Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Stranica 2 / 8. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by IGOR-apokrinomai on ned tra 29 2012, 19:38

Ovo je odgovor na zadnji tripin post, kopiram samo dio koji odgovara na njegovu zadnju tvrdnju.


Igor očigledno ne zna da je Isus mogao sam sebe vaskrsnuti.
Isus Hristos je mogao da vaskrsne samog sebe: "Dušu svoju polažem da je opet uzmem... vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet" (Ivan. 10.17,18). Naravno, Otac je vaskrsao Hrista (Djela 2.24), ali je Isus o moći vaskrsenja govorio da je on ima, jer su Otac i Sin jedno. Hristos tu moć nije koristio jer Otac i Sin imaju različite uloge u planu spasenja ljudi. Moć vaskrsenja, složićete se nema ni jedno stvorenje, već samo Bog.

Smile

Igor zna sasvim dovoljno da dokaže koliko ti i kolega emanuel malo znate.

A sad ćemo malo o tvojoj SIMBOLICI i kada tripo 41 dozvoljava bukvalno značenje a kada ne Smile

Igor također zna da u Bibliji jasno piše Isus...NE ZNA. Ali tripo kaže da ne znači kako piše.

Igor također zna da u Biblji piše „Otac i Sin“. Ali tripo kaže da ne znači kako piše.

I sad tripo neće kazati da njegov citat ne treba shvatiti bukvalno? Smile

No, da li „tripin“ citat doista dokazuje da je Isus BESMRTAN i da je Isus sam sebe uskrsnuo ili mogao uskrsnuti bez ičije pomoći?

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2983&t=KJV

Pogledajte kako je riječ „uzeti“ (lambano) još prevedena u toj istoj KJV bibliji koja također kaže da Isus „može uzeti opet“.

Na listi riječi prvi prijevod je a) take – uzeti , b) receive – primiti ali u samom prijevodu te iste Biblije je poredak:

AV — receive 133, take 106, have 3, catch 3, not tr 1, misc 17

Legitiman prijevod je da Isus ima vlast PRIMITI svoj život natrag Smile

No, ajmo dalje, da li je sporno da Isus ima vlast i moć da primi svoj život natrag? Mislim da ni najmanje.

Iv 10: 17 Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. 18 Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu ZAPOVIJED primih od Oca svoga."

Isus je takvu ZAPOVIJED PRIMIO od Oca Smile

Da li je Isus uskrsnuo sam sebe?

Iv 2:19 Odgovori im Isus: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići."

Tripo 41 je rekao „Naravno, Otac je vaskrsao Hrista“

ALI stani malo, Isus kaže „JA ĆU GA PODIĆI“. Ne kaže „OTAC ĆE ME PODIĆI“

To znači da je Isus podigao sam sebe iz mrtvih, zar ne, tripo 41?

Onda je neizbježan zaključak da je Isus podignut iz mrtvih jer je sam sebe uskrsnuo?

TOČNO?

Ovo je tvoja teologija tripo 41? Jer tako kaže odmah zatim citat.
Iv 2:22 Pošto uskrsnu od mrtvih... (KJV)

Znači Isus je uskrsnuo sam sebe i nije mu bila potrebna Očeva pomoć. Osim ako tripo 41 misli da Isus to ne bi mogao sam učiniti? Naravno on to ne misli jer tripo 41 zna da je Isus Bog i da mu Bog Otac ne treba Smile

I ova tvoja tvrdnja „Isus Hristos je MOGAO da vaskrsne samog sebe“ jednostavno NIJE točna jer kako vidiš, Isus JEST uskrsnuo sam sebe Smile

Jer tako bukvalno piše Smile

No, kako glasi doslovno Iv 2:22

Da li Isus uskrsnu (sam od sebe) ili je uskrsnut (od nekog drugog)

After he was raised from the dead....

Nakon što je uskrsnut iz mrtvih (PASIV) – Biblije NLT, NIV, ESV, NASB, RSV, ASV, YLT, DBY, HNV

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Jhn&c=2&v=22&t=KJV#vrsn/22

Pogledajmo i ovaj primjer:

1.. Sol 4: 14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. 15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16 Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu

Redak 14 kaže da će Bog uskrsnuti vjernike. Ali redak 16 kaže da će vjernici uskrsnuti (aktiv) a ne biti uskrsnuti (pasiv). Mada je jasno da je riječ o pasivu.

Očito je da Isusovo uskrsnuće ovisi o nekome drugome. Kome?

U Bibliji nema nimalo dvojbe tko je uskrsnuo Isusa:

Rim 4;24 "nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega"
Rim 6;4 "Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života."
Rim 8:11 11 Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
Gal 1;1 "1Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih"
Ef 1;17-20 "Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima"
Ef 2;4,5 "Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! "
Kol 2;12 "s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih."
1. Pe 1;21 "koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu."
Dj 2;32 "Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci."
Dj. 5;30 "Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo."
Dj 10;40 "Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje"
Dj. 13;33-37 "Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih. 34 Da ga pak uskrisi od mrtvih te se on više nikad neće vratiti u trulež, rekao je ovime: Dat ću vama svetinje Davidove, pouzdane. 35 Zato i na drugome mjestu kaže: Nećeš dati da Svetac tvoj ugleda truleži. 36 David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, 37 a Onaj koga Bog uskrisi ne vidje truleži."
Dj 17;30,31 ""I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate 31 jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih."
Dj 2;24 "Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada."
Dj. 4;8-10 "Onda Petar pun Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine! 9 Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? 10 Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

Jahve je uskrsnuo Isusa svojim duhom svetim isto kao što će uskrsnuti sve umrle u Kristu.

Da li je Isus član svemogućeg trojstva ili je ovisan o svom Ocu i Bogu?

Iv 10: 17 Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. 18 Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu ZAPOVIJED primih od Oca svoga."

Kako bi točno jedna trećina boga dala ili mogla dati drugoj trećini boga ZAPOVIJED da sam sebe uskrsne? To bi trebalo biti NEMOGUĆE za NE izvršiti, zar ne?

Bog Sin prima ZAPOVIJED od Boga Oca da uskrsne? Nije li to ... glupo?

Ali, šta ako je ta ZAPOVIJED dana od nekoga tko ima istinsku vlast nad Isusovim postojanjem?

Iv 17 To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: "Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe 2 i da VLAŠĆU KOJE SI MU DAO NAD SVAKIM TIJELOM dade život vječni svima koje si mu dao. 3 A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, JEDINOGA ISTINSKOGA BOGA, i koga si POSLAO - Isusa Krista. ...

Iv 5:26 Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu DAO da ima život u sebi
Isusova vlast je ovisna o Bogu i Ocu.

Isus je DOBIO život. A tko je Otac i izvor sveg života? Jahve. Bog.

Iv 6:57 .Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.

Isus živi po Jahvi. Jer je Jahve izvor života.

Iv 5:30 Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

Isus je bez Jahve bespomoćan. Jahve je izvor sve njegove moći.

Iv 6.38 jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. 40 Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan." .

Isus vrši Jahvinu volju. A šta je volja Jahvina?

Iv 3:16 Uistinu, Bog (Jahve) je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina (Isusa) Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 17 Ta Bog (Jahve) nije poslao Sina (Isusa) na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

Isus vrši volju svoga Oca i Boga, Jahve, drži njegove ZAPOVIJEDI, PRIMA VLAST od njega, a jedna od ZAPOVIJEDI je uzme NATRAG svoj život nakon što umre. A kako će ga uzeti natrag? Time što neće uistinu umrijeti jer je besmrtan Bog? Ne, već time što postojano živi po Jahvinim ZAPOVIJEDIMA i ZNA da će ga Jahve uskrsnuti nakon što obavi svoje poslanje.

Tripo 41 i ekipa, šta reći. Smile

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pon tra 30 2012, 19:49

Tvrdnja

Može li Isus kao Svemogući Bog uopće biti kušan?

Odg.

Isus nije samo Bog, On je i čovjek. Samim tim što je u ljudskom tijelu i što se ponizio Isus je mogao biti i jeste iskušan.

Tvrdnja

da li to znači da je Isus ISTOVREMENO i podložan i nepodložan kušnji???

Odg.

Iako je odg. na ovu tvrdnju tj. pitanje već dat. Isus jeste bio podložan kušnji, jer je i čovjek, ali to ne znači da nije Bog, Bog u tijelu može biti iskušan, samim tim što je i čovjek.

Tvrdnja

Da li biće koje ne može zgriješiti jer je Bog, uopće može biti kušano?

Odg.

Isus jeste iskušan i mogao je zgriješiti samim tim jer je čovjek. Ali Isus nije zgriješio i samim tim potvrdio da je istinski živi Bog. Jer svaki čovjek je grešan, a Isus nije grešan. Znači da je Bog.


tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pon tra 30 2012, 19:57

Tvrdnja

A da ta kušnja ima ikakvog smisla? I da ta ista kušnja bude jednaka onoj koju svi prolazimo?

Odg.

Kušnja Isusa ima smisla i ona nosi jednu poruku, a to je da se svaki čovjek uvijek mora osloniti na Boga, pogotovo u kušnji koja dolazi od satane. Niko nije iskušan kao Isus, to se jasno vidi u pustinji i u Gestimanskom vrtu pred stradanje Isusa.

Tvrdnja

Da li je Isus dvostruka ličnost;

Besmrtni Bog koji ne može biti kušan i smrtni čovjek koji je tome podložan?

Odg.

Isus nije dvostruka ličnost, nego jedna jedinstvena ličnost koja je spojila ljudsko sa božanskim. Isus je Bog u tijelu i zato je mogao biti iskušan.

Tvrdnja

Ako je Isus čovjek kao i mi, kako to da ne može zgriješiti?

Odg.

Isus je mogao zgriješiti, ali nije zgriješio.


tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pon tra 30 2012, 20:10

E Igore Igore, sad sam onako letimično pročitao neke tvrdnje na tvom sajtu i lijepo sam se umirem od smijeha umirem od smijeha umirem od smijeha umirem od smijeha umirem od smijeha

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by Seljak on pon tra 30 2012, 21:02

tripo 41 je napisao/la:
Isus je mogao zgriješiti, ali nije zgriješio.

Da je Isus sagrjeüio NEBI mi mogli biti otkuüljenji tj nema nam spasenja.
Nas Otac Adam je sagrjesio, zato se i kaze -Isus nas Otac vjecni nije sagrjesio....
Prema tom je ON nas otac vjecni..... Da nije Adam sagrjesio on bi ostao nas otac vjecni....
avatar
Seljak
team Lead
team Lead

Broj postova : 163
Age : 47
Registration date : 12.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by sivko5 on pon tra 30 2012, 21:14

Seljak je napisao/la:
tripo 41 je napisao/la:
Isus je mogao zgriješiti, ali nije zgriješio.

Da je Isus sagrjeüio NEBI mi mogli biti otkuüljenji tj nema nam spasenja.
Nas Otac Adam je sagrjesio, zato se i kaze -Isus nas Otac vjecni nije sagrjesio....
Prema tom je ON nas otac vjecni..... Da nije Adam sagrjesio on bi ostao nas otac vjecni....
A odkud si ovo objašnjenje pokupio??? rtmf
avatar
sivko5
Super Mod
Super Mod

Broj postova : 220
Age : 54
Registration date : 13.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by Seljak on pon tra 30 2012, 22:24

brat je napisao/la:
Seljak je napisao/la:
tripo 41 je napisao/la:
Isus je mogao zgriješiti, ali nije zgriješio.

Da je Isus sagrjeüio NEBI mi mogli biti otkuüljenji tj nema nam spasenja.
Nas Otac Adam je sagrjesio, zato se i kaze -Isus nas Otac vjecni nije sagrjesio....
Prema tom je ON nas otac vjecni..... Da nije Adam sagrjesio on bi ostao nas otac vjecni....
A odkud si ovo objašnjenje pokupio??? rtmf

A da nije trojstvo ili dvojstvo mozda spasenje????

Ima puuuno Biblijskih stavaka koji direkno a i indirekno o tome govore.....kad budem imao vise vrjemena pisemo se o tome OK?
avatar
Seljak
team Lead
team Lead

Broj postova : 163
Age : 47
Registration date : 12.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by sivko5 on pon tra 30 2012, 22:33

Spasenje je po Isusu Kristu. Nema se tu što raspravljati.
avatar
sivko5
Super Mod
Super Mod

Broj postova : 220
Age : 54
Registration date : 13.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by IGOR-apokrinomai on pon tra 30 2012, 23:12


Odlično brate. Ako nema rasprave, onda se slažemo oko toga kako su i Jehovini svjedoci spašeni jer vjeruju u spasenje po Isusu Kristu?

Ako nema rasprave Smile

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by sivko5 on pon tra 30 2012, 23:26

Pisano je: "Pazite da vas tko ne zarobi mudrovanjem i ispraznom prijevarom što se oslanja na ljudsku predaju, na počela svijeta, a ne na Krista" (Kol.2:Cool
avatar
sivko5
Super Mod
Super Mod

Broj postova : 220
Age : 54
Registration date : 13.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by Seljak on pon tra 30 2012, 23:41

brat je napisao/la:Spasenje je po Isusu Kristu. Nema se tu što raspravljati.
Amin!! - da ne spamamo temu ili prjemjesti ove postove ili da prekinemo ....
avatar
Seljak
team Lead
team Lead

Broj postova : 163
Age : 47
Registration date : 12.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by IGOR-apokrinomai on uto svi 01 2012, 12:50

Aha, brat želi reći da ovo njegovo

- Spasenje je po Isusu Kristu. Nema se tu što raspravljati.

zapravo znači

- Spasenje je po Isusu Kristu, Bogu Sinu.

A to bi značilo da brat nije trebao reći da je

- Spasenje je po Isusu Kristu

jer on u to u biti uopće ne vjeruje i ima vlastiti dodatan uvjet za spasenje.

Ne znam zašto je to problem i napisati Cool

Očito se ima šta za raspravljati Wink

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by sivko5 on uto svi 01 2012, 13:22

Samo se ti raspravljaj. Ja se pokušavam držati onog što je apostol Pavao savjetovao Timoteja: "..kloniti se svjetovnih ispraznih brbljarija i proturječja nazovispoznaje, koji su neki ispovijedali pa zastranili od vjere. Milost s tobom! Amen" (1.Tim.6:20,21)
Igore, želim i tebi mir i milost Božju.
avatar
sivko5
Super Mod
Super Mod

Broj postova : 220
Age : 54
Registration date : 13.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by IGOR-apokrinomai on uto svi 01 2012, 13:35

Ok brate, ne znam zašto ste onda uopće otvorili forum i još s temama koje su i više nego za rasprave i zašto uopće išta komentirate??? Smile

Btw, ovo je jedan od omiljenih citata JS-a Smile

Hvala na lijepim željama. Još da su i iskrene, ne bi ni trebali ovakve forume. Mir i s tobom.

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by sivko5 on uto svi 01 2012, 13:46

A ti bi se baš raspravljao i o tome da je spasenje po Isusu Kristu? A vidim
da si i vidovit pa kažeš za mene: "
jer on u to u biti uopće ne vjeruje i ima vlastiti dodatan uvjet za spasenje."
Shalom
avatar
sivko5
Super Mod
Super Mod

Broj postova : 220
Age : 54
Registration date : 13.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on uto svi 01 2012, 15:50

Tvrdnja

Sama riječ ili izraz ne postoji u Bibliji.

Odg.

Ovo je tvrdnja Igora u vezi Trojstva.

Pa nigdje ni Isus nije rekao da je Bog, pa su opet apostoli i drugi hrišćani vjerovali da je Bog. Oni koji su Ga razapeli mislili su isto kao i Igor, da Isus nije Bog. Biblija nije detaljistička knjiga, nego vjerska u kojoj je ostavljen prostor za vjerovanje. Vjera je temelj pravog hrišćanstva, ali ne vjera u laž, nego u istinu. Sam pojam Trojstvo je dat, radi bližeg i jasnijeg objašnjavanja jednog Boga u 3 osobe.

Tvrdnja

Ne postoji biblijski opis i definicija, formula, prikaz niti objašnjenje trojedinog boga

Odg.

Što se tiče jedne definicije i objašnjenja za sve 3 osobe, ona ne postoji. Međutim postoji čitav niz opisa Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetog.

Tvrdnja

Ne postoji nijedan citat koji nedvosmisleno ukazuje na takvu nauku.

Odg.

Netačno, apostolski blagoslov glasi

2. Korinćanima 13:14

14 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha sa svima vama. Amin.

1. Petrova 1:2

2 Po proviđenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.

1. Korinćanima 12:3-6

3 Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: Anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.

4 Darovi su različni, ali je Duh jedan.

5 I različne su službe, ali je jedan Gospod.

6 I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.

Matej 28:19

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha,

Dakle krštenje i blagoslov potvrđuju vjeronauku u Trojstvo.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on uto svi 01 2012, 15:56

Tvrdnja

Ne postoji uvjet, zahtjev u Bibliji koji određuje vjeru u trojedinog Boga kao temelj vjere i spasenja

Odg.

Direktan uslov ne postoji, ali razlog je u tome što se podrazumijeva da pravi hrišćanin vjeruje u Trojstvo, kao što su vjerovali apostoli i prvi hrišćani.

Tvrdnja

Biblija jasno razdvaja Boga (Jahvu) i Isusa (Mesiju) u SZ-u i NZ-u

Odg.

ovo je potpuno netačna tvrdnja. Upravo SZ i NZ govori o jednom istom Bogu Ocu i Sinu.

- Odmah ce u svoj Hram doci Bog - knjiga proroka Malahije 3. 1
- Isus dolazi u Hram - Jevandjelje po Luki 4. 16 / Jevandjelje po Mateju 21 poglavlje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bog dunu Duh u nos Adama - 1 knjiga Mojsijeva 2. 7
- Isus dunu Sveti Duh na apostole - Jevandjelje po jovanu 20. 22

- Bozji svedoci - knjiga proroka Isaije 43. 10 - 13
- Isusovi svedoci, on je Bog - Dela apostolska 1. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus dolazi kao Bog - Titu poslanica 2.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus vecni Bog - Psalam 102. 20 - 29 / Jevrejima poslanica 1. 8 - 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gledacemo lice Bozje i njegovo ime bice na celima spasenih - Otkrivenje 22. 3 - 4

- Gledacemo lice Isusovo - Jevandjelje po Jovanu 16. 16 - 22 / 1 poslanica Jovanova 3. 2

- Boga niko nikad nije video, sto znaci da ce spaseni gledati lice Isusovo - 1 poslanica Jovanova 1. 18 /
1 poslanica Timotiju 6. 14 - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog - Jevandjelje po Jovanu 20. 26 - 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog otac - Jevandjelje po Jovanu 14. 8 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Molitve upucene Isusu jer je on Bog - Dela apostola 22. 16 - 19 / 7. 59. 60 / 1 poslanica Korincanima 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bozji Duh je Hristov Duh, on je Bog - Rimljanima poslanica 8. 9 – 10

I još na brojnim drugim mjestima u Bibliji.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on uto svi 01 2012, 16:09

Tvrdnja

Isus uči da se treba klanjati Ocu kao jedinom istinskom Bogu Iv 17;3 Iz 44;6 Lu 4;8

Odg.

Isus ovo govori jer je i čovjek. Samim tim daje primjer svojim učenicima i drugim koji su Ga slušali.

A sada samo za Igora.


I dođe k njemu gubavac moleći ga i na koljenima klečeći pred njim i reče mu: ako hoćeš, možeš me očistiti. Marko 1,40

A žena uplašivši se drktaše, i znajući što joj se dogodi, dođe i kleče pred njim, i kaza mu svu istinu. Marko 5,33

I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek. Djela 10,26

8 I ja Jovan vidjeh ovo i čuh; i kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.
9 I reče mi: gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi proroštva knjige ove. Bogu se pokloni. Otkrivenje 22,8-9

10 I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva. Otkrivenje 19, 10


tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pet svi 04 2012, 07:45

Tvrdnja

Biblija tvrdi da Jahve nije Bog nereda 1.Kor 14;33 dok je samo Trojstvo potpuno neshvatljivo, proturječno, neobjašnjeno i neprikazano u Bibliji.

Odg.

Jahve jeste Bog reda, ali Trojstvo nije potpuno neshvatljivo. Ono jeste velika tajna. Ali Bibliji jasno tumači da je svaka osoba Božanstva Bog. Otac je Bog, Isus je Bog, Bog je Duh Ivan 4,24. Nije ni proturječno. Sve 3 osobe jednog Boga imaju istu volju, namjeru, djelovanje, samo različite planove za spasenje. Trojstvo jeste prikazano kroz apostolski blagoslov i kroz krštavanje hrišćana.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pet svi 04 2012, 13:47

Tvrdnja

Trinitataristička definicija trojstva (Bog Duh Sveti + Bog Otac + Bog Sin) je nelogična i nebiblijska

Odg.

Trojstvo je sasvim logična definicija koja ima za cilj da bliže odredi Boga Oca, Sina i Duha Svetog. Ona ima za cilj bolje razumijevanje i shvatanje Boga. Definicija kao definicija nije biblijska ali je sasvim jasno da u Bibliji postoji Bog Otac, Bog Sin (Isus) i Bog Sveti Duh i to se jasno vidi još od Postanja pa do Otkrivenja. I upravo Sveto Trojstvo pokazuje savršeni red.

Tvrdnja

100% Bog + 100% čovjek = ???

Odg.

To je Isus. Upravo kako je Isus spojio ljudsko sa Božanskim tako će i nas ljude spojiti sa Ocem. Isus je jedini posrednik između Boga i ljudi. Posrednik može biti samo neko ko je i Bog i čovjek. Isus je 100% Bog i 100% čovjek.

Tvrdnja

Isus je čovjek, Bog nije čovjek (Br 3;19, Ho 11;9)

Odg.

Isus nije samo čovjek. Samo čovjek ne može biti i nije Bog. Ovdje Igor upada u strašan apsurd, ako je Isus (samo) čovjek kako je onda postojao prije Avrama? Ivan 8,58

Iako Igor nije rekao da je Isus samo čovjek. Valjda se podrazumijeva ako je neko čovjek da može biti samo čovjek i da postoji od svog začeća. Tako da stih Ivan 8,58 potpuno obara tvrdnju da je Isus samo čovjek i da nije Bog.


tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on pet svi 04 2012, 14:28

Tvrdnja

Sama Biblija je dovoljna po sebi da objasni sve nauke (2.Tim 3;16) dok je Trojstvo definirano samo putem koncila, znači čisto ljudskom naukom i filozofijom.

Odg.

Naravno da je sama Biblija dovoljna da objasni vjeru. Ali Trojstvo jeste baš biblijsko učenje. To se vidi po apostolima i Biblija podrazumijeva učenje Trojstva. Samo definicija Trojstva jeste nastala putem koncila, ali to ne znači da Trojstvo nije biblijsko učenje. Baš zato što se Trojstvo podrazumijeva u Bibliji zato i nema nekog detaljnog učenja Trojstva u Bibliji. Od proroka do apostola iz jasnih stihova vidi se da postoji Trojstvo. Posebno u slučaju Ananije i laganja Duha.

Tvrdnja

SZ i NZ se ne smiju suprotstavljati, Jahve je i dalje jedini Bog a Isus otkriveni Mesija

Odg.

Učenje Trojstva ne suprostavlja SZ i NZ upravo ih spaja u jedinstvenu cijelinu. U SZ dominira Bog Otac Jahve u jevanđeljima Bog Sin Isus (koga prepoznajemo da je SZ Bog Jahve) nakon Isusa dominira Bog Sveti Duh i On je sa nama da pojave Isusa Hrista u 2. dolasku. Isus Hrist je centralna ličnost Biblije, tako da je On sigurno svemoćni Bog stvaralac. Jer samo Bog može biti centralna ličnost Biblije.

Tvrdnja

Bog ne može umrijeti, biti kušan, moliti drugoga, svemoćan je, sveznajući, sve što Isus nije

Odg.

Isus nije samo Bog, već i čovjek i umro je jer je bio čovjek, iskušan jer je bio čovjek. Što se tiče molitve Bogu Ocu ovdje je sve objašnjeno.
http://www.gotquestions.org/Srpski/Isus-moli-Bogu.html

Isus je svemoćan to se vidi iz primjera kada jedan grad nije htio da primi Isusa, apostoli su tražili od Isusa da pošalje oganj sa neba i da ih uništi. Isus to nije htio uraditi. Da je Isus sveznajući Bog jasno se vidi da zna sve o Avramu, da zna o svakom čovjeku koga je sreo i koga nije. Isus zna misli i planove ljudi koje ne vidi. Sve primjere imamo u Bibliji. Samarjanka na bunaru (muževi), Juda Iskariostki (izdaja) Petar (odricanje), Kaifa (planiranje ubijanja Isusa) itd.

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by piramida4 on sub svi 05 2012, 11:27

tripo 41 je napisao/la: ovdje je sve objašnjeno.
http://www.gotquestions.org/Srpski/Isus-moli-Bogu.html

Ti jedino što možeš
je da sve istinite Bibliske Božje stihove obaraš
sa uredbama ljudskim.

"tu je sve objašnjeno!"

Sve je objašnjeno u Bibliji,
a ne u uredbama ljudskim.

----------------------------------------

TeTejski najveći problem
je u tome što naučavaju ono što ne piše u Bibliji,
pa stoga moraju izmišljati ovo i ono
da bi svoje radnje opravdali.

A i sami oni koji su taj lažni nauk izmislili,
kažu:
Trojstvo je jedno veliko otajstvo.

Biblija je jako jasna.

----------------------------------------------

Zašto poučavaš lažno ono što ne piše u Bibliji?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Gdje u Bibliji piše Trojstvo?
Nigdje!
Zašto onda izgovaraš tu riječ?
........................................
Gdje u Bibliji piše Bogočovjek?
Nigdje!
Zašto onda izgovaraš tu riječ?
..........................................
Gdje u Bibliji piše Sveti Duh je Bog?
Nigdje!
Zašto onda izgovaraš te riječi?
..........................................
Gdje u Bibliji piše Trojednakost?
Nigdje!
Zašto onda izgovaraš tu riječ?
...........................................

Ako nešto ne piše u Bibliji,
a ti to zagovaraš,
onda ti govoriš laži,
a onaj koji lažno naučava je
lažni učitelj.

Ti me obori - da ja iznosim laži,
ali sa Biblijskim stihovima.

Daj mi stihove za one riječi koje upotrebljavaš:
Trojstvo, Trojedanki, Bogočovjek, Sveti Duh Bog,..

Kad mi daš te stihove,
ja ću ti se javno ispričati pred svima.

Do tada i na dalje - ti si za mene lažni učitelj.
Daj stihove i pokaži čitateljstvu da to nisi!

avatar
piramida4
senior
senior

Broj postova : 714
Age : 58
Localisation : Zg-Pu
Registration date : 14.02.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on sub svi 05 2012, 19:16

Tvrdnja

Isus izvršava tuđu volju

Odg.

Isus izvršava Božiju volju. Isus je i čovjek i naravno da će da izvršava volju Oca svog. I to ne znači da nije Bog.

Tvrdnja

Isus ističe Očevo ime Mt 6;9 dok za sebe nikad ne koristi "vlastito" ime JHVH

Odg.

Isus je Bog Jahve.

Da li je Isus izgovarao ime Jahve?

Smisao Isusove misije je bilo da otkrije i propoveda ljudima Božije ime (Jn. 17,6; Jn. 17,12; Jn. 17,26). zato moramo pretpostaviti da bi se Isus suprotstavio svakoj novotariji koja bi bila protivna volji njegovog Oca i časti Njegovog imena. Isto kao što je u svom svetom gnevu isterao trgovce iz hrama svog Oca, suprotstavio bi se i odbacivanju ili obeščašćivanju Božijeg imena. Iznova i iznova nas fascinira kako Hrist uspeva da upotrebi Stari zavet kao mač u svakoj situaciji protiv svih iskušitelja, neprijatelja i za pouku svojim učenicima. Poznavao je Pismo kao niko drugi na Zemlji.

Pogledajmo dakle, u evanđeljima, koja nam posredstvom Duhom inspirisanih očevidaca, oslikavaju život Božijeg Sina, kako je on nazivao Boga, kako se obraćao svome Ocu. Otrežnjujuća činjenica koja bi trebala da prodrma svakog istinoljubivog "svedoka": U svim evanđeljima - to znači u izvornom grčkom tekstu nedostaje reč Jahve, ne pojavljuje se ni jednom. Isus, tokom iskušenja u pustinji (Mt. 4,4-10), suprotstavlja se satani citirajući tri mesta iz Starog zaveta u kojima je, u originalnom hebrejskom tekstu napisana reč Jahve. Novi zavet ipak govori da je Božiji Sin upotrebio reč Bog (gr. Theos) ili Gospod (gr. Kirios), upravo tako kako je to bio običaj među Jevrejima. Time bi trebalo da je ovo pitanje jednom za svagda rešeno, za svakog onog kome je Isus Gospod i primer!

Kad je Isus čitao u sinagogi svog rodnog grada spis proroka Isaije, po Luki 4,18 je čitao: "Duh Gospoda" a ne, kako je stajalo u originalnom hebrejskom tekstu "Duh Jahve"... dalje je čitao "godinu milosti Gospodnje" a ne "godinu milosti Jahvine". Ako bi ovde upotrebili logiku i nauku Društva kule stražare, morali bi da optužimo Isusa da je "izbacio" lično Božije ime iz originalnog teksta proroka Isaije. Da, morali bi da zaključimo da je Isus svojim primerom i ponašanjem porekao ono što je bio: svedok boga "Jehove".

Sasvim je jasno da JEDAN Bog ima više lica. Ali to nikako ne znači da postoje 2 ili 3 boga. Sasvim je jasno da je Isus Bog. Titu 2,13

tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by tripo 41 on sub svi 05 2012, 19:21

Tvrdnja

Isus ima ograničeno znanje Mk 13;32

Odg.

Notorna glupost. Isus je znao sve, znao je kada će biti razoren hram, Isus zna i prošlost. Samrajanka i njeni muževi, Petar i odricanje itd.

Evo objašnjenja za ovo "neznanje" Isusa kada će doći.

Marko 13.32 kod nas je prevedeno kao da Isus ne zna dan i čas svog povratka na Zemlju.

Ovaj grčki glagol ima više mogućnosti za prevođenje, a najprikladnija bi u skladu sa sadržajem bila ova: "A o danu tome i času niko neće objavljivati (predavati znanje, a ne znati) ni anđeli, ...ni Sin, do Otac." Sin koji je poistovećen sa mudrošću, koji je zajedno sa Ocem stvarao svet, koji je zajedno sa Ocem pravio plan spasenja uključujući i Hristov drugi dolazak i koji je izrekao veoma precizna proročanstva o ovom događaju sigurno zna kada će doći da uništi greh, ali će taj dan i čas objaviti Otac.


tripo 41
Mod
Mod

Broj postova : 543
Age : 42
Localisation : Uz Savu
Registration date : 04.08.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by IGOR-apokrinomai on sub svi 05 2012, 19:54

Smile

Može li kakav dokaz iz rječnika a ne samo vječno kopiranje tuđih komentara?

Odgovori studentu ono što te pitao.

Ako možeš Smile

IGOR-apokrinomai
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 154
Age : 42
Registration date : 07.04.2010

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Obaranje tvrdnji sa Igorovog sajta.

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 2 / 8. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.