ali se odmetaše i žalostiše Sveti Duh Njegov; zato im posta neprijatelj, i ratova na njih.

(Jevr 10:29) 29 Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijeg pogazi, i krv zaveta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?

(Mt. 12:31) 31 Zato vam kažem: svaki greh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha Svetog hula neće se oprostiti ljudima.

(Djela 7:51) 51 Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci tako i vi.

(1.Kor 2:10,11) 10 A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije.Mt. 16:17, Lk. 2:26, Ef. 3:3, Ef. 3:5, 1 Pet. 1:12, Otk. 1:1

11 Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.

(Rim 1:4)4 A posvedočen silno za Sina Božijeg Duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu Gospodu našem,

(1. Pet 4:14) 14 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate.

(Rim 8:2) 2 Jer zakon Duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grehovnog i smrti.

(Rim 8:10) 10 A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi.

(2. Kor 3:6) 6 Koji i učini nas vrsnim da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje.

(Rim 10:30) 30 Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu;

(Ivan 14:17) 17 Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.

(Rim 8:11) 11 A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.
(Rim 14-16) 14 Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.

15 Jer ne primiste duh ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duh posinački, kojim vičemo: Ava, Oče!
Isa. 56:5, Mk. 14:36, 2 Kor. 11:4, Gal. 4:5, 1 Tim. 1:7, Jev. 2:15, 1 Jn. 4:18

16 Ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božija.
2 Kor. 1:22, Ef. 1:13

(Ivan 15:26,27)26 A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.
Jn. 14:26, Dela 1:4, 1 Jn. 5:6

27 A i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom.
Lk. 1:2, Jn. 21:24, Dela 1:8, 1 Pet. 5:1, 2 Pet. 1:16

Ovdje se jasno vidi da je Sveti Duh Bog. Duh Sveti se može ožalostiti, On ispituje misli. Duh Sveti oživljava. Duh se ne smije psovati. Po kritičarima ispada da Bog poštuje više silu nego Osobu. Duh Sveti je Bog.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 14:36

Duh opisan kao ličnost

Kroz celu Bibliju lične zamenice se koriste kada se opisuje Sveti Duh. U Jovanu 14:16 Isus je rekao: "I ja ću moliti Oca, pa će vam (on) dati drugog pomagača-utešitelja da (on) bude sa vama doveka." Ovde se lična zamenica "on" koristi i za Oca i za Duha. Ako verujete u ličnog Boga, isto tako treba da verujete i u ličnog Duha. U istom tom delu Isus je rekao da svet nije mogao primiti Duha jer ljudi nisu videli i upoznali Njega. Isus je rekao da Ga poznajete jer On prebiva sa vama.

Obratite pažnju koliko mnogo puta Isus koristi ličnu zamenicu kada govori o Svetom Duhu. U Jovanu 16:7-15 Isus nekoliko puta upotrebljava ličnu zamenicu on kada govori o Svetom Duhu. "Ali ja vam govorim istinu: dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, pomagač-utešitelj neće doći do vas; ako pak odem, poslaću vam Ga. I kada On dođe, dokazaće svetu da ima greha, i pravednosti, i suda. U pogledu greha - što ne veruju u mene; u pogledu pravednosti - što odlazim Ocu i nećete me više videti; u pogledu suda - što je vladar ovoga sveta osuđen. Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete. A kad On dođe, Duh istine, uputiće vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša, i najaviće vam što će doći. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam. Sve što Otac ima - moje je; zbog toga rekoh da će uzeti od mojega i vama javiti." Grčka lična zamenica on i njeni oblici veoma mnogo se upotrebljavaju kada se govori o Svetom Duhu u Svetom pismu.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 15:02

Sljedeci navedeni biblijski tekstovi, govore o prirodi i ulozi Svetoga Duha.


OBECANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTJESITELJA:

`Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).


SVETI DUH UCI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE RJECI:

`A utješitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).


SVJEDOCI ZA HRISTA:
`A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svjedočiti za mene.
( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).


UKORAVA SVET ZBOG GRIJEHA, UPUCUJE NA ISTINU, GOVORI STO CUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

`Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.
On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam. ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).


DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOC GOVORA:

`I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.
I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje, ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).

`I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.
A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim.
( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).


POSLANI OD DUHA SVETOGA:
`A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar. ( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).


DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUSTA OBJAVLJIVANJE JEVANDJELJA MEDJU LJUDIMA:

`A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade. ( dela Apostolska 16. 6 - 7 ).


LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSJEDUJE OSJECANJA I EMOCIJE:

`Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu; ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).


DUH SVETI POSREDUJE ZA COVJEKA SVOJIM MOLITVAMA:

`A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 ).


DUH SVETI RAZDJELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOCE:

`A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).


NE ZALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:
`I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. ( Efescima poslanica 4. 30 ).


SLAGATI DUHU SVETOME ZNACI SLAGATI BOGU JER JE DUH SVETI JEDNA OD BOZANSKIH LICNOSTI:

`A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu. ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).


DUH SVETI POSTAVLJA STARESINE:

`Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom; ( dela Apostolska 20. 28 ).


DUH SVETI NEZAVISNA LICNOST U ODNOSU NA BOGA, KO POHULI NA BOGA OPROSTICE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NECE MU SE OPROSTITI:

`Zaista vam kažem: svi grijesi oprostiće se sinovima čovječjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv vječnom sudu. ( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub tra 28 2012, 17:59

klap

I opet admin καιros i moderator tripo 41 krše vlastita pravila, da li je svrha ovog beskonačnog kopiranja TUĐEG teksta da nas spamate tolikom količinom materijala na koji nitko on nas ne stigne odgovoriti pa da tako možete proglasiti pobjedu u svim temama? Smile

Pa kakav je to bezobrazluk, da li je ovo forum za smislene rasprave ili mjesto za kopiranje cijelih knjiga s interneta?

Gdje je sada moderator brat da dodijeli opomene?

S obzirom da je nemoguće odgovoriti na njihove tekstove jer ih štancaju brže nego što mi stignemo odgovarati, i s obzirom da ti tekstovi nisu njihovi i gubi se svaki smisao rasprave s njima, najbolje je ignorirati sve što kopiraju i napisati vlastito mišljenje na temu.

Citiram svoje stavove i definicije iz leksikona s antitrinitarističke stranice www.apokrinomai.com uključujući i dijelove kojima sam već odgovarao na drugom kršćanskom forumu:

I napomena! Strongov leksikon koji stalno citiram sa BLB trinitarističke stranice je leksikon jednog trinitarijanca, osobe koja vjeruje u trojedinog boga. Meni je dovoljno pokazati da postoji ALTERNATIVA onome što naši trinitarijanci tvrde i da čak i trinitarijanci ne mogu zanijekati to.

Ključne riječi RUAH (Stari zavjet) i PNEUMA (Novi zavjet)

CITIRAM i dodajem sa BLB stranice:

Naravno, "ruah" koji je Božji mora biti nešto osobno jer pripada samo Bogu. Ali kakve to ima veze sa time da je Božji duh, dah, nekakva osoba? Bog djeluje svojim duhom, daje ga vjernicima, njime održava život, predstavlja Njegovu svetost i čistoću, silu i energiju kojom djeluje. Zašto "ruah" mora biti osoba?

A što se tiče Izaije, ožalostiti Božji duh znači isto što i ožalostiti samog Boga (ne osobu trojstva) jer kao što vidimo, ruah označava i emocije između ostalog. Kao što Bog ima svoj duh tako i čovjek ima svoj duh.

Postavlja se pitanje; ako Duh Sveti izvodi djela i to dokazuje da je Božji duh osoba, šta onda dokazuju aktivnosti čovječjeg duha? Čovječji duh može biti uznemiren (Post 41;8 ), oživljen (Post 45;27 Iza 57;15), potresen (1.Dn 5;26 2.Dn 36;22 Ez 1;1), ranjen (Izr 18;14), neutješiv (Ps 77;3), umiren (1.Kor 16;18). Također, duh može poticati ljude (Izl 35;21), iznutra nagoniti (Job 32;18), istraživati (Ps 77;6 Izr 20;27 Iza 26;9 Ezek 13;3 Mt 22;43), iznevjeriti (Ps 143;7), podizati čovjeka kad je bolestan, biti ubijen (Izr 18;14). Može putovati (Prop 3;21 12;7 Lu 8;55 1.Kor 5;3,4), ustati (Prop 10;4), radovati se (Lu 1;47), služiti Bogu (Rim 1;9), svjedočiti (Rim 8;16), priznati (1.Iv 4;2), znati stvari (1.Kor 2;10,11), moliti (1.Kor 14;14), raditi (Ef 2;2), odmarati se (2.Kor 2;13). Nijedna od ovih aktivnosti unutar biblijskih okvira ne ukazuje da se radi o posebnoj osobi unutar čovjeka. Kad je čovjekov duh umoran, jednostavno znači da je čovjek umoran. Duh čovječji je u biblijskom smislu isto što i čovjek. Tako je i Božji duh isto što i Bog. Sinonim za Boga i Njegove postupke.

Gdje Izaija govori jasno o trojedinom Bogu?

Ruwach (ruah), ženski rod

Definicija;
1. wind, breath, mind, spirit
a. breath
b. wind
1. of heaven
2. quarter (of wind), side
3. breath of air
4. air, gas
5. vain, empty thing
c. spirit (as that which breathes quickly in animation or agitation)
1. spirit, animation, vivacity, vigour
2. courage
3. temper, anger
4. impatience, patience
5. spirit, disposition (as troubled, bitter, discontented)
6. disposition (of various kinds), unaccountable or uncontrollable impulse
7. prophetic spirit
d. spirit (of the living, breathing being in man and animals)
1. as gift, preserved by God, God's spirit, departing at death, disembodied being
e. spirit (as seat of emotion)
1. desire
2. sorrow, trouble
f. spirit
1. as seat or organ of mental acts
2. rarely of the will
3. as seat especially of moral character
g. Spirit of God, the third person of the triune God, the Holy Spirit, coequal, coeternal with the Father and the Son
1. as inspiring ecstatic state of prophecy
2. as impelling prophet to utter instruction or warning
3. imparting warlike energy and executive and administrative power
4. as endowing men with various gifts
5. as energy of life
6. as manifest in the Shekinah glory
7. never referred to as a depersonalised force
AV — Spirit or spirit 232, wind 92, breath 27, side 6, mind 5, blast 4, vain 2, air 1, anger 1, cool 1, courage 1, misc 6

Pneuma, srednji rod

) the third person of the triune God, the Holy Spirit, coequal, coeternal with the Father and the Son
a) sometimes referred to in a way which emphasises his personality and character (the "Holy" Spirit)
b) sometimes referred to in a way which emphasises his work and power (the Spirit of "Truth")
c) never referred to as a depersonalised force
2) the spirit, i.e. the vital principal by which the body is animated
a) the rational spirit, the power by which the human being feels, thinks, decides
b) the soul
3) a spirit, i.e. a simple essence, devoid of all or at least all grosser matter, and possessed of the power of knowing, desiring, deciding, and acting
a) a life giving spirit
b) a human soul that has left the body
c) a spirit higher than man but lower than God, i.e. an angel
1) used of demons, or evil spirits, who were conceived as inhabiting the bodies of men
2) the spiritual nature of Christ, higher than the highest angels and equal to God, the divine nature of Christ
4) the disposition or influence which fills and governs the soul of any one
a) the efficient source of any power, affection, emotion, desire, etc.
5) a movement of air (a gentle blast)
a) of the wind, hence the wind itself
b) breath of nostrils or mouth
AV — Spirit 111, Holy Ghost 89, Spirit (of God) 13, Spirit (of the Lord) 5, (My) Spirit 3, Spirit (of truth) 3, Spirit (of Christ) 2, human (spirit) 49, (evil) spirit 47, spirit (general) 26, spirit 8, (Jesus' own) spirit 6, (Jesus' own) ghost 2, misc 21

Naravno, Strong je trinitarijanac koji vjeruje u Boga Duha Svetoga, ali je zanimljivo da riječi “pneuma” u NZ koja ima isto značenje kao “ruah” u SZ, Strong pridaje primarno značenje “Duh Sveti” i stavlja je na prvo mjesto, dok "ruah" prevodi kao Duh Sveti tek na zadnjem. Očito je i on svjestan da ne može forsirati Duha kao osobu gdje god se spominje Božji “ruah”.

Šta ja mislim da je Božji “ruah”? Vjerojatno kombinacija mnogih stvari gore navedene.

Ivan 14;16,17
„I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17 Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.
Ivan 14;26
„26 Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.
Ivan 15;26
„26 A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene.“

„Pneuma" ili "duh" je izraz u srednjem rodu koji je prvenstveno upotrebljen za označavanje neživog! A sada bih dodao da je potrebno i preciznije definirati riječ “neživo” i šta se točno pod tim misli. Isto kao i sve zamjenice u vezi sa tom riječi! Duh je zvan u NZ-u „ono“! Na desetine puta. Gdje god se spominje "pneuma". To je neosporna činjenica.

Zatim, izraz u kojem je duh nazvan "branitelj", "paracletos", je u muškom rodu i zamjenica koja se koristi po gramatičkim pravilima je "on". Pazi, nije "pneuma" "on" već "paracletos". Riječ je o tri citata (Iv 14:16-17, 14;26, 15:26). Da li je smisleno reći da zato što je duh nazvan imenicom u muškom rodu par puta da je iz tog razloga duh osoba? Nasuprot mnoštvo mjesta u NZ-u gdje je zvan "ono"?

Pazi sad! "Ekeinos" ne znači "on" ili "he" već "that one/that thing". To je zamjenica koja može značiti that man, women or thing i izvedena je od the one there . To što prevodioci prevode sa "he, she" ne pokazuje ništa osim njihov vlastiti i osobni stav. Zapazi da je “pneuma” par redaka prije opisan kao branitelj, pa bi mu muška zamjenica sasvim i odgovarala. Osim ekeinosa, imamo još i autos i houtos i sve troje se koristi za širok raspon zamjenica, tj. višeznačni su. Osim "paracletosa" koji je u muškom rodu, imamo veći broj mjesta gdje se za duh koriste izrazi koji označavaju ženski rod, poput dove, promise, gift. Da li je iz tog razloga duh "ona"?

from 1563; that one (or (neuter) thing); often intensified by the article prefixed:--he, it, the other (same), selfsame, that (same, very), X their, X them, they, this, those.

I Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon; the person there, that person or thing

IV 16;13;

otan de elthe ekeinos, to pneuma tes aletheias
but when comes that one the Spirit of truth,

Kako je ekeinos preveden u KJV; that 99, those 40, he 40, the same 20, they 14, miscellaneous 38. Ili u NAS; once* 3, one 4, other 1, these 1, this 2, those 35, those things 1, very 1, what 1

Rezime; apostoli su mogli duh zvati osobnom zamjenicom "on" bez obzira o kojem se rodu radilo (pneuma-srednji rod). Grčka gramatika to dopušta. Činjenica je da su isključivo zvali "duh" sa "ono" dokazuje da su novozavjetni pisci smatrali duh neživom i neosobnom stvari (uvjetno rečeno, ako se može reći da duh koji pripada Bogu može biti nešto takvo). Što dobiva na težini ako vjerujemo da su bili nadahnuti samim Bogom.

Isto tako, u tim primjerima pneuma je u srednjem rodu koji označava neosobnost a ne osobu. Dok se u muškom i ženskom rodu mogu označavati nežive stvari, srednji rod je jako rijetko upotrebljen za označavanje živih bića. Zatim, kako je duh u srednjem rodu, ispravan prijevod je “duh sveti” a ne “Duh Sveti”.

Ako je “duh” u srednjem rodu i zamjenice vezane uz tu riječ su u srednjem rodu, i ako postoji samo jedan primjer vezan uz “pneuma” koji bi pokazivao da “pneuma” ima mušku zamjenicu i da ga to čini osobom, i ako je ta zamjenica višeznačna i ne označava direktno muški rod već i srednji, onda je premalo reći da je vaše traženje istine maglovito i upitno.

Komentar;

I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: (17) Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Iv, 14,16

U redcima iznad korištena je riječ „allos“ koja se koristi za onog drugog ali iste vrste.
Druga riječ se koristila kao i prva, ali također i za razliku između vrsta, dok je ova prva bila samo za razliku između drugih u jednoj vrsti što može reći da su Duh Sveti i Isus od iste vrste.
Odgovor;

Mislim da tu ima podosta nagađanja.

Šta bi značilo iste vrste? Da će drugi branitelj biti isti kao i prvi; Bog, Bog inkarniran u tijelu, Bogočovjek, čovjek ili nešto slično? Ako je riječ o osobama i da to podrazumijeva iste vrste. Ili je riječ o tome da će drugi branitelj imati funkciju iste vrste kao i prvi branitelj?

Da li će Božji duh uvoditi vjernike u neko novo otkrivenje koje ide iznad Isusovih riječi?

Iv 14;26 "Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh."

Sva istina koju Božji duh otkriva i naučava vjerne nalazi se u sklopu onoga što je Isus naučavao. Da li Isus kaže da će duh otkrivati nešto izvan njegovih riječi? Gdje je Isus naučavao da je on Jahve i da je Jahve trojedini Bog?
2. Tim 3;16 "Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban."

1. Tim 6;3 "A tko drugačije naučava i ne prianja uza zdrave riječi, riječi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu sa pobožnošću, ".

Moja tvrdnja glasi da je Biblija sve što je potrebno kako bi se upoznao pravi Isus i da se prvenstveno na Isusovim riječima i uskrsnuću gradi vjera.

I s obzirom da tada nisu postojalo ništa od NZ-a da li je moguće da Isus govori upravo o tome, da će Bog nadahnuti vjerne koji će pod nadahnućem zapisati i objasniti sve ono što je Isus rekao i mislio time reći? Ili je mislio reći da će svaki vjernik imati svog duhovnog tumača koji će mu objašnjavati stvari koje idu iznad Biblije koja u stvari i nije toliko potrebna?

15;26 "A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. i ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom."

Da, duh izlazi samo iz Oca jer je samo Otac Jahve. Bog svojim duhom svjedoči za Isusa kao Sina Božjeg koji je uskrsnuo iz mrtvih i koji je dao život za otkup čovječanstva. To je prava istina a ne novo otkrivenje da je Bog trojedin.

16;6-15 "Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda: grijeh je što ne vjeruju u mene; pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite; a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

Koja je uloga Božjeg duha? Da otkrije istinu koja se sastoji u ukazivanju svijetu šta je grijeh (jer ne vjeruju u Isusa), pravednost (što odlazi Ocu) i osudu (sud prema sotoni). Da li upućivanje u svu istinu znači novo otkrivenje da je Bog trojedin? Očito ne jer Isus nije naučavao takvu nauku. Razumni zaključak je da to označava sve ono što je kasnije zapisano u poslanicama koje objašnjavaju Isusovu ulogu i žrtvu i koja su zapisana posredstvom apostola ali pod nadahnućem Božjeg duha, tj. vođenjem samog Boga. I to je ono što Isus nije stigao reći za vrijeme dok je bio na zemlji. Nije riječ o novoj nauci već o onomu što je naučavao ali njegovi učenici i sljedbenici u to vrijeme nisu mogli pravilno razumjeti. I da, Otac je dao Isusu sve; vlast nad svakim tijelom (Iv 17;2), slavu (17;22,24), ljubav (Iv 15;10), zapovijed (Iv 12;49 14;31), nauku (Iv 7;16 14;24), život (5;26 6;57), sud (5;22,27), SVE (3;35)...I zanimljivo da Duh kao svemoguća osoba trojstva ne govori sam od sebe nego ono što čuje? Da li je moguće da je Božji duh (pneuma, ruah) sredstvo kojim Bog komunicira i djeluje?

Da li Isus misli reći da će umjesto njega doći druga osoba? Ili je vjerojatnije da će Isus biti prisutan pomoću Božjeg duha kojeg učenici već poznaju i kojim je Bog pomazao Isusa? Duh Istine označava prisutnost Božjeg duha u vjernima koji razaznaju istinu za razliku od svijeta koji to nije u stanju. Svijet ne prepoznaje Istinu. Ne radi se o primanju osobe već o spoznaji šta je istina a šta nije. Šta dolazi od Boga a šta ne. Pomoću duha će Isus biti prisutan u vjernima i oni u njemu.

Iv 14;18 „Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.“

Iv 14;20 „U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.“

Iv 14;21 „Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati."

Mt 28;20 “..I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta..”

Očito da će funkcija drugog branitelja biti da potvrđuje Isusove riječi. Nije li to usko povezano sa vjernicima koji se ispunjavaju Božjim duhom i pod nadahnućem zastupaju Isusovu nauku? Funkcija oba branitelja je ista; oba služe u obrani istine.

Iv 14;16,17 "I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je."

Iv 8;31,32 Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."

Isusovi učenici već poznaju drugog branitelja; to je svjedočanstvo kojim Bog svjedoči za Isusa i koje su učenici prihvatili kao istinito i koje već prebiva u njima.

Svijet očigledno ne poznaje tog branitelja.

Iv 8;14-19 Odgovori im Isus: "Ako ja i svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo je moje istinito jer znam odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate ni odakle dolazim ni kamo idem. Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga; no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac. Ta i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito. Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me posla, Otac." Nato ga upitaju: "Gdje je tvoj Otac?" Odgovori Isus: "Niti mene poznajete niti Oca mojega. Kad biste poznavali mene, i Oca biste moga poznavali."

Iv 10; 24-27 Okružili ga Židovi i govorili mu: "Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!" Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga - ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.

Bog svjedoči za Isusa svojim duhom;

Iv 5;31,32 "Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene.

Iv 3;34 Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru.

I što se tiče allos-a i heteros-a, u određenim citatima postoji određena razlika ali u mnogim drugim ne. Štoviše, riječi su praktički sinonimi, obje znače u suštini other/another.

Da vidimo koliko allos znači istu vrstu;

1. Kor 15;39 Nije svatko tijelo isto tijelo, drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje

Da li je riječ o istoj vrsti ili za razliku između drugih u jednoj vrsti? Da li su čovjek i ptica ista vrsta?

Lu 7;19 (allos)
And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
Mt 11;3 (heteros)
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another ?

Obje riječi u istoj rečenici imaju isto značenje.

Da li Biblija personificira nežive stvari ?

Rim 10 ;6 « A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reći u srcu svom: Tko će se popeti na nebo - to jest Krista svesti? »
Heb 12 ;24 « i Posredniku novog Saveza - Isusu - i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove. »
Rim 16 ;18 « Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih. »
Jak 1 ;26 « Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. »
Job 31 ;9 Ako mi zavede srce žena neka, ako za vratima svog bližnjeg kad vrebah, »
1. Sam 2 ;33 « Zadržat ću ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga, samo zato da mu sahnu oči i vene duša njegova, ali sve mnoštvo doma tvoga poginut će od ljudskoga mača. »
Ez 35 ;12 « I znat ćeš da sam ja, Jahve, ćuo sve tvoje hule što ih izreće na gore Izraelove govoreći: 'Opustješe, nama su dane za hranu!'
Dj. 6;13 “Ondje namjestiše lažne svjedoke koji rekoše: "Ovaj čovjek neprestance govori protiv svetog Mjesta i Zakona. »
1. Tim 6 ;1 « Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk. »
Otk 13 ;6 « I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike.”
Lu 19 ;40 « On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati! »
Jak 5 ;4 « Evo: plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. »
Br 16;30 “Ali ako Jahve učini nečuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi siđu u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu."”
2. Sam 22;6 “Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me:”
Iz 5;14 “Da, Podzemlje će razvaliti ždrijelo, razjapit će ralje neizmjerne da se u njih strmoglave odličnici mu i mnoštvo sa svom grajom i veseljem!”
Post 4;7 “Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti."”
Post 4;10 « Jahve nastavi: "Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. »
Job 26 ;5,6 « Pred Bogom mrtvi pod zemljom dolje strepe, vode morske dršću i nemani njine. Pred njegovim okom otkriven zja Šeol i bezdan smrti nema vela na sebi. »
Jak 1 ;15 « Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. »
Iz 55 ;12 « Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati. »
Izr 10;7,8 “ Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje. Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada.”
Rim 5 ;14,17,21 « Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. » » Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva” « što grijeh zakraljeva smrću, »
Rim 7 ;8-11 « A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovijedi u meni prouzročio svakovrsnu požudu. Ta bez zakona grijeh je mrtav. Da, ja sam nekoć živio bez zakona. Ali kad je došla zapovijed, grijeh oživje. Ja pak umrijeh i ustanovi se: zapovijed dana za život bi mi na smrt. Doista grijeh, uhvativši priliku, zapovijeđu me zavede, njome me i ubi. »
Ps 94 ;20 « Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona? »
Heb 4 ;12 «Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. »
Iv 7 ;42 « Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstv
Božje ime se slavi, blagoslivlja, daje slava, pjeva, uzvisuje, ime spašava…(Ps 106:47; 138:2 113:2; 145:1 Ps 113:3; 135:3; 148:13; 149:3 115:1 34:3 54:1 61:5
69:36…). Da li je slava imenu ili osobi koja stoji iza toga imena?

Mal 3;16 “Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo.”
…………

Bogu se pridaju mnogi ljudski atributi; glava, kosa, oči, uši, usta, jezik, usne, prst, leđa, dah, glas, sjedenje, hodanje, stajanje, osjećanje…Kako smo mi napravljreni na sliku Božju da li to znači da su ove riječi doslovne?

Ili ako smo napravljeni na sliku Božju da li to znači da je svatko od nas sastavljen od tri osobe koje čine jednog čovjeka?

Personifikacija je česta pojava u pismu.

I sami trinitarijanci moraju definirati Duh na dva načina; kao osobu Trojstva i kao utjecaj ili moć; ovdje duh kao prikaz osobe nema smisla;

• The Spirit of God" (Matt. 3:16)
• "The Spirit of Christ" (1 Pet. 1:11)
• "The Spirit of Holiness" (Rom. 1:4)
• "The Spirit of Truth" (John 14:17)
• "The Spirit of a Sound Mind" (2 Tim. 1:7)
• "The Holy Spirit of Promise" (Eph. 1:13)
• "The Spirit of Meekness" (Gal. 6:1)
• "The Spirit of Understanding" (Isa. 11:2)
• "The Spirit of Wisdom" (Eph. 1:17)
• "The Spirit of Glory" (1 Pet. 4:14)
• "The Spirit of Counsel" (Isa. 11:2)
• "The Spirit of Grace" (Heb. 10:29)
• "The Spirit of Adoption" (Rom. 8:15)
• "The Spirit of Prophecy" (Rev. 19:10)

Da li su ovi duhovi Duhovi ili osobe???

• "The Spirit of Fear" (2 Tim. 1:7)
• "The Spirit of Divination" (Acts 16:16)
• "The Spirit of Bondage" (Rom. 8:15)
• "The Spirit of Antichrist" (1 John 4:3)
• "The Spirit of the World" (1 Cor. 2:12)
• "The Spirit of Slumber" (Rom. 11:Cool
• "The Spirit of Error" (1 John 4:6)

U Starom Zavjetu riječ za duh je "ruah" i prvenstveno označava vjetar i dah, kod ljudi njihovu životnu energiju, te je u ženskom rodu. Grčka riječ za "duh" je "pneuma", u srednjem rodu isto kao i zamjenice vezane uz nju što ukazuje na neosobnost božjeg duha. No trinitarijanci ga prevode kao "On" umjesto kao "to" makar nemaju gramatičku potvrdu i u suprotnosti je sa grčkim izvornikom. Neupućeni čitatelj kada vidi u prijevodu da se o duhu govori u muškom rodu dobiva dojam da je duh osoba a ne zna da su pisci NZ-a o njemu govorili kao o stvari tj. o nečemu što pripada Bogu a ne kao o samom Bogu. Npr. Iv 14;17 je u većini engleskih Biblija preveden kao "On" i "Njegov" makar je u originalu duh u srednjem rodu isto kao i zamjenice. Iv 1;32, ..."On ostaje na njemu" a pravilno je ..."To ostaje na njemu". Rim 8;26, zamjenica je u srednjem a ne muškom rodu. Kada bi prevodioci prevodili doslovce, nauka o Duhu Svetome kao osobi božanstva ne bi bila moguća jer netko tko je Bog zasigurno ne može biti tretiran kao stvar. Cijela nauka o Duhu kao Osobi ovisi o prevođenju zamjenica umjesto o biblijskom dokazu za takvu doktrinu. Ne postoji niti jedna grčka riječ u muškom ili ženskom obliku upotrebljena za duh u NZ-u. Isto tako su sve zamjenice, članovi, pridjevi u srednjem rodu. Iako se muški i ženski rod (imenice) može upotrebljavati i za stvari i za osobe, srednji rod je gotovo isključivo upotrebljavan za predmete, životinje, apstraktne stvari...Isto vrijedi i za zamjenice. Prevođenje duha u muškom rodu je jednostavno pogrešno prevođenje i kao takvo pokazuje nepismenost prevodioca ili što je još gore njegovo nepoštenje prema čitateljima i na kraju prema Božjoj riječi. Iv 14;16, 26, 15;26 !6;7 Branitelj (parakletos) je riječ po pravilima grčke gramatike u muškom rodu. Kako svemogući Duh Sveti može biti poslan, ne govori od sebe i govori šta čuje? Ako su apostoli vjerovali da je duh osoba po pravilima grčke gramatike su mogli upotrebiti muške zamjenice da to i pokažu, ali oni to nisu napravili. Da prevodioci nisu pristrani oni bi vjerojatno pneuma prevodili kao dah i ne bi to pisali velikim slovom.

Zatim, "Sveti" je pridjev. Na koji način su prevodioci izveli zaključak da je treća osoba Trojstva Duh Sveti a ne samo Duh to samo oni znaju. Spajanjem pridjeva "Sveti" i imenice "Duh" stvorili su predodžbu da je riječ o osobnom imenu iako to nije bila namjera biblijskih pisaca. Usput je važno napomenuti slično prevođenje "Isus Krist" pri čemu neupućeni čitatelj ima dojam da je Isusovo prezime Krist što uopće nije istina nego se radi o tituli (Mesija, Pomazanik).

Dan 9:20 TOU OROUS TOU AGIOU The holy the mountain
Ex 26:33 ANA MESON TOU AGIOU KAI ANA MESON TOU AGIOU The holy place and the holy place
Is 63:15 TOU OIKOU TOU AGIOU The holy the house
Ps 104:42 TOU LOGOU TOU AGIOU The holy the word
Acts 4:30 TOU ONOMATOS TOU AGIOU The holy the name
Acts 6:13 TOU TOPOU TOU AGIOU The holy the place
Rev 21:2 THN POLIN THN AGIAN The holy the city
Rev 21:10 THN POLIN THN AGIAN The holy the city
Rev 22:19 THS POLEWS THS AGIAS The holy the city

U velikom broju slučajeva ispred "duh sveti" u originalu nemamo određeni član no to ne sprečava prevodioce u većini trinitarističkih Biblija da ga dodaju u engleskom prevodu (KJV, NASB, NIV, RSV...) kako bi na taj način ukazivali na određenu osobu. Iako znamo da je riječ za duh u srednjem rodu. Znači fraza "the Holy Spirit" jednostavno je dodatak prevodioca koji čitatelju opet ne daje podatak da takav oblik ne postoji u originalu.

Par primjera u većini engleskih "prijevoda" (KJV, NASB, NIV, RSV...) gdje su prevodioci dodali određeni član na mjestima koja ga u originalu nemaju (prvi red) u izrazu "the Holy Spirit". Drugi red je alternativni prijevod ako se prevodi bez člana (kojeg nema) i u osnovnom značenju riječi pneuma. Odličan primjer koji pokazuje koliko je točno prevođenje važno. Prevodioci su dodali nepostojeći član te su i Duh i Sveti preveli početnim velikim slovom. Čitatelj takvih prijevoda nije upozoren da je taj član dodan te dobiva dojam da se radi o osobi te podrazumijeva da je tako pisano i u grčkom originalu.

Mt. 1:18 "(Mary) was found with child of the Holy Spirit."
Alt. "(Mary) was found to be with child by holy breath."
Mt. 1:20 "... that which is conceived in her is of the Holy Spirit."
Alt. "... that which is conceived in her is by holy breath."
Mt. 3:11 "He will baptize you with the Holy Spirit and fire."
Alt. "He will baptize you with holy breath and fire."
Mk. 1:8 "He will baptize you with the Holy Spirit"
Alt. "He will baptize you with holy breath."
Lk. 1:15 "(John the Baptist) will be filled with the Holy Spirit..."
Alt. "(John the Baptist) will be filled with holy breath..."
Lk. 1:35 "The Holy Spirit will come upon you (Mary)."
Alt. "... holy breath will come upon you."
Lk. 1:41 "and Elizabeth was filled with the Holy Spirit."
Alt. "and Elizabeth was filled with holy breath."
Lk. 1:67 "Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit."
Alt. "Now his father Zachariah was filled with holy breath."
Lk. 2:25 "... and the Holy Spirit was upon him (Simeon).
Alt. "... and holy breath was upon him."
Lk. 4:1 "Jesus being full of the Holy Spirit returned from Jordan."
Alt. "Jesus, being full of holy breath, returned from Jordan."
Jn. 1:34 "... this is he who baptized in the Holy Spirit."
Alt. "... This is he who baptized in holy breath."
Jn. 20:22 "Receive you the Holy Spirit."
Alt. "Receive holy breath."
Acts 2:4 "And they were all filled with the Holy Spirit."
Alt. "And they were all filled with holy breath."

Za Boga se kaže da ima oči, uši, ruke, prste, lice...no niti jedan teolog ne pokušava dokazati da Bog ima tijelo kao i čovjek (makar je u Bibliji zapisano da je čovjek stvoren na sliku Božju). No kad se radi o božjem duhu ili dahu, uporno se pokušava dokazati da se radi o osobi iako Biblija ne spominje niti u jednom retku da je Duh nekakva treća osoba božanstva.

Ove dvije tablice pokazuju da je Bog u Bibliji opisan kao čovjek. Da li to znači da je i trojedini bog 100% Bog i 100% čovjek ako ima ljudske karakteristike?

Having Human Senses and Body Parts: In OT In NT
Mouth, speaking (Heb. peh; Gk. stwma, n..) 10+ 9
Eyes, seeing (Heb. ayin; Gk. ophthalmos, m) 50+ 5
Ears, hearing (Heb. ozen; Gk. ous, n) 20+ 4
Breath, life-giving (Heb. ruach; Gk, pneuma, n.) 77 190
Nostrils, smelling (Heb. aph, ruach; Gk. euwdia, f.) 10 1
Voice, speech (Heb. gol; Gk. phwne, f.) 73 17
Hand (Heb. yad; Gk. cheir, f.) 84 16
Face (Heb. panim; Gk. proswpon, n.) 26 7
Shoulder (Heb. shekem; Gk. wmos, m.) 1 1
Arm (Heb. Zeroa; Gk. brachion, n.) 26 3
Finger (Heb. etsba; Gk. daktulos, m.) 4 1
Feet (Heb. regel; Gk. pous, m.) 10 18
Bosom (Heb. cheq; Gk. kopos, m.) 2 1

Božje tijelo

head & hair Dan. 7:9
eyes Prov. 15:3; Dt. 11:12; Ps. 34:15
eyelids Ps. 11:4
ears (hear) Ps. 17:6; 34:15; 5:3
nose (smell) Lev. 26:31; Amos 5:21; Phip. 4:18
nostrils Ex. 15:8; Job 4:9; Ps. 18:8,15
mouth Dt. 8:3
tongue Isa. 30:27
lips Job 11:5; 23:12; Isa. 30:27
breath Ps.33:6
voice Gen. 3:8; Dt. 4:12; Isa. 6:8; 30:30
face
countenance Ex. 33:20; Ps. 13:1
Num. 6:26; Ps. 4:6
arm Dt. 33:27; Isa. 51:5
hands Gen. 49:24; Ex. 15:17; Isa. 5:12
finger Ex. 8:19; 31:18; Lk. 11:20; Ps. 8:3
back Ex. 33:23
feet Ex. 24:10; 2Sam. 22:10; Isa. 60:13; Nah. 1:3
a general bodily form
"image" Num. 12:8; Jas. 3:9; Rev. 4:3
Gen. 1:26-27 with 5:3
heart Gen. 6:6; 8:1; Hos. 11:8
spirit Gen. 1:2; 1Cor. 2:11
soul Isa. 1:14; 42:1; Jer. 5:9, 29

S obzirom da je zabranjeno opširno kopiranje članaka i odlomaka, a to naši domaćini redovito čine, nema potrebe ni da ja prevodim definicije iz rječnika jer je njima puno lakše kopirati cijelu knjigu nego meni prevesti definicije jedne jedine riječi. Nadam se da je to jasno samo po sebi.

Sila Božja

Isus sjedi pored Sile Božje na nebu (Mk 14;62), Sila će se vratiti sa njim (Lu 21;27), Sila Svevišnjega se spustila na Mariju (Lu 1;35). Isus je pomazan sa Duhom Svetim i Silom (Dj.Ap.10;38). Sila je dignula Isusa iz mrtvih (Rim 1;4). Sila će dizati ljude iz mrtvih (1.Kor 6;14). Sila je u ženskom rodu. Da li je Sila dio četverojedinog božanstva zato što je sinonim sa Božjim duhom? Četvrta osoba Četvorstva?

Mogao bih tako kopirati i druge odgovore na njihove citate ali nema potrebe. Dovoljno je da se vidi koliko dečki temeljito proučavaju gradivo.

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 19:39

Ja dajem postove svoje i svojih prijatelja sa FB i foruma i oni su mi dali puno pravo za objavljivanje ovih postova, čak mi ih šalju mailom, a mnogi su i moji. 5 teologa i sveštenika sarađuju sa mnom. Prema tome nemaš razloga za brigu. Sveti Duh jeste Bog. Zatim te pozivam da prevedeš ove tekstove sa eng. na naš jezik.

A ti možeš samo da daješ svoja tumačenja koja nisu podržana stihovima iz Biblije. Naravno nijednu stavku iz posta koji sam ja ovdje dao ne možeš oboriti. Tako da svako ko uporedi tvoj post i one stihove iz Biblije (koji jasno dokazuju da je Duh Sveti Bog) vidjeće da ti ovdje ne zastupaš istinu.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub tra 28 2012, 20:11

to stari

Znači, ako sam dobro razumio, TI, tripo 41, govoriš u ime 5 TEOLOGA I SVEĆENIKA, PLUS nekoliko prijatelja s foruma i facebook-a? lux

Pa ovo je katastrofa, gori ste nego što sam mislio odzid

Znači, dok ja tebi odgovaram, tvojih 10 - 20 prijatelja piše slijedeće postove? svirka

A na koji način misliš da ja oborim, LOL, tvoje stihove, (btw, ne obaram ja stihove već tvoje tvrdnje) kad iza tebe stoji hrpa ljudi koja neumorno piskara??????

Da li ti misliš da sam ja poput vaših pastora pa prodajem zjake po cijele dane jer nemam pametnijeg posla i mogu odgovarati na 10 vaših stranica dnevno??? to stari

Daj čovječe spusti se na zemlju, fizički nije moguće odgovarati brzinom kojom ti kopiraš.

Ali shvatio sam da je to vaša taktika, ti i admin kopirate i pejstate tekstove pa ćete tolikom količinom teksta jednostavno količinski nadglasati nas koji sami tražimo po rječnicima i bibliji.

Primjećuješ li kako student stalni koristi rječnike i stihove za razliku od vas koji pejstate puno teksta, bez gramatike i najčešće sa stihovima u zagradama?

Ok, s obzirom da vas ima toliko puno, šta kažeš da konačno dogovorimo ono po što sam i došao na forum, ti i ekipa složite tabelu sa svim dokazima za trojstvo, uključujući gramatiku i citirane stihove i objavite na netu, ja ću uzeti vašu tablicu i paralelno njoj, SAM, postaviti demante svake vaše tvrdnje.

Također, odmah iznesite u drugoj tablici i demante svih onih koji osporavaju trojstvo tako da mogu paralelno vama staviti i protuargumente.

Može?

Jer ovo nema smisla, ne mogu ja vremenski sparirati s vas 20 boks

Čim ja složim jedan odgovor ti već postaš 3 nova teksta i ignoriraš moje prethodne pa si ti misli Smile

Imate rok do kraja godine, s obzirom da vas ima mnogo i da imate školovane teologe, a ja ću to raditi cijele iduće godine, sam samcat.

Imamo dogovor? Very Happy
Zadnja promjena: IGOR-apokrinomai; sub tra 28 2012, 20:26; ukupno mijenjano 1 put.

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub tra 28 2012, 20:23

I usput, da li je to korektno da objavljuješ neprestano TUĐE tekstove dok diskutiraš s nama na forumu? Jel smisao ovog foruma da svatko iznosi vlastita zapažanja ili prenosi nečija tuđa?

Ti i admin ste zaista nevjerojatni. Mogli ste staviti sa strane linkove "samo za vjernike u trojedinog boga", zabraniti naše komentiranje i onda do mile volje postati na tisuće stranica i uživati u ekstazi koliko ste dobri. Ovo je bezobrazno što radite. Sutra ćete postati knjigu od 500 stranica i zatim 6 mjeseci pobjednički proglašavati kako nemamo odgovora na "vaše" neoborive tvrdnje pijani

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 20:25

Vidiš Igore ja ću zbog tvog sajta da provedem dosta vremena na komp. Ali ću 99% sa njega ono glavno da oborim. I to radim sam. A i ti sam i tvoj istomišljenik Student dajete kilometarske postove i očekujete da neko na sve to da odg. A pravi hrišćani sarađuju oko ovih ključnih tema i hrišćanski je pomagati jedni druge. I oni mene i ja mnoge druge. A za sve hvala Bogu koji nam preko Duha Svetog otkriva istinu.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub tra 28 2012, 20:33

Ali prijatelju, to su uglavnom samo moja razmišljanja, uz manji dodatak onoga što mi se više nije dalo obrađivati pa sam kopirao da sve bude na jednom mjestu i stojim i iza toga, a ti tripo 41, ti koristiš neprestano tuđe tekstove u cjelini.

Oboriti nečije stavove ne znači samo napisati da ne valjaju Smile

Bez zeke prijatelju, ultra ste loši, ne znam gdje su se tvoje kolege školovale ali ovo nema veze s mozgom što izvodite.

I muslimani se međusobno pomažu, i šta sad s tim?

Imamo li dogovor, ti i ekipa protiv moje malenkosti, na jednom mjestu svi argumenti?
IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by tripo 41 on sub tra 28 2012, 21:24

Ja tvoje stavove jasno obaram i objašnjavam o čemu se radi. Upravo muslimane koje spominješ (kojih ima i poštenih i koji nisu) isto misle o Trojstvu i Isusu kao i ti.

Molim te da ne koristiš izraze poput "ultra ste loši".

Ovdje tebi niko nije rekao da si loš. Ni zamisliti ne možeš gdje su se školovali. Ali oni Bogu zahvaljuju za to, a ne uzdižu sami sebe, kao što ti radiš. Mnogo više vremena sam na kompj. nego ti. A stavove sa sajta ću ti "unakazit".

Tako da ono nisu samo tvoja razmišljanja.

Niti su moja samo moja.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub tra 28 2012, 21:33

Smile Ultra loši se ne odnosi na vaše karaktere već na vaše teološko/biblijsko obrazovanje. Ne mogu reći da ste loše osobe jer vas ne poznajem. Ali znam da ti izmišljaš pa ako to nešto govori o čovjeku, neka svatko prosuđuje za sebe.

Joj čovječe, svako malo prekidam svoj post na kompu kad vidim novu nebulozu koju postaš na forumu Smile

Šta nije lakše da to riješimo jednom zauvijek i objavimo argumente jedne pored drugih?

Čemu to toliko izbjegavate? Smile

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Sveti Duh - Bog!

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.