Kur'an

Stranica 23 / 23. Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23

Go down

Re: Kur'an

Postaj by Jasmin(Jason) on sub lis 31 2009, 07:56

Rafael je napisao:

Ako im se netko pokusa suprostaviti, taj ne pozivi dugo. Oni ga jednostavno uklone iz "saobracaja", budi mi dozvoljen ovaj izraz iz promtnog jezika. Time se islam deklarira kao diktatura, a ne sloboda. Zato je i vise nego jasno, da se muslimane, koji zele zadrzati svoju kulturu ne moze privesti slobodi i demokraciji. Islam je neprijatelj slobode, a to vidimo diljem svijeta u islamskim zemljama i teroru koji se tamo provodi. Bacanjem "Fatvi" na druge ljude, koji ne djele njihova misljenje, kao recimo na muslimana S. Rushdija, pokazuje represivnost i ucmalost ove religije i politike koju provodi. Nevjernike, koji se usude pravedno kritizirati islam, u pomanjkanju razbora i tolerancije, jednostavno ubiju. Primjer Nizozemca Van Gogha, kojeg je jedan Marokanac ubio na sred uluce i priznao da bi to uvjek ucinio, ako je u pitanju islam, nebitno o kome se tu radi.
Facit: svaki onaj, koji drugacije misli nego muslimani, opravdano kritizirajuci islam i njegovu doktrinu i djeluje nekomforno sa islamom, toga se ugnjetava, progoni i na koncu ubije. Ove praktike su islamu inherentne od samog pocetka.

Problem Salmana Rušdija i njemu sličnih je u tome –što je isti namjerno koristio odveć historijski neautentične islamske predaje kao fakt u svojim romanima,želeći isključivo popularnost i proboj u profesionalne književne vode.On takav kakav je,nikada ne bi ni mogao da postigne bilo kakav uspijeh u književnosti,da nije prodao dušu za materijalizam.

Pobijanje 'satanskih stihova' pročitaj ovdje:
http://blog.magazin.co.ba/odgovor-na-satanske-stihove.html

Prema tome,islam se ne boji niti ljuti na konstruktivne i poštene kritičke osvrte,ali mrzi lažljivce i prevarante koji svojim lažima još unose i nemir među muslimane i nemuslimane.

Samo vi kritikujte osnovano sa jasnima argumentima ali se klonite vrijeđanja ,crtanja pogrdnih karikatura,služenja lažnim dokazima itd...

Ako tako radite mi ćemo vam reći:

'Ehlen we sehlen/Dobro nam došli'!

Ovoj tvojoj Suri ja suprostavljam Suru 9-30:

30. Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesih je - Allahov sin."* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih - ubio ih Allah! Kuda se odmeću? "

Kako vidimo, kuran je pun kontradikcija.

Znači po tebi je kontradiktornost u mom prijašnjem navodu ajeta :

„I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni - i recite: „Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo."

(El-Ankebut, 46.)

-međutim ja ne vidim nikakve prisutnosti kontradikcije ovdje!?

Možeš li mi pomoći i lijepo to precizirati?


Trebam li se sada bojati? Kojeg ajeta se sada zelis drzati, onoga kojeg sam ja donio, ili onoga svoga? Dilema za tebe!

Nema tu nikakve dileme za mene,osim što mi nije jasno u čemu ti vidiš kontradikciju,pa te molim da mi to preciziraš!?

Nevjerojatna stvar! I toj Suri ja suprostavljam dvije druge Sure 9 i 47 : Sura 9, 5:

" Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je."
Sura 47, 4:

"Kada se u borbi s nevjernicima sretnete odsjecite im glave, dok ne napravite pravi pokolj medju njima, a onda one preostale vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu,"


Od sada bih te molio kada citiraš neke kur'anske ajete-da jasno navedeš koji prevod koristiš!

Ovi ajeti po Besimu Korkutu glase ovako:

'Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.'
(Kur'an 9:5)

'Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu.'
(Kur'an 47:4)

Prema tome prvi ajet (9:5) kao što vidimo nema nikakvih odstupanja od Korkutovog i on je na osnovu toga njemu identičan,ali onda dolazi ajet(47:4) koji jednostavno drastično odstupa i spominje 'odsijecanja glava' i 'pokolje'!?

Koji prevod si koristio za ovaj ajet molim izvor!

A sad ,da već jednom razbijem ovu tvoju metodu vađenja iz konteksta određenih kur'anskih ajeta.

Prvo na početku treba reći da je muslimanima jedini dozvoljenji rat –odbrambeni rat.Kada je Muhammed a.s., nakon perioda od 12/13 godina mirnog propovjedanja protjeran iz Mekke sa svojim sljedbenicima i nakon što su im kurejšije otuđile svu imovinu,mala islamska zajednica je emigrirala u Medinu.Nakon određenog vremena provedenog u Medini musimani su čuli razne vijesti o mučenju svojih porodica koje su ostale u Mekki i rasprodavanju vlastite imovine koja je putem karavana rasprodavana i razvožena u razne trgovinske oblasti Arabije kako bi se od iste stekla materijalna korist kurejšijskih vođa.Ubrzo su i te nehumane radnje kurejšija prema muslimanima postale nezadovoljavajuće,pa su se drznuli u nekoliko navrata poslati konjicu koja je ubijala muslimanske ratare i krala stoku medinskim muslimanima.Brojni ashabi r.a., (Muhammedovi a.s., drugovi) su molili lično Muhammeda a.s., da im dozvoli već jednom da se odupru toj tiraniji i teroru koju su doživjeli od vlastitog naroda samo iz razloga što su govorii da je Bog Jedan i da nema sudruga.Muhammed a.s., je molio za strpljenje,i jasno naglašavao da on nema dozvolu od Allaha za borbu i pružanje otpora.Nakon nekog vremena i još pojedinih nemilih događaja Muhammedu a.s., je objavljen prvi ajet koji dopušta odbrambenu borbu a doslovno glasi:

„Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini - a Allah ih je, doista, kadar pomoći-onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan - one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih - A Allahu se na kraju sve vraća.“

(Kur'an 22:39-41)

Ukratko, Allah, je muslimanima dozvolio rat zato što su bili izloženi presiji i tiraniji. Drugim riječima, rat koji se dozvoljava je jedino rat u cilju odbrane. A u drugim ajetima se upozoravaju muslimani da izbjegavaju nepotrebno provociranje i nepotrebnu upotrebu sile:

„I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! - Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.“

(Kur'an 2:190)

Nakon ove dozvole muslimani su dužni da dok traje ratni sukob pozovu neprijateljsku stranu na sklapanje primirja u svetim islamskim mjesecima tj- prvi, sedmi, jedanaesti i dvanaesti mjesec islamskog kalendara. Ako protivnička strana prihvati primirje onda će se ono svakako poštivati,ako pak isti odbije , dozvoljeno je nastaviti sa odbranom.Kada prođu ovi sveti mjeseci u toku ratnog sukoba slijedi zapovjest koju ti pokušavaš istrgnuti iz konteksta i tako predstaviti krivu sliku o kur'anskim naređenjima muslimanima prema nevjernicima,a ona glasi:

„Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.“
(Kur'an 9:5)

Prema tome ,ovdje se jasno i nedvosmisleno dozvoljava nastavak ratnih sukoba koji su u toku nakon isteka ovih svetih mjeseci.To Rafael ne znači pak da ako ne postoji sukob između muslimana i nemuslimana –kako muslimani treba da poslije ovih svetih mjeseci proganjaju nemuslimane i ubijaju ih bez ikakvog razloga.Je li sada vidiš čemu te uče ti islamofobisti i njihove jeftine dječije,odveć milion puta-otrcane lažne tvrdnje?

„I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu - pa, Allah zaista prašta i samilostan je.“
(Kur'an 2.192)

Kur'an dalje u brojnim ajetima jasno ukazuje da ako neprijatelj prestane napadati ,da nemamo nikakvih prava nad njima.On također jasno postavlje norme koje se u borbi moraju poštivati.Muhammed a.s., je jasno savjetovao svoje borce prije borbe na slijedeći način:

"Idite u pohod u skladu sa Resulullahovom vjerom! Međutim, starce, žene i djecu ne dirajte! Budite od onih koji su blagonakloni i milostivi. Allah, voli iskrene."
(Ramuz El Ehadis, tom 1, 84/8 )


O tome kakav stav muslimani moraju zauzeti čak i kada su u direktnom ratu, Muhammed, a. s., u drugom hadisu ističe slijedećim riječima:

"Djecu ne ubijajte! Ne usuđujte se dirati one koji obavljaju molitvu u svojim crkvama! Ne ubijajte žene i ostarjele! Ne palite i ne sijecite drveće! Ni kuće ne rušite!"
('Islam proklinje teoror' Harun Yahya str.44)

Postoji još jako mnogo dokaza u Kur'anu i hadisima koji govore o humanom postupanju sa zarobljenicima i nemoćnim prilikom ratnih operacija.

Konkretno,prema Kur'anu, rat je "nepoželjna nužnost" kojoj se
pribjegava jedino u nuždi i koji se neizostavno mora voditi u odre|enim humanim i moralnim
granicama.

U jednom kur'anskom ajetu saopćava se da su nevjernici oni koji izazivaju rat na Zemlji, a da Allah, ne daje pristanak na rat:

„...Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.“

(Al-Ma'ida, 64).

Bitno je razbiti miskoncepciju na koju su neki nasjeli kako muslimani ne smiju navodno prijateljovati sa nemuslimanima slijedećim jasnim kur'anskim ajetom:

„Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravični - ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sabi čine nepravdu.“
(Kur'an 60:8-9)

Toliko za sada o džihadu i izvlačenju ajeta iz konteksta,a preporučujem ti čitanje stručne i objektivne literature na tom polju,kako bi ovu materiju ispravno spoznao dublje.
avatar
Jasmin(Jason)
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 233
Age : 40
Localisation : Sarajevo
Registration date : 19.02.2007

Korisnički profil http://www.magazin.co.ba/index.php?sid=8faaf015ba62f9ddf75420a37

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Jasmin(Jason) on sub lis 31 2009, 08:02

Rafael je napisao:

Kako galerija moze vidjeti, ovdje je "Dzihad" sveti rat muslimana ozakonjen, a ubijanje nevjernika i mnogobozaca potpuno legitiman cin. One koji poginu na Allahovu putu se danas naziva "Sehidima" i oni idu direktno u muslimanski raj, gdje ih cekaju Hurije, djevice, med i mlijeko, a naravno i vino, ako je neki od Sehida bio izvorno nevjernik, prije konverzije na islam.

Kao što smo vidjeli to nije tačno u kontekstu koji ti želiš kreirati.
Što se tiče poimanja raja iliti dženneta ,tu nema nikakvog razvrata niti je prirodna suština tih stvari u njemu identična ovozemaljskim.

O tome možeš malo više pročitati ovdje u postu koji nosi naziv 'Džennet i Džehennem':
http://www.magazin.co.ba/viewtopic.php?f=28&t=65&st=0&sk=t&sd=a&sid=db3e557fd1530afe3532b2ae78810e39Budi mi prijateljski pozdravljen!


I ti meni prijatelju.

Molim te da uvažiš moje uvjete za dijalog,i da u miru nastavimo.
Nemojmo preskakati pitanja jedan drugom,i nema potrebe da žuriš sa odgovorima,imamo ako Bog da dovoljno vremena.

Lijep pozdrav . flower
avatar
Jasmin(Jason)
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 233
Age : 40
Localisation : Sarajevo
Registration date : 19.02.2007

Korisnički profil http://www.magazin.co.ba/index.php?sid=8faaf015ba62f9ddf75420a37

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Gost on sub lis 31 2009, 10:40

Buduci ste shvatili kako mora i treba medjureligijski dijalog biti i kulturni dijalog i dijalog uz duzno postivanje drugog i drugacijeg, molim vas nemojte ici niti previse offtopic,molim vas, a najprije tebe Jasmine upoznaj se sadrzajem foruma,gdje se mogu naci teme koje spominjes o Isusu kao Sinu Bozjem.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on sub lis 31 2009, 12:18

Mene bi zanimala jedna stvar u vezi Salmana Rushdieja. U redu ako je on koristio izvore koji su klevetnički, netočni ili što ja znam kakvi. No smatram da isto tako to nije povod da se pozove na njegovo ubojstvo. Slična je stvar s karikaturama. Ima na stotine viceva o Isusu, karikatura i slično. Jednostavno, smatram da su vjerski osjećaji nečija privatna stvar, i da oni mogu biti individualno povrijeđeni, no u normalnoj sekularnoj državi to ne može biti povod da se ti osjećaji nameću svima. Recimo, Turska je 99% muslimanska zemlja, ali je sekularna i privatni vjerski osjećaji nemaju što tražiti u javnom sektoru.
Dakle, ako nekoga vrijeđaju Sotonski stihovi ili karikature, onda ta osoba to ne mora čitati. No nema pravo drugima nametati svoju volju, tražiti da se to cenzurira, itd. Ako netko čini grijeh prema Allahu, neka mu sudi Allah, a ne ljudi.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 12:56

@Jasmin pise:

1) Da bi se takvo što moglo postići potrebno je da imamo dovoljno znanja o materiji i minimum kulture u konverzaciji.

2) Zato ja predlažem da ispunimo ove osnovne preduvjete i da krenemo na jedan lijep i kulturan način sa ovim dialogom!?
Ja sam spreman da ispunim ove uvjete a pozivam i tebe da se izjasniš da li si spreman?
Kur'an muslimanima nalaže da sa nemuslimanima raspravljamo na najljepši mogući način ali ne i sa onima koji su nepravedni:
I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni - i recite: „Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo."
(El-Ankebut, 46.)


Kako je galerija mogla vidjeti, ja nigdje i nikad nisam bjezao od dijaloga, ali dijaloga u istinskom smislu rijeci, sto nije bio slucaj kod islamskih misionara na forumu.
1) Pa vidjeti cemo, da li ces ispuniti sve te kriterije, jer u svakoj diskusiji sa muslimanima je iskljucivo jedno evidentno, a to je; da oni vrlo brzo u svojoj inferiornoj egzegezi i kurana i Biblije vrlo brzo prijedju na uvrede. Ako jedan musliman u pomanjkanju adekvatne argumentacije odmah kriticaru islama predbaci, da on islam ne poznaje dovoljno, onda je cilj toga iskaza da osujeti kritiku na islam, bila ona pravedna ili nepravedna, sto bih kod nepravedne jos uvjek i mogao shvatiti, ali kod prevedne uz najbolju volju ne. Tenor takvih diskutanata je, da samo jedan musliman moze kritizirati islam, a buduci da mu to nije umetom dopusteno, onda elekventne i fundirane kritike na islam niti ima, niti je moze biti. A temelj takvoj tvrdnji je upravo dogmatsko shvacanje kurana kao objave, i koji je za muslimana Bozja rijec, sto jednostavno nije razumljiv stav, ako ga podvrgnemo logicnoj kritici. Ako je nacin Objave kurana proroku islama tek opisan u jednom djelu, odnosno njegovoj biografiji, koju mi imamo tek kojih 200 godina poslije prorokove smrti, onda je diskrepancija izmedju tvrdnje i istine nepremostiva. Zasto to tvrdim? Pa iz slijedeceg razloga: Za povijest najvjerodostojnija biografija proroka Muhameda "SIRA" potjece od Ibn Ishaaka (+768), koja se iskljucivo ocuvala u preradi kod Ibn Hishama (+834), a ova opet u tekstovima Tabarijeve kronike (+923), onda je prosvjed i vise nego opravdan. Dakle, tek oko 200 godina kasnije se pojavljuje prva biografija proroka Muhameda, (571-632). Muslimani se najvise koriste Hadisima od Bucharija (870) u njegovom pznatom djelu "As-Sahih" . Medjutim, tu mi imamo skoro iskljucivo tekstove legendarnog karaktera. Povijesnost tih tekstova je minorna. Zato je kod ovog diskursa potrebno osvijetliti samu Muhamedovu povijest, a time i povijesnost svete muslimanske knjige kuran.
2) U jednom pokusaju dijaloga izmedju islamskih i krscanskih, posebno katolickih predstavnika, teologa i znanstvenika u Rimu, nije pokazana stvarna senzibilnost za plodonosan dijalog, ali iskljucivo sa islamske strane.
A da islam uopce niti ne zeli dijalog kaze nam jedan Musliman, koji jos uvjek zivi pod Fatvom, naime S. Rushdie:
"Islam nije sposoban za dijalog. Krscanski, zapadni svjetonazor se krece izmedju pojmova _Krivice" i _Otkupljenja_, jednog koncepta kojeg orijent ne smatra uopce vaznim. Ali mi zato na Orijentu imamo veliku tezinu pojma "casti". Zato se podcjenjuje broj onih muslimana, kojima je cilj ponovna uspostava tzv. "islamske casti".
Zato intelektualci kao S. Rushdie, Ibn Varraqq, Irshad Manji i Ayaan Hirsi Ali smatraju, da totalitarizam 21 stoljeca ISLAMIZAM.

Osim toga, ne vidim puno smisla u tvrdnji muslimana, kada kazu da zele dijalog sa drugim religijama a progone sve pripadnike istih, zabranjuju im misiju ili potpunu slobodu u ispovijedanju svoje vjere, te unistavanju njihovih svetinja, a to stvarno ne odgovara istini, jer su jos uvjek opsjednuti stvarima koje nemaju nikakve veze sa Bogom i objavom, kao sto je i nebulozna diskusija na renomiranom islamskom sveucilistu u Kairu o ispravnom koitiranja sa zenom, tj. da li potpuna golotinja kod koitusa muza i zene u braku, ne cini brak neispravnim.

Osim toga, neki islamski teolozi su misljenja, da islamisticki teroristi, koji svojim suicidom zavrsavaju zivot na Allahovu putu, umiru bez grijeha, ako sa sobom ponesu u smrt cim vise nevinih zrtava.

Stjece se dojam, da oni koji ovo proteziraju nemaju vise smisla niti za ljubav, niti za dijalog i mir.

Zato je tzv. jacina nekog sustava istovremeno i njegova slabost. Krscanstvo doktrinarno protezira ljubav, mir, pa cak i ljubav prema neprijatelju i postalo je tromo, zadovoljno i tolerantno. Nije elegantno, nije efektivno i nije brzo u svom radu. Nasuprot, imamo islam, koji ima teroristicki tempo, stil i autoritet. Na jednoj strani takoreci Lawrance od Arabije na arapskom konju, a na drugoj ponizni i dobri vojnik Schwejk, na jednom magarcu.
Usporedba drzi vodu!

Tvojoj gornjoj Suri suprostavljam Suru 9-123:

"123. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu stogost! I znajte da je Allah na strani čestitih."1) Naravno da svako ima pravo da piše na ovom forumu,ja to nisam nigdje negirao.Međutim,u islamu je nepoželjno i štetno da se u međureligijskim dialozima iznose površni odgovori jer to onda ima jednu opštu negativnu sliku na nemuslimane koji su već dovoljno zasuti raznoraznim miskoncepcijama po pitanju islama.Tada se od nemuslimana pomisli da ustvari islam nema dovoljno zadovoljavajući odgovor na iste,što je svakako neistina.Zato bi svaki musliman trebao da zna-da se na javnim mjestima kao što su forumi ne smije o svojoj vjeri i njenom credu površno ili pogrešno govoriti.Prvo mnogo godina izučavanja pa tek onda učestovanje u ovako ozbiljnim temama.

2) Međutim,mene ne mora niko poslušati,svakako,ja ovo govorim samo iz dobre namjere svima jer su i meni prije nekoliko godina učena braća u islamu na isti način ukazivala na pogrešnost iste metodologije-gdje ja dođem da raspravljam sa nemuslimanima nakon što sam pročitao dvije knjige i odgledao 2 dvd-a od nekog islamskog daije.Ali svako neka radi kako želi jer na to svakako ima svoje vlastito pravo.


1) nadam se da cete tvoja subraca slijediti u dobru!
2) Da li je ovo indirektna potvrda mojih tvrdnji, pa i one gore, da muslimani u svom zanosu za rijec Allahovu misle, da su svi drugi neuki glede islama i da ga ne smiju niti kritizirati?Nema zaista potrebe za ponižavanjem sugovornika sa vidnom dozom cinizma,dok se njegova vjerska Knjiga ne želi pisati velikim slovom-što je prvenstveno pravopisno ispravno i što bi bilo minimum kulture u ovakvoj vrsti komunikacije.

Ne vidim potrebe za uzbunom, jer kuran kao knjiga predstavlja opci pojam, pa ju mogu pisati i malim i velikim slovom.


Zadnja promjena: Rafael; sub lis 31 2009, 12:57; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : pravopis)
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 13:42

@Jasmin pise:


1) To pitanje je jako objektivno i detaljno razradio jedan učen kršćanin Dr.fra Luka Marković u svom dobro poznatom djelu 'Polemika ili dijalog sa islamom?'

2) Kratko ću ti odgovoriti-konstrukitvan dialog sa islamom ,tačnije sa njegovim teolozima je itekako moguć ako se vodi u okvirima pravednosti i kulture.
Temelj za kritički pristup cjelokupnoj islamskoj ideologiji ji na čelu sa samim Kur'anom je udario opet niko drugi nego sam Kur'an:

'A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.'

(Kur'an 4:82)

3) Prema tome,svi se pozivamo samo ovim kur'anskim ajetom-da u samom Kur'anu pronađemo kontradikcije i da na osnovu toga oborimo njegov kredibilitet i srušimo dogmu o Božijem autorstvu istog –ako smo to u stanju.
Zato,neka svako zna,islam INSISTIRA na kritičkom pristupu unutar sebe samog ali i u drugim segmentima pojavnog sa čim čovjek djeli svoju egzistenciju na ovom svijetu.

1) Ako pogledas misljenja istaknutih muslimana koje sam gore naveo, onda je odgovor i vise nego jasan. Islam ne podnosi dijalog na ravnopravnoj nozi, jer se smatra zadnjom istinom, bez da bi svoju tvrdnju mogao podkrijepiti i valjanim argumentima. Kroz svoji cijelu povijest je jasno pokazao, da nije sposoban za dijalog. Bio bih sretan, ako bi me razuvjerio adekvantnim argumentima, pa ti postavljam par pitanja, koja su od eminentne vaznosti za dijalog.
-Zasto islam vec doktrinarno ne trpi nikakvu drugu religiju uz sebe, nego je progoni u ugnjetava njezine sljedbenike. Od 250 milijuna krscana, koji su u 21 stoljecu proganjani vecinski dio zivi u islamskim zemljama. Gdje je tu spremnost na dijalog, toleranciju ili ljubav prema razlicitosti?
I krscanstvo je univerzalna religija, pa vec vise od 300 godina zivi u sekularnom svijetu i tolerira sve druge religije, cime jasno pokazuje i doktrinarno i ponasanjem, da je _religio vera_.
-Zasto se u islamskim zemljama ne podignu ljudi i protestiraju protiv islamistickog terora i osude ga, distanciraju se od njega i sami ga iskorijenu iz svoje sredine?
-Zasto islam, ako zeli dijalog, nije spreman na suradnju i kompromise sa drugim religijama, nego svako neslaganje sa drugim denominacijama pokazuje u teroru, odbacivanju i progonu tih denominacija?
Da nebih pretjerao, zadovoljiti cu se za sada ovim upitima.

2) To znaci, ti indirektno dajes do znanja, da islam nema mogucnosti za dijalog, jer je ogranicen svojom uskogrudnom doktrinom.
Kako nebih preopteretio sve one koji citaju, tvojoj gore navedenoj Suri suprostavljam kontradikcije u Surama:
Sura 2, 191:
"191. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za nevjernike."

Sura 3, 157:
"157. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju."

Sura 9, 5:
[size=9]"5. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je."


Njima nasuprot stoje Suru 2, 256:

"256. U vjeri nema prisiljavanja - Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna."

Sura 18, 29:
[size=9]"29. i reci: "Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće - neka vjeruje, a ko hoće - neka ne vjeruje!" Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!"


Kako se moze vidjeti, ovdje je doktrinarna kontradikcija evidentna. To onda ne moze biti Bozja rijec! Iskljucivo, jer se Bog ne moze varati, korigirati ili modificirati svoje iskaze.


Zašto onda pokušavaš da vodiš dialog sa muslimanima o islamu ako već imaš jasno izgrađen stav-kako to nije moguće?
To se zove 'retorički nastup' u dialogu što je opet sasvim nezbiljno i osuđeno od svih objektivnih teologa .
Znaš,poznati islamski učenjaci bi rekli svojim učenicima:
'Ako vam neko postavlja pitanja na koja već zna odgovor i ubjeđen je u njihovu validnost-takvima ne odgovorajte!'
Zato ,predrasude,i retorika se mora izbaciti ako se želi voditi ozbiljan vjerski dialog sa učenim islamskim teolozima.Ako se pak želi subjektivno nastupati i na taj način tračiti vrijeme svojih sugovornika ,onda je takav pristup na samom svom početku osuđen na propast.


Iz ovih recenica se moze zakljuciti, da ti potvrdjujes moju tezu, da sa islamom dijalog nije moguc. Ja sam krscanin, a kod nas nada umire posljednja, pa sam uvijek misljenja, da se moze dogoditi jedno cudo i islam postane miroljubiv i konstruktivan.

Glede ostalog dijela posta o "zihadu", ja zacjelo nebih zelio polemiku o tome, jer ne vrijedi pokusavati otupiti ostricu jedne rijeci, umiljatim i poniznim rijecemima, jer to ne vodi nikamo. Ovu tvrdnju o "dzihadu" kao putu u Allahov raj, mozes iskljucivo opovrgnuti miroljubivom koegzistencijom, ali ne u represiji i teroru, nego u ljubavi, sto islam ne nudi, pa sa sam diskreditira.

Nitko i nigdje nije napisao da su svi muslimani Allahovi Dzihaderi ili Mudzahedini, nego, da nitko od islamskih zemalja ozbiljno ne poduzima nista sto bi oslabilo teror. Sada imamo konkretan primjer, gdje se muslimani na Hindukusu medjusobno ubijaju. Oni radikalni napadaju one liberalne, a konacni ishod te kolizije je i vise nego jasan: teroristi ce pobijediti. Da liberalima Zapad ne daje podrsku, oni nebi imali u islamskim zemljama nikakve sanse. Ali zasto ici tako daleko. Pogledaj B i H. Koliko tolerancije tamo ima? Pa nedavna haranga muslimana na Sirokom Brijegu jasno pokazuje, sto muslimani podrazumijevaju pod tolerancijom, dzihadom i mirom.
[/size][/size]
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on sub lis 31 2009, 14:06

Rafaele, zaboravljaš da je problem upravo u sekularnosti. Kršćanske zemlje su uglavnom sekularne i tamo postoje mehanizmi kojima se regulira preveliko uplitanje Crkve u poslove države. Unatoč tomu u Hrvatskoj se Crkva stalno očituje o javnim pitanjima i nalazi se pogođena kada Mesić kaže da križevima nije mjesto u javnim ustanovama. Dakle, da u Hrvatskoj, kao i u većini islamskih zemalja, nije odvojena vjera od države, imali bismo i ovdje scene slične onima u islamskim zemljama. No, nasreću, u Europi se dogodila Francuska revolucija, koju je vjeru protjerala u privatni sektor, gdje joj je i mjesto.
S druge strane, ti recimo nikada kao primjer islamske zemlje nećeš uzeti Tursku, nego su to uvijek kojekakvi Afganistani, Pakistani i slično. To je kao da uzimaš američki Bible belt za primjer kršćanstva.

Ako vjera djeluje u sprezi s državom, onda je to svugdje jednako - netolerancija, osude po vjerskoj osnovi, različita građanska prava, itd.

A što se tiče toga da je Kur'an knjiga, pa opća imenica - nadam se da onda pišeš i "biblija", "braća karamazovi", "crveno i crno", "hrvatski bog mars" i slično.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 14:49

@Jasmin pise:

1) Moderno kršćanstvo nakon Isusa je po mnogima sa opravdanjem prozvano 'pavlinizmom'.Isus nigdje u Bibliji nije nedvosmisleno tvrdio da je on 'bog' niti da mu se trebamo klanjati i moliti.Naprotiv,on je bio jasan primjer pokornog Božijeg sluge koji je imao svog Boga kojem je se molio i ničice padao.Upućivao je druge da se mole Bogu a ne njemu samom,pa odatle je nastala i vaša čuvena molitva koja glasi.'Oče koji si na nebesima nek se sveti ime Tvoje,neka bude volja Tvoja...'.Zašto učenicima nije rekao na taj upit kako da se mole Bogu nešto poput slijedećeg:'Recite:'Isuse koji si na nebesima ,bože naš,nek se sveti ime tvoje ,neka bude volja tvoja...' .Isus je upravo suprotno radio i govorio da ne može ništa sam od sebe učiniti nego samo ono što Otac/Bog naš i Otac/Bog njegov želi.

2) Također Isusova božanstvenost je potvrđena tek skoro 300 godina nakon njega i oficijalno je kao takva uz velike otpore arijevaca,monofizita,nestorijanaca ,bila priznata na saboru u Nikeji 325 A.D.
To su historijski fakti danas svima dostupni i nema se načina da ih se valjano opovrgne.

3) Što se tiče,apostola i njihovog mučeništva u svom misionarenju,upravo si se poslužio dvostrukim standardima.Sada nije problem takve monstruozne smrti (koje su izvršili njihovi zločinački egzikutori) nazvati 'mučeništvom' i smatrati takvu njihovu sudbinu pravovjernom,dok je za Ahmeda Deedata rahmetli dobro reći da je antikrist(bez ikakvih dokaza) i lažov kojeg je YHWH kaznio!?

4) Koliko je kršćanskih misionara također imalo težak život,nosilo se sa raznim teškim oboljenjima koja su ih usmrtila,ali meni nikada ne bi palo na pamet da se tim ljudskim sudbinama ismijavam.Nadam se da ćeš uvidjeti apsurd u takvom kontekstu konstatacije koja ti se 'omakla' već nekoliko puta ranije na ovom forumu!?

1) Svakom covjeku, koji cita NZ- postaje jasno, da nta nauka moze iskljucivo doci od Boga.Isus Krist je Sin Bozji, koji odvjeka pripada Bogu, a to znaci, da je Bog.
Mi u NZ- posebno u Evandjeljima, Sinopticarima kao i Ivanovu Evandjelju nalazimo dokaze da je Isus BOG.
Pogledajmo njegove recenice koje pocinju sa "JA".
1) Ja sam Sin Bozji! (Ivan, 10 36)
2) Ja sam sisao s neba. (Ivan 6, 42)
3) Ja sam svjetlo svijeta. (Ivan 8, 12)
4) Ja sa put, istina i zivot, i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Ivan 14, 6)
5) Ja sam uskrsnuce i zivot. Onaj tko u mene vjeruje, taj ce zivjeti......(Ivan 11, 25)
6) Ja sam loza, a moj Otac je vinogradar. (Ivan 15, 1)

Ove recenice upucuju na Isusovo Bozanstvo, jer niti jedan covjek ne moze reci za sebe da je Istina, put i zivot!

Na svoju preegzistenciju nas upucuje, kad kaze:
"Isus im odvrati: " Zaista, zaista, kazem vam, prije nego je Abraham bio, JA JESAM!" (Ivan 8, 58)
Ovo je jasna izjava, koja ne potrebuje objasnjenja, jer ovo moze iskljucivo reci onaj, koji dolazi od Boga. Kao sto je Otac vjecan, tako je i Sin vjecan.

A u ucenju na gori, Isus stavlja ucenje proroka svom ucenju nasuprot:
" Culi ste da je receno starima: Ne ubij!............................A ja vam kazem: Svatko tko se ljuti na svog brata bit ce odgovoran sudu. A tko rekne svome bratu "Raka", biti ce odgovoran Velikom vijecu." (Matej 5, 21-22)

O preljubu kaze:
"Culi ste da je receno starima: Ne cini preljuba! A ja vam kazem da je svaki koji s pozudom pogleda zenu vec - u svom srcu- s njom ucinio preljub. (Matej 5, 27-28)

Ljubav prema neprijatelju:
"Culi ste da je receno: Ljubi svoga bliznjega i mrzi svoga neprijatelja! A ja vam kazem: Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskog, koji cini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kisa pada pravednima i nepravednima. (Matej 5, 43 -45)

Kako vidimo, ovaj nauk je bozanski, i nije moguce da ga jedan prorok iz svoje vlastite moci ovako uci, nego iskljucivo onaj, koji je dosao s neba, a to je evidentno iz slijedecih citata:

Ivan 3, 12-16:
3:12 Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?

3:13 Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.

3:14 I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji

3:15 da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.

3:16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni."

I konacno zavrsetak Matejeva Evandjelja, 28, 18-19:
"..........Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska,. Zato idite i ucinite sve narode ucenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetog! "

Evidentno je, da Isus sam vidi njihovu nevjeru, pa ih pita, kako cete mi vjerovati kad vam pricam o nebeskim stvarima, ako vec ne vjerujete ni ovim zemaljskim, koje vam rekoh.

2) To je istina! Naime, kada su hereze uzele maha, doslo se do potrebe kanonizacije i dogmatiziranja, kako bi svi u buduce znali, sto je ispravna nauka. Gnosticki pokusaji dezintegracije Isusove osobe su bili uzrok tom cinu. Nista posebno.

3 ) Apsolutno ne! Apostoli su bili ubijeni, jer su propovijedali istinu, a nisu umrli u krevetima od bolesti. Ti ne shvacas osnovne razlike mucenicke smrti od teske bolesti.Tvoj A. Deedat je bio kaznjen, to je evidentno, jer mu je Bog uzeo govor, hranu i mobilnost, a to su bile njegove glavne preokupacije. A da je bio lazov, i to je evidentno, jer ne vidim nikakve istine koju je on propovijedao. A ti?
4) Krscanski misionari, koji su patili, patili su u Bozje ime, jer nisu sirili nikakve lazi. Uzmimo sv. Franju Asiskog. On je cak pokusao preobratiti i Kalifa u Kairu, a iskljucivo se zarazio malarijom, sto mu nije i dalje smetalo da propovijeda, dapace. On je dobio i Stigmata, kojima ga Bog nije kaznio, nego po njegovu pricanju nagradio.
Kako vidis, tu su stvarne i esencijalne razlike.Što se tiče nemogućnosti pronalaženja kontinuiranog poslanstva nakon Isusa u Bibliji reci mi onda molim te o kome to govori Ponovljeni Zakon 18:18-19 i kakvog to 'Branitelja' najavljuje Isus nakon njega u tvojoj svetoj Knjizi Bibliji?Ovo je i vise nego smijesna izjava! Ova najava vrijedi za Isusa. Tamo jasno stoji, da ce Bog podici jednog proroka kao Mojsiju. A Mojsije je bio prijatelj Bozji, i za njega se kaze, da je gledao Boga licem u luce.
A to se iskljucivo moze odnosti na Sina Bozjeg, koji Oca gleda licem u lice.

O Mohamedu tu nije ni rijeci, jer se radi o IZAKOVU potomstvu, a ne Ismailovu.
A u vjerodostojnost svjedoka za kuran ne sumnjas, docim sumnjas u vjerodostojnost Apostola, koji su dali svoj zivot, kako bi potvrdili ISTINU o ISUSU KRISTU.

Zato islam i pribjegava argumentaciji, da je Biblija iskrivljena, puna lazi i kontradikcija, a mi svi vidimno iz gornje argumentacije, da su stvari upravo primjenjive na kuran.
Muhamed mijenja Sure po volji, kao Suru 53,18- 19, te 21-22 i Suru 61, 6; kako bih naveo samo neke od njih. Mjenja smjer okretanja u molitvi od Jeruzalema na Meku, krsi zadana obecanja kada genocidira Zidove Medine, itd.,,,etc.,,,,
Budi mi pozdravljen!
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 15:31

@Jasmin pise:

Možeš li nam sada ovdje napokon i predočiti reference o tom po tebi politeističko beduinskom božanstvu zvanom Allah prije Muhammeda a.s.,?

Daj nam reference molim te!
Kakve su veze bile između Muhammeda a.s., i Varake molim da to obrazložiš precizno i daš nam ovdje na uvid također provjerljive reference?!


Nista lakse od toga. Biografija proroka Muhameda od autora SERGIO JONA!Možeš li mi stručno definisati kršćanskog Boga?
Šta označava tetragramon YHWH i jeli ga dozvoljeno nazivati sa Jahve?
Ko je Isus i je li se u Ponovljenom Zakonu 18:18-19 Mojsiju javio sam Isus koji je nagovjestio dolazak proroka od sebe pa je to on (Isus) sam bio- tj. prorok- a ne pak bog koji pohodi zemlju u jednoj vremenskoj epohi čemu su bili uskraćeni brojni narodi prije toga vijekovima i mi danas?
Molim konkretne odgovore i dokaze iz Biblije!


Ne mogu se oteti dojmu, da ti nisi u stanju shvatiti najobicniju stvar, a ta je, da mi ljudi nikada necemo biti u stanju definirati Boga. Tvojih 99 atributa, koje Bogu prepisujes su iskljucivo ljudske tvorevine. Bog je transcendencija, APSOLUTUM, TRINITET, koji se iskljucivo donekle moze razumjeti preko Objave.

A tu Objavu moze iskljucivo donijeti Sin Bozji, jer tko inace od ljudi moze vidjeti Boga, a da ne umre kod toga cina?
Ili bolje receno, tko je sisao s neba i donio vijest o Ocu, ako ne Sin?
A _Tetragramaton_, u stvari znaci Jeshua=Isus. Drugacije receno u Exodusu pise:
"Ja sam koji jesam" JHVH, rece Bog Mojsiju! (Exodus 3, 14)1) Pa ako je Isus lično izjavio da iza njega nema proroka u Bibliji a ne neko pak treći –onda neće biti teško da mi navedeš argumente iz Biblije za takvo što!?

Također mi reci o kojem to 'Branitelju' lično Isus zbori u evanđeljima,i o kakvim se to podvrgavanjima iskrenih proročkih 'duša' (ljudi) govori kada se ukazuje da će te ih po njihovim plodovima moći kategorisati kao ispravne i kao lažne?


1) Marko 13, 21-22 :
" Ako vam tko tada rekne: Evo ovdje Mesije! Enoga ondje!, ne vjerujte, jer ce ustati lazne mesije i lazni proroci i ciniti ce cudesne znakove, da zavedu, kada bi bilo moguce izabranike. Vi budite na oprezu!"

Ili u Mateju 24, 23:
" Ako vam tko tada rekne: Slusaj! Mesija je ovdje ili ondje-ne vjerujte, jer ce se pojaviti lazne mesije i lazni proroci te ce ciniti tolike cudesne znakove da bi zaveli, kad bi bilo moguce, i same izabranike."


Korištenje Jerusalema kao kible/pravca u molitvi u tom trenutku je isključivo primjenjen jer je kibla u Mekki bila destinacija najljučih muslimanskih neprijatelja u tom trenutku Kurejšija.Oni su u tim trenutcima (ne samo što su prvobitno protjerali muslimane iz Mekke)ubijali i mučili članove rodbine od izbjeglih medinskih muslimana.To je potpuno logično za razumiti i shvatiti.Nakon što su se desili neki napredci na mirovnom planu muslimani su ponovo uzeli kiblu u Mekki.

Šta je tu toliko neshvatljivo i čemu toliko prejeduciranje povodom tog dešavanja dok se zanemaruju okolnosti istog!?Zar ne uvidjas raskorak u svojoj argumentaciji. Ako Bog govori, onda se kibla ne moze promjenuti. Ako govori covjek, dakle tvoj prorok, onda se ona okrece kao kokot na krovu kuce. U tom je bit cijele stvari. Jednom kako bi pridobio Zidove i krscane, a drugi put svoje Beduine! Vrlo prozirna politicka rijec "Bozja".


Pretjeruješ kao po običaju bez bilo kakvih argumenata za to što iznosiš.
Treba li da ti navodim islamske zemlje koje trpe kolonizacije i tiraniju zapadne armade u nekoliko zadnjih decenija?

Da krenemo od Iraka ili možda Čečenije?


Molio bih te da ne povlacis nikakve usporedbe, nego da osudis islamski teror, jer iskljucivo tako mozes postati vjerodostojan. Inace ne!
Ostali dio posta sam obrisao, jer za me ne impresioniraju nikakvi argumenti ad verecundiam, buduci da ja trazim povijesne fakte, ili bar nesto sto bi se tako zvalo.

Islam nije bio napadnut niti od krscana niti od Zidova, pa se iskljucivo prosirio na njihovom ozemlju. A to nebi bilo moguce, da nije sve napravio ognjem i macem. A ta praksa se danas modificirala agresivnom misijom i agresivnom demografijom, jer je islamski svijet danas potpuno zaostao i nemocan da se siri macem, kao nekada. U prirodnim znanostima mi skoro pa i nemamo islamskih znanstvenika, jer je za njih kuran cijela znanost. Ako se tome doda represivna i totalitarna politika islama, onda i nije nista drugacije moguce, nego ovo sto jest. Toliko!
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 15:56

@Jasmin pise:


Problem Salmana Rušdija i njemu sličnih je u tome –što je isti namjerno koristio odveć historijski neautentične islamske predaje kao fakt u svojim romanima,želeći isključivo popularnost i proboj u profesionalne književne vode.On takav kakav je,nikada ne bi ni mogao da postigne bilo kakav uspijeh u književnosti,da nije prodao dušu za materijalizam.

Pobijanje 'satanskih stihova' pročitaj ovdje:
[url=http://blog.magazin.co.ba/odgovor-na-satanske-stihove.html]http://blog.magazin.co.ba/odgovor-na-satanske-stihove.html[/url]

Prema tome,islam se ne boji niti ljuti na konstruktivne i poštene kritičke osvrte,ali mrzi lažljivce i prevarante koji svojim lažima još unose i nemir među muslimane i nemuslimane.

Samo vi kritikujte osnovano sa jasnima argumentima ali se klonite vrijeđanja ,crtanja pogrdnih karikatura,služenja lažnim dokazima itd...

Ako tako radite mi ćemo vam reći:

'Ehlen we sehlen/Dobro nam došli'!


Ovo je i vise od obicne farse. Dakle, i ti si pobornik Fatve za Rushdija. Ako uzmemo ono sto Rushdie pise doslovno, onda se stvarno moramo pitati, da li se moramo baviti motivima takvih ljudi, koji su uvjereni, da ce u raju biti nagradjeni sa 72 Hurije=Djevice, i koji bi onda bio smisao naseg dijaloga, ako se ka tome jos dodaju teosloske rasprave sa univerze u Kairu o golotinji koitusa izmedju muza i zene, te ispravnosti braka kod toga. To je ne samo apsurdno poimanje stvari, nego je to i vrlo opasna teologija, koja to u stvari i nije, nego se radi o obicnoj politici i obmani.

Uz duzno stovanje za tvoju osobu i tvoju religiju, ali se ti sam diskvalificiras za jedan ozbiljan dijalog, a i tvoja religija takodjer, jer onaj, koji se ne moze izdignuti iznad takvih putenih stvari, na jednoj strani, i terora, koji se prakticira u potpunoj asimetriji na ta djela, na drugoj strani, taj nema argumenata za zdravu diskusiju, a kamoli za zdrav dijalog.
Bilo bi posteno, da osudis svaku vrstu Fatve, kamenovanja za preljub, sjecu extremiteta za kradju, deklitorizaciju zena iz matscho manira i slicne stvari, nemas sanse da te netko uzme za ozbiljnog diskutanta.
Zato sto ne postoje obrazlozenja za Fatvu u 21 stoljecu. To je arhajicno ponasanje patrijarhalnih uvrijejenih struktura casti, kojima se svi moralni ljudi cude i zgrazaju se nad tim. Ubijanje iz casti, dakle, kako bi povratili cast, nije kavalirski delikt, nego obicni zlocin.Znači po tebi je kontradiktornost u mom prijašnjem navodu ajeta :

„I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni - i recite: „Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo."

(El-Ankebut, 46.)

-međutim ja ne vidim nikakve prisutnosti kontradikcije ovdje!?

Možeš li mi pomoći i lijepo to precizirati?
Vrlo rado cu to uciniti. U jednom versu se propagira tolerancija, a istovremeno u drugom ista opovrgava netolerancijom. Jer na drugom mjestu se trazi njihov progon i smrt. I to sam replicirao iz kurana! Mozes vidjeti na nekom od mojih postova!

Sto se tice Ajeta i preciznog citiranja, zelio bih te upozoriti iskljucivo na jednu stvar: oni dozivljavaju modifikacije po potrebi. Ja imam na raspolaganju Korkutov prijevod, koji uopce nije vjerodostojan, jer manipulira tekstove, a ja se jos sluzim i njemackim prijevodom kurana od Max-a Henning-a, kojeg je redigirala i lektorirala poznata orijentalistica Annemarie Schimmel.
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 16:20

@Jasmin pise:


Kao što smo vidjeli to nije tačno u kontekstu koji ti želiš kreirati.
Što se tiče poimanja raja iliti dženneta ,tu nema nikakvog razvrata niti je prirodna suština tih stvari u njemu identična ovozemaljskim.Ja raj zacjelo ne poimam kao tvoji Sehidi, iz jednog jedinog razloga, jer uskrsnuce tijela ne znaci i uskrsnuce nase totalne fizike, nego se tu radi o produhovljenom tijelu, buduci da uskrsli Isus ide kroz zidove i zatvorena vrata. (Preporucam kvantnu mehaniku!)

Medjutim, problemi pocinju kod tvojih "dzihadera", koji stvarno misle, da ih cekaju Hurije. I to je primitivizam par excellence.


I ti meni prijatelju.
Molim te da uvažiš moje uvjete za dijalog,i da u miru nastavimo.
Nemojmo preskakati pitanja jedan drugom,i nema potrebe da žuriš sa odgovorima,imamo ako Bog da dovoljno vremena.

Lijep pozdrav .

Kako vidis, dosao sam na kraj. Mi na Zapadu imamo laicisticki svijet, u kojem je religija odvojena od drzave, sto na istoku u islamskom svijetu nemamo.

Zato se izmislio dijalog izmedju kultura, koje respektiraju sekularni odnos i onih koje uopce niti ne znaju sto je to. O cemu mu zelimo u nasem dijalogu diskutirati, ako ne o izmjeni uljudnih floskula i bon-tona? O tekstovima svetih knjiga? Tekstovi pricaju iskljucivo ono, sto netko u nnjih interpretira, jer muslimani uopce nesmiju niti voditi diskusiju o smislu i ispravnosti svojih svetih knjiga.

A to je evidentno iz primjera kako se ovi tekstovi provode u zivotu, odnosno zive. Sama cinjenica, kako se ovi tekstovi zive u islamskim zemljama predstavlja problem za sebe, jer su politicki problem, pa ako bi ih se pokusalo izdiskutirati, onda bi svaki dijalog zavrsio prije, nego li bi i poceo.

Osim toga, sa islamske strane mi nemamo relevantnih struktura sa kojima bi se moglo diskutirati, jer muslimani nemaju vrhovnih poglavara ili predstavnika, kao katolici npr. Papu. Tko bi bio autoriziran u ime islama voditi dijalog?

Kako vidis, dijalog izmedju Orijenta i Okcidenta zakazuje vec na samom pocetku. Dijalog kultura je za islam besmislen, a za krscanstvo osnova religije. I ovdje se onda lome koplja: Takya na jednoj strani i ljubav na drugoj. Nespojive varijante pristupa problemu.
Pozdrav!
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on sub lis 31 2009, 17:32

Rafael je napisao/la:1) Svakom covjeku, koji cita NZ- postaje jasno, da nta nauka moze iskljucivo doci od Boga.Isus Krist je Sin Bozji, koji odvjeka pripada Bogu, a to znaci, da je Bog.
Mi u NZ- posebno u Evandjeljima, Sinopticarima kao i Ivanovu Evandjelju nalazimo dokaze da je Isus BOG.
Pogledajmo njegove recenice koje pocinju sa "JA".
1) Ja sam Sin Bozji! (Ivan, 10 36)
2) Ja sam sisao s neba. (Ivan 6, 42)
3) Ja sam svjetlo svijeta. (Ivan 8, 12)
4) Ja sa put, istina i zivot, i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Ivan 14, 6)
5) Ja sam uskrsnuce i zivot. Onaj tko u mene vjeruje, taj ce zivjeti......(Ivan 11, 25)
6) Ja sam loza, a moj Otac je vinogradar. (Ivan 15, 1)

Pod uvjetom da "Ja" u ovim rečenicama doista označava "Ja, Isus Nazarećanin i nitko više", a ne "Ja, osoba koja je osvijestila Boga u sebi" (dakle, jednako Isus, Krišna, Buddha, Lao-ce...). Nesigurna pretpostavka već na samom početku.

Ove recenice upucuju na Isusovo Bozanstvo, jer niti jedan covjek ne moze reci za sebe da je Istina, put i zivot!

Može itekako, samo ga činjenica da je to već rekao Isus prije njega od strane nekih kršćana može kvalificirati kao luđaka ili lažnog proroka.

2) To je istina! Naime, kada su hereze uzele maha, doslo se do potrebe kanonizacije i dogmatiziranja, kako bi svi u buduce znali, sto je ispravna nauka. Gnosticki pokusaji dezintegracije Isusove osobe su bili uzrok tom cinu. Nista posebno.

A što je hereza? Tko to određuje, nego isto tako ljudi koji, kako bi zaštitili svoje tumačenje, proglase ono drugo herezom. Nisu li i Mihael Cerularije i Martin Luther bili heretici u svoje vrijeme?
Gnoza je hereza čisto zato jer je pobornika drugog mišljenja bilo više, ili su imali jače oružje. Ne znači da je nužno laž.

4) Krscanski misionari, koji su patili, patili su u Bozje ime, jer nisu sirili nikakve lazi. Uzmimo sv. Franju Asiskog. On je cak pokusao preobratiti i Kalifa u Kairu, a iskljucivo se zarazio malarijom, sto mu nije i dalje smetalo da propovijeda, dapace. On je dobio i Stigmata, kojima ga Bog nije kaznio, nego po njegovu pricanju nagradio.

OK, tko kaže da mu malarija nije bila Allahova kazna za pokušaj preobraćivanja kalifa?

Ovo je i vise nego smijesna izjava! Ova najava vrijedi za Isusa. Tamo jasno stoji, da ce Bog podici jednog proroka kao Mojsiju. A Mojsije je bio prijatelj Bozji, i za njega se kaze, da je gledao Boga licem u luce.

...kao i Muhamed tijekom Miradža.

A to se iskljucivo moze odnosti na Sina Bozjeg, koji Oca gleda licem u lice.

Onda je i Mojsije Sin Božji.

O Mohamedu tu nije ni rijeci, jer se radi o IZAKOVU potomstvu, a ne Ismailovu.

To nigdje ne piše. Piše "od tvoje braće". Jišmael je bio Izakov brat, dakle potomstvo Izakovo i potomstvo Jišmaelovo su braća.

Zato islam i pribjegava argumentaciji, da je Biblija iskrivljena, puna lazi i kontradikcija, a mi svi vidimno iz gornje argumentacije, da su stvari upravo primjenjive na kuran.

Opet velika i mala slova.

A tu Objavu moze iskljucivo donijeti Sin Bozji, jer tko inace od ljudi moze vidjeti Boga, a da ne umre kod toga cina?

Mojsije?

A _Tetragramaton_, u stvari znaci Jeshua=Isus. Drugacije receno u Exodusu pise:
"Ja sam koji jesam" JHVH, rece Bog Mojsiju! (Exodus 3, 14)

JHVH znači "onaj koji jest", odnosno particip prezenta glagola "biti". S druge strane, Ješua je skraćeno od Jehošua, odnosno "Bog je poziv u pomoć".

da li se moramo baviti motivima takvih ljudi, koji su uvjereni, da ce u raju biti nagradjeni sa 72 Hurije=Djevice

Zanimljivo je da svi uvijek navode te djevice, ali nitko ne spominje da Kur'an navodi i dječake koji će također posluživati pravovjerne. Dakle, ovdje imamo isti slučaj kakav imamo s anđelima u kršćanskoj predodžbi raja. Ali ako se navedu samo Hurije, i naglasi da su to djevice, onda se odmah dobiva predodžba čulnih i putenih užitaka.

Sto se tice Ajeta i preciznog citiranja, zelio
bih te upozoriti iskljucivo na jednu stvar: oni dozivljavaju
modifikacije po potrebi. Ja imam na raspolaganju Korkutov prijevod,
koji uopce nije vjerodostojan, jer manipulira tekstove, a ja se jos
sluzim i njemackim prijevodom kurana od Max-a Henning-a, kojeg je
redigirala i lektorirala poznata orijentalistica Annemarie Schimmel.

Zato bi umjesto naklapanja trebalo pogledati arapski original.

Završetak kipti cinizmom, jer je se pozivaš na dijalog i ljubav, a tvoja praksa "dijaloga" i uvažavanje različitih mišljenja u ovih par rasprava koje sam vidio svodi se na navođenje svojih uvjerenja, dok protuargumente ili denunciraš ili odbacuješ. Odluči se želiš li voditi dijalog ili biti apologetičar.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Gost on sub lis 31 2009, 20:15

Ovakve slike nisu primjerene ovom forumu,imate 3o min. za uklanjanje ovih slika ili cu ja morati cjele postove ukloniti,tema je Kur'an i ne idite offtopic ili ce tema biti zakjljucana,mislim da ipak treba postivati pravila foruma i vodti kulturni diajalog.Tko ne prizna takve uvijete pisanja na forumu,nek izvoli izbrisati svoj profil.PRAVILA

1.) Uvrede, provociranja, vulgarnosti i psovke nisu dopušteni.

2.) Osobni napadi i govor mržnje prema pojedincima ili grupama nisu dopušteni .

3.) Nemojte nikada napadati pojednica.
( tko napada pojedinca bit će opomenjen, nakon tri opomene baniran)

4.) Učestalo protukrsćansko pisanje, kao i uporno odvlačenje ljudi od kršćanstva nije dopušteno.

5.) Nisu dopušteni avatari (slike) koje vrijeđaju kršćanske vrijednosti i
koje pozivaju na sektaštvo, new age i ostale pravce koji se kose sa
kršćanstvom i nasljedovanjem Isusa Krista. Isto se odnosi i na imena
(nickove)

6.) Nisu dozvoljeni postovi koji vrijeđaju kršćanske
vrijednosti i koji pozivaju na sektaštvo, new age i ostale pravce koji
se kose sa kršćanstvom i nasljedovanjem Isusa Krista. Takvi postovi bit
će brisani a njihovi tvorci upozoreni.

7.) Onima koji učestalo krše pravila foruma može biti uskračen pristup forumu.

8.) Sve pritužbe šalju se adminu ili moderatoru foruma.

9.) Admin i moderatori zadržavaju pravo editiranja, premjestanja i preimenovanja teme, bez upozorenja.

10.)
Admin i moderatori će u suradnji sa ostalim članovima vidjeti što je
dobro i što je loše, te po potrebi poduzeti postupke brisanja i ostale
postupke vezene uz održavanje reda na forumu.

11.) Zbog
učestalog kršenja pravila foruma, korisnik može biti baniran, tj. može
mu biti onemogučen pristup forumu. Ukoliko banirani korisnik želi opet
pristupiti forumu, potrebno je da se javi na vafi@net.hr
12.) Admin zadržava pravo nadopunjavanja pravila foruma.

13.) Sve pritužbe na moderatore šalju se Adminu.

14.) dopušteno je izraziti svoje mišljenje čak i ako se protivi mišljenju
nekog člana, ako je to mišljenje izraženo u stilu dijaloga na kulturan
način uz pojašnjenje mišljenja.

15.) ako se nekom članu ne dopada na forumu, može zatražiti brisanje sa liste članova.

16.) ukoliko primjetite tehnički problem u radu foruma, obavjestite moderatore ili administratora.

17)Zbog ceste zlouporabe online statusa,molimo ucesnike foruma,da ne koriste skriveni onine status,svaki takav clan ce biti baniran.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on sub lis 31 2009, 21:03

Hm, htio bih samo ukazati da je uklonjen post od Zankija, ali ne i od Stefani, čime se stiče dojam pristranosti.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Jasmin(Jason) on sub lis 31 2009, 21:20

Lijep pozdrav Dino.Ako se od mene već traži da ne ulazim u off topic kada govorim o Isusovoj božanstvenosti,zašto se onda dozvoljavaju druga brojna prethodna off topic pitanja o islamu koja su postavljena od strane Rafaela i drugih članova?Mislim,mi sada jesmo svi u off topicu,ja to priznajem,ali zašto da se dozvoljavaju off topic pitanja postavljena muslimanima na ovoj temi ,a onda kada dođu i odgovori od muslimana na ta pitanja na njih se isključivo upozorava da se ne odobravaju?Čemu dvostruki aršini?Vidim,postavljaju se neke slike koje se uopšte ne tiču ove teme,i koje eventualno mogu da se postave na temu 'Islam' ,jer radi se o nekim radikalnim grupama i njihovim dogodavštinama.Pohvalno je po meni što si to primjetila,pa zato samo prijedlog da se očiste off topici na ovoj temi i da se isključivo držimo teme koja će govoriti o Kur'anu!?Slažem se sa Miskecom-da ako se nečiji postovi počinju brisati off topic ili neprimjerenog sadržaja -neka se brišu od svih članova.Ja to nedvosmisleno podržavam zbog kvaliteta samog topica.Vidim da se Rafael oglušuje na većinu mojih pitanja,dok sa druge strane ne želi da ispuni minimum bontona pa da poštuje moju vjersku knjigu Kur'an i piše je sa velikim slovom kao što ja činim sa svim drugim vjerskim Knjigama drugih denominacija.To me žalosti,ali nadam se boljem odnosu u buduće.Večeras i sutra imam dosta obaveza,pa se čujemo u dogledno vrijeme ako Bog da,i nadam se da će te malo 'srediti' ovo stanje na ovom interesantnom topicu.Mir i svako dobro.
avatar
Jasmin(Jason)
aktivan korisnik
aktivan korisnik

Broj postova : 233
Age : 40
Localisation : Sarajevo
Registration date : 19.02.2007

Korisnički profil http://www.magazin.co.ba/index.php?sid=8faaf015ba62f9ddf75420a37

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on sub lis 31 2009, 22:24

Dijalog izmedju islama i krscanstva na Zapadu ide iskljucivo unilateralno, jer jedna politicka elita diktira odozgo norme i pravila jedne manjine, koja je uperena protiv jedne vecine.

Prvi postulat dijaloga glasi:
-Ne postoji nikakvo pitanje, koje bi bilo istinski moguce odluciti na stetu islama.

Drugi postulat komplementira prvi i glasi:
-Ne postoji niti jedno pitanje, koje bi bilo moguce rjesiti u korist krscanske zapadne kulture.

Sva ostala pitanja se krecu izmedju ova dva postulata ili dvije dogme i moglo bi ih se nazvati "islamskim imperativom".

Najveca istina, koju "dijalog" postulira je ipak ona o "Dzihadu", gdje ga usprkos evidentnom teroru diljem svijeta proglasava nastojanjem u vjeri, pri svladavanju unutrasnjih zapreka, zapostavljajuci ovu sekularnu komponentu toga pojma.

Kako mozemo vidjeti, Zapad je vec politicki podcinjen, jer su lijeve politicke opcije uvjek na strani islama, kojeg zele zacementirati u njegovoj proslosti.

Jedna muslimanka iz Somalije, koja je pobjegla od nasilne zenidbe, kako ona sama pise, zbog prodaje njezina "hymena" jednom obecanom bogatasu, po imenu Ayaan Hirsi Ali, opisuje islam u tri tocke kao restriktivnu i nazadnu religiju.

Prvi element te nazadnosti i restrikcije, koji ona spominje, sastoji se u odnosu jednog muslimana prema svom Allahu. Taj je pun straha.
-Pojam Allaha je striktno apsolutan i nije identican pojmu Oca u krscanstvu.

-Allah trazi potpuno predanje svakog vjernika. On nagradjuje vjernika ako je dobar, a ako je los kaznjava ga tim vise.

- Na zemlji svim mogucim nedacama i bolestima, prirodnim katastrofama i ratovima, a na drugom svijetu vjecnom vatrom u paklu.

Drugi element se sastoji u jednom jedinom izvoru morala u islamu, a taj je sam prorok.

- Njemu se daje "bozanska" cast, iako ga se smatra najvecim i najsavrsenijim covjekom i zadnjim prorokom, a ne bogom.

Treci element je dominacija seksualnog morala u islamu, koji dolazi iz prorokovog doba i bio je svojstven beduinskim obicajima tadasnjeg vremena. A to je bila kultura:
- U kojoj je zena bila vlasnistvo oca, brata, ujaka, djeda ili gospodara.
- Bit same zene je sveden na hymenalnu opnicu i dan muskarcu na raspolaganje. Jedno pleme je otimalo drugom zene!

-Prema ponasanju zena u kuci, ovisi sva cast muskarca i gospodara te kuce.

-Ako se netko usudi i pocne postavljati pitanja glede toga ili opcenito glede islama, ili mozda posumnja u njegove zakone, onda ga se smatra odpadnikom, koji se odmah mora opametiti i ne postavljati nepotrebna pitanja, nego slijepo vjerovati sto mu se kaze, odnosno sto muskarac kaze.

-Ako netko zeli citati zapadne filozofe, knjizevnike ili znanstvenike, onda je on izdajnik proroka Muhameda.

Hirsi Ali takodjer pise, da su svi oponenti islama kroz povijest bili ubijenu ili ako se to nije moglo napraviti, bili protjerani.

Imena onih, koji su u novije doba nestali u anonimnosti su:
-Salman Rushdie, Irshad Manji, Taslima Nasreen, Mohammed Abu Zeid i Hirsi Ali, kako bih napomenuo samo nekoliko od njih. Njih stite nemuslimani u svojim zemljama od Fatve muslimana.

Lijeve politicke opcije na Zapadu, koje su se uvjek zalagale protiv sile u religiji i protiv ugnjetacine zena, ovdje su stale protiv islamskih disidenata. Oni smatraju cijeli islamski svijet kao zrtvu zapadne ugnjetacine. A po definiciji su sve zrtve u pravu i dobri ljudi. Zato ova lijeva kritika kritizira zapadnu politiku, a ne islam, kao sto nije niti prije kritizirala gulage i komunisticko leglo zla. Lijeve opcije kritiziraju unisono i Izrael, a ne Palestince, jer Izrael pripada Zapadu, pa su Palestinci za njih zrtve, a ne teroristi.

Oni kritiziraju i vlastitu vecinu za sve nedace koje stizu muslimanski svijet, a ne samu manjinu koja je kriva za to stanje, dakle same muslimane.
Ovi kulturni relativisti su slijepi i ne vide, da ako oni izostave kritiku na represivne politicke sustave muslimanskih zemalja, upravo nosace te restriktivne politike cementiraju u srednjem vijeku i daju im platformu za daljnju represiju...

Hirsi Ali, je bila izvrgnuta kritici ovih lijevih grupacija, a ona je misljenja, da je kritika ovih kulturnih relativista, koja se u stvari sastoji u potpori islamu, ona stvarna i opasna kritika zacementiranja ucmalog stanja u islamskim zemljama... Oni se osjecaju islamu nadmocni i zele ga pod svaku cijenu zastiti i od onih koji ga uopce niti ne napadaju i time se postavljaju kao nepozvani mentori islama.

Zasto lijeve opcije na Zapadu toleriraju, uljepsavaju i omeksavaju islamisticki teror?

Pa iz jednog jedinstvenog razloga: oni ne poznaju islam, niti kuran.
Mekanske Sure proroka Muhameda nam docaravaju Allaha u beduinskom panteonu u Kabi, kao pokrovitelja ostalih bogova, koje on trpi. Muhamed mu dodaje i tri kceri Al-Lat, Al- Uzza i Manat, koje nas podsjecaju na bozice Istar ili Inana. Poslije Hidzre 622 pocinje sasvim novi period u prorokovoj misiji. Tu ppocinje stvarni politicki sustav, zvani islam. Muhamed je bio vrlo vjest u objavi, pa je proglasio vrijeme prije islama kao "neznanje" ili "Djahilija", a objavi Judeo-krscanstva proglasio krivotvorinom.
Po povratku u Meku, 630 on u Kabi razbija sve politeisticke statue bazanstava i naredjuje da se pobiju svi nevjernici.

Evidentirano u Suri 2, 191 193:
"191. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za nevjernike.
193. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. "

Dakle, mekanski dio kurana se sastoji u preuzimanju judeo-krscanskih tekstova i nauke, koji su takoreci vec potpuno oformljeni i gotovi. Tu prorok Isusu dopusta da moze korigirati krscanski iskrivljeni naku, kada ponovno dodje, pobije sve preostale krscane, prelomi kriz i sam postane musliman.

Onaj medinski dio kurana je politickog i religijskog karaktera, i zove se "medinski model". Tu je postavljen temelj islama, kakav ce se ognjem i macem siriti po krscanskom svijetu.

Tu mi onda imamo univerzalni trijumvirat opravdavanja nasilja, koji muslimanima stoji na raspolaganju pri sirenju islama:
-"Nevjera"=fitna je gora od od ubijanja" (Sura 2-218)
-"Ubijajte ih gdje ih sretnete" (Sura 2, 191)
-"Ubijajte ih, dok ne prestane svaka fitna i dok se Allahova religija ne rasiri opcenito svijetom." (Sura 8, 40)

Ovdje je evidentan politicki prioritet pred onim religioznim.
Potvrdjeno 627 u masakru nad Zidovima Medine!
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on ned stu 01 2009, 00:00

-Pojam Allaha je striktno apsolutan i nije identican pojmu Oca u krscanstvu.

-Allah trazi potpuno predanje svakog vjernika. On nagradjuje vjernika ako je dobar, a ako je los kaznjava ga tim vise.

- Na zemlji svim mogucim nedacama i bolestima, prirodnim katastrofama i ratovima, a na drugom svijetu vjecnom vatrom u paklu.

Slažem se da nije identičan Isusovu pojmu Oca, ali itekako je identičan onomu što kršćani pripisuju Bogu. Uostalom, kršćani također vjeruju u sud, u blaženstvo pravednih i u ognjeno jezero za nepravedne. Kršćani također (viđeno i na ovoj temi) vjeruju da se Bog upliće i kažnjava one koji su loši prema njemu (kao u slučaju stanovitog islamskog teoretičara koji je završio paraliziran, navodno po "Božjoj kazni").
Dakle, slika koju prosječni kršćanin ima o Bogu i ona koju prosječni musliman ima o Allahu ne razlikuju se previše. Ali su miljama daleko od Isusove slike.

Drugi element se sastoji u jednom jedinom izvoru morala u islamu, a taj je sam prorok.

- Njemu se daje "bozanska" cast, iako ga se smatra najvecim i najsavrsenijim covjekom i zadnjim prorokom, a ne bogom.

Točno. Kršćanstvo odlazi korak dalje, pa svoga proroka proglašava i Bogom.
Meni je islam ovdje umjereniji.

-Ako se netko usudi i pocne postavljati pitanja glede toga ili opcenito
glede islama, ili mozda posumnja u njegove zakone, onda ga se smatra
odpadnikom, koji se odmah mora opametiti i ne postavljati nepotrebna
pitanja, nego slijepo vjerovati sto mu se kaze, odnosno sto muskarac
kaze.

Ponavljam - je li Turska islamska zemlja? Problem nije u islamu, problem je u nesekularnosti.

No stvarno bi bilo lijepo da se muslimani na ovom forumu ograde od fetve na Rushdieja, od Al Qaeide, od Ahmadinejadovih nebuloza i od bombaša samoubojica. Jest da je formalnost, ali bilo bi u redu dati to do znanja.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by zanki on ned stu 01 2009, 00:46

Nakon postavljanja slika koje vidim da su moderatori uklonili tek nakon, sto sam i sam stavio svoje (jer ranije kao fol nisu vidjeli nista sporno) sad bih se obratio tebi Rafael, a to je iznosenje necijeg misljenja, i to navodno Muslimanke koja je napustila Islam i posvetila se ko zna cemu. Ako vec mislis navesti cinjenice ostavio sam ti Kur`an pa vadi iz njega ako je sta sporno. Ali krenucu redom.

1) Naravno da pojam Allaha s.v.t. potpuno drugaciji od pojma Oca u Krscanstvu. O tome najbolje govori sam casni Kur`an:
Kur`an - sura El - Ihlas - ajet 1-4
Reci: ”On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”


Nikakvog trojstva, niceg slicnog Allahu Uzvisenom nema i On je jedan-jasno kao dan, ovako svako i zamislja Boga samo je stos ko to hoce da prizna. Do tad, raspravljajte na topicima o trojstvu.

2) Kad je rijec o casnom poslaniku Muhamedu a.s. ne daje mu se nista boznasnko-on je covjek, i nemojte molim vas izmsljati bilo sta od njegovih bozanskih osobina jer je i sam poslanik na tome insistirao. Tako su se ponasali i svi poslanici ukljucujuci i sina Mejreminog , poslanika Issa a.s. (Isusa). Nisu sebi pripisivali nista bozansko. Samo su ljudima dostavljali uputu. Naravno da je sa ovom konstatacijom nas Rafael vec rekao sve o svom znanju ali, on na ovom forumu i sluzi za bacanje dimnih bombi jer ni na sta ne odgovara osim copy paste od nekud sa neta. Navodi misljenja koja su sumnjiva utoliko i da li su da li su i recena a sve i da jesu od dokaza nema nista. Misljenje je misljenje, dokaz je dokaz. Toliko. Usput naumpade mi na pamet jedan ajet iz Kur`ana casnog:

Kur`an - sura Jasin - ajet 30
O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali.

3) Govorite o zenama u Islamu, pa da vidimo. Ko je zenama dao pravo na nasljedstvo u 7 stoljecu? Islam. Ko je zenama dao pravo na imovinu nakon rastave braka? Islam. Usput da li kod vas postoji uopste razvod ili moras ziviti sa nekim do kraja zivota kakav god da je taj? Ma mogao bih do sutra o ovome ali ostavicu link.
https://www.youtube.com/watch?v=BxJm1zDbdIE&translated=1

Naveo si i ajet i koje li "slucajnosti zaboravio onaj isperd njega" . Sad cu navesti cjelinu:
Kur`an - sura El - Bekare - ajet 190 i 191
I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.

I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odaklesu oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! – neka takva bude kazna za nevjernike.

Ne otpocinjite borbu-jasno kao dan, ako vas napadnu branite se. Pa sta bi ti to? Bas me zanima? Vjerovatno okrenuo i drugi obraz jer tako nalaze Krscanstvo?
Progonjite ih odakle su vas prognali, znaci vracajte se na svoje. Jel to grijeh?
Zlostavljanje je teze od ubijanja! Tako kaze casni Kur`an o teroru, a vi se sturiste praveci teroristicku ideologiju. Sta da ti kazem jos? Da spminjem krstaske ratove i ko ih ono vodi i s kojim ciljem?

I jos nesto vidim kao trazs da se neko izjasni ili ogradi od nekoga. Od koga? Podrzavam svu bracu koja se bore u Avganistanu protiv Amerikanaca i zelim im svako dobro: Oni brane svoju zemlju, na to imaju pravo. Ne znam ko ima pravo da dolazi i bombarduje ih. Isto tako podrzavam svu bracu u Iraku, koji brane svoju zemlju od okupatora koji je dosao da "donese" slobodu , demokratiju sta li vec, pa kad vec nije nasao "oruzje za masovno unistenje koje sam ima" onda je vec 6 godina gazda u tudjoj zemlji i crpi naftu zbog koje je i dosao. Sta mislis ti, da cu tebi za ljubav osudjivati ljude koji se bore za svoju zemlju, i to protiv okupatra. Sve navedeno vrijedi i za Palestinu, i svaku zemlju koja je u slicnoj poziciji , a ti izmisljaj sta hoces i misli sta hoces, doce dan kada ce ti tvoja djela biti predocena. Ja ovde samo pozivam i opominjem.

Sledeci put krecem opet sa Kur`anskm mudzizama i kontradikcjama iz Biblije. Kao dokaz sta je sta.
Ne znam da li je moguce da neke stvari ne vidite il sta vec. Necu da pisem o tome.

svako dobro od mene

zanki
početnik
početnik

Broj postova : 74
Age : 38
Registration date : 27.09.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by miskec4096 on ned stu 01 2009, 01:21

Ne otpocinjite borbu-jasno kao dan, ako vas napadnu branite se. Pa sta
bi ti to? Bas me zanima? Vjerovatno okrenuo i drugi obraz jer tako
nalaze Krscanstvo?
Progonjite ih odakle su vas prognali, znaci vracajte se na svoje. Jel to grijeh?

Pa gle, ruku na srce, Isusovo učenje o okretanju drugog obraza sigurno je superiornije ovome, makar je samoobrana normalni ljudski impuls.
Dakle, ne bih rekao da Kur'an zagovara nasilje, ali zagovara ipak jednu nižu razinu od Isusa. Nije to što se ovdje navodi grijeh, ali nije ni revolucionarna moralistička pouka.

Nitko ovdje ne spominje Afganistan i Irak, već Rushdieja i Al Qaeidu.
Palestina je druga stvar, tu su situaciju dijelom zakuhali i Arapi sami, jer 1948. nisu htjeli pristati ni na kakvu židovsku državu u tom području, iako je po odluci UN-a židovska država trebala zauzimati samo pola Cisjordanije, dok bi druga polovica i čitava Transjordanija bile arapske. S obzirom da u svijetu danas postoji čak 19 arapskih država (21 ako ubrojimo i Zapadnu Saharu i Palestinu), onda mislim da je sasvim u redu da postoji i jedna židovska, na području koje je njihov povijesni zavičaj.
Ne podržavam izraelske metode, ali ne podržavam ni fanatizam bombaša samoubojica, a naročito osuđujem nepopustljivost Arapa 1948., kada su unisono bili protiv bilo kakve židovske države, polažući monopol na Palestinu.

Što se hidžaba tiče, ja mogu osobno posvjedočiti, ovo sam ljeto bio u Turskoj i vidio koliko je već tamo, a kamoli u istočnijim zemljama, pojam osobnog prostora drugačiji i ograničeniji. Tamo je sasvim normalno da ti netko uleti nasred ceste i čak i ako se ti odmičeš od njega, on ide za tobom sve dok mu eksplicitno ne kažeš da se makne. E sad, ako su takvi prema muškarcima koji su očito turisti, onda si možemo zamisliti kako bi se npr. u nekom selu u Siriji muškarci odnosili prema udanoj ženi koja hoda nepokrivena. To bi bila neprekidna dobacivanja, lascivne primjedbe i slično. I tada je za tu ženu osobno praktičnije da se zamota i na taj način učini neprivlačnom tim muškarcima, nego da mora svakodnevno trpjeti ta dobacivanja. Kur'an je tu samo kodificirao tu praksu koja u svakom slučaju proizlazi iz specifičnih okolnosti te kulture. Naravno, to je dvosjekli mač, jer tada muslimanke misle da se trebaju pokrivati i ondje gdje dobacivanja ne bi bilo, poput npr. Londona ili Pariza, ali to je problem rigidnog tumačenja Kur'ana.
avatar
miskec4096
poprilično aktivan korisnik
poprilično aktivan korisnik

Broj postova : 579
Age : 39
Localisation : trenutno - Debrecen
Registration date : 17.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Gost on ned stu 01 2009, 12:14

Zanki
Nakon postavljanja slika koje vidim da su moderatori uklonili tek nakon, sto sam i sam stavio svoje (jer ranije kao fol nisu vidjeli nista sporno)
Zanki i ostali,molim vas drzite se pravila foruma,ostavite administraciju izvan vasih rasprava.

Ucestvovanje na forumu nije obaveza,netko je ili zreo voditi medjureligijski dijalog,ili nije dorastao tome,pa ako netko nije dorastao ,bolje nek ne diskutira i ne pravi stetu svojoj denominaciji,jer bolje je i mudrije sutjeti nego,govoriti neistine ,raditi insinuacije i imputacije,na drugoga i drugacijeg.
Stoga vas sve MOLIM nemojte potezai i rastezati administraciju,jer administracija foruma nisu ,niti tata niti mama,kojima se treba stalno obracati za zastitu i pomoc.

Kultura u replici je neminovna,a pogotovu u medjureligijskom dijalogu,a onda pod kulturom se podrazumjeva i materija kojom replicar ili vlada ili ne vlada.

Ne zadovolje li se ovi osnovni uvijeti koje forum zahtjeva,tema ce biti zakljucana.
Izvolite dalje u kulturni dijalog s postovanjem drugog i drugacijeg,jer i jedna i druga religija to nalaze.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on ned stu 01 2009, 12:43

@zanki pise:


1) Nakon postavljanja slika koje vidim da su moderatori uklonili tek nakon, sto sam i sam stavio svoje (jer ranije kao fol nisu vidjeli nista sporno) sad bih se obratio tebi Rafael, a to je iznosenje necijeg misljenja, i to navodno Muslimanke koja je napustila Islam i posvetila se ko zna cemu. Ako vec mislis navesti cinjenice ostavio sam ti Kur`an pa vadi iz njega ako je sta sporno. Ali krenucu redom.
2) Nikakvog trojstva, niceg slicnog Allahu Uzvisenom nema i On je jedan-jasno kao dan, ovako svako i zamislja Boga samo je stos ko to hoce da prizna. Do tad, raspravljajte na topicima o trojstvu.

3) Kad je rijec o casnom poslaniku Muhamedu a.s. ne daje mu se nista boznasnko-on je covjek, i nemojte molim vas izmsljati bilo sta od njegovih bozanskih osobina jer je i sam poslanik na tome insistirao.1) Ne vidim razloga za tvoju bunu, jer u mojim upisima imas sijaset stvari koje cekaju na tvoj odgovor, a ja ga jos nigdje nisam vidio. Potvrdjivanja kuranskih tekstova samim kuranom je samoreferencijalan put argumentacije i nije uopce ozbiljan. Zanima je iskljucivo jedno:
Ako je kuran rijec Allahova, zasto Muhamed po potrebi donosi Sure, kako bi se nekom dodvorio (Zidovima i krscanima, kao i svojim beduinskim prijeteljima iz Meke, politeistima, glede Kible!), nekog zastrasio, (Kao svoga suborca ciju je zenu zelio sam za sebe) ili nekog zavarao, (kao krscansku javnost, o svom navjestenju u NZ-u.)?

2) Bog je jedan u tri Osobe! I to mi imamo iz autenticne Objave, koju je donio Isus Krist. Ako bi Bog bio onakav kakvim ga prorok vidi, onda bi on bio strasilo, koje nebi nikada doslo na ideju, da stvori svijet i zivot u njemu, jer bi si sam bio dostatan, buduci da se ne radi o Bogu ljubavi, nego o obicnom siledjiji. A ta vrsta bozanstva bi bila tvorevina ljudskog duha, kao sto nam je i sam Freud pokazao. Bog pred kojim moras strepiti i nemas pojma sto od tebe zeli, obicni je demon, djelo ljudskog uma...

Zato bi i sam S-zavjetni Bog JHVH, bio obicna farsa, ako ga Sin Bozji nebi bio potvrdio svojim dolaskom na svijet. Sve su objave bez Isusove istovjetne, a to znaci djela su ljudskog uma. Nitko ne moze znati niti sto je Bog niti tko je Bog, ako sam Sin Bozji nebi donio vijest o tome.

3) Pa ako je covjek onda stvarno ne vidim razloga za tolike muslimanske prosvjede, demonstracije i nasilje koje su objelodanili svojom agresijom prema krscanskom Zapadu, posebno Danskoj poslije objave Muhamedovih karikatura. Nesto nije u redu sa vasim ponasanjem.


4) Govorite o zenama u Islamu, pa da vidimo. Ko je zenama dao pravo na nasljedstvo u 7 stoljecu? Islam. Ko je zenama dao pravo na imovinu nakon rastave braka? Islam. Usput da li kod vas postoji uopste razvod ili moras ziviti sa nekim do kraja zivota kakav god da je taj? Ma mogao bih do sutra o ovome ali ostavicu link.

5) Ne otpocinjite borbu-jasno kao dan, ako vas napadnu branite se. Pa sta bi ti to? Bas me zanima? Vjerovatno okrenuo i drugi obraz jer tako nalaze Krscanstvo?
Progonjite ih odakle su vas prognali, znaci vracajte se na svoje. Jel to grijeh?

6) Zlostavljanje je teze od ubijanja! Tako kaze casni Kur`an o teroru, a vi se sturiste praveci teroristicku ideologiju. Sta da ti kazem jos? Da spminjem krstaske ratove i ko ih ono vodi i s kojim ciljem?

7) I jos nesto vidim kao trazs da se neko izjasni ili ogradi od nekoga. Od koga? Podrzavam svu bracu koja se bore u Avganistanu protiv Amerikanaca i zelim im svako dobro: Oni brane svoju zemlju, na to imaju pravo. Ne znam ko ima pravo da dolazi i bombarduje ih. Isto tako podrzavam svu bracu u Iraku, koji brane svoju zemlju od okupatora koji je dosao da "donese" slobodu , demokratiju sta li vec, pa kad vec nije nasao "oruzje za masovno unistenje koje sam ima" onda je vec 6 godina gazda u tudjoj zemlji i crpi naftu zbog koje je i dosao. Sta mislis ti, da cu tebi za ljubav osudjivati ljude koji se bore za svoju zemlju, i to protiv okupatra. Sve navedeno vrijedi i za Palestinu, i svaku zemlju koja je u slicnoj poziciji , a ti izmisljaj sta hoces i misli sta hoces, doce dan kada ce ti tvoja djela biti predocena. Ja ovde samo pozivam i opominjem.
4) Glede zena i njihovih prava, ti kao musliman imas vrlo lose karte. Kuran odobrava da ih se moze fizicki disciplinirati, izolirati i uskratiti im svaku naklonost, pa i onu seksualnu. Osim toga, muslimanke su kao porodiljne "masine", koje nemaju prava na svoju vlastitu djecu, nego djeca uvjek pripadaju ocu. Islam prakticira poligamiju sto je stari poganski obicaj.

Zena nije vrijedan svjedok, nego se traze najmanje dvije, da bi vrijedile kao jedan svjedok. Trazi se od njih zacadorivanje, sto je obicno maltretiranje, ako se uzme u obzir ljeto i ljetne vrucine, posebno u toplim krajevima. Deklitorizira ih se i time devastira njihova genitalna struktura tijela i za cijeli zivot koitus postaje bolni snosaj.
Da ne nabrajam; zene u islamu su robovi i "porodiljne masine", kako nam sugerira danasnja psihologija.

5) Krscanski Bozji nauk je daleko nadmocan ovom ljudskom nauku proroka Muhameda. Mrznja i osveta nije pravilno rjesenje na putu ka Bogu. To bi bilo rjesenje za one, koji su na putu ka Satanu i paklu.

Medjutim mene jos uvjek zanima samo jedno: S kojim pravom uvjek tvrdis, da islam ima pravo na svoja, nekada osvojena podrucja?

Ako bi se mi ponasali po tom primcipu, onda bi se islam morao povuci na arapski poluotok i tamo ostati zauvjek, iako ni tamo nije bio prvotni gospodar.
Sve kasnije zemlje koje je zaposjeo, zaposjeo ih je silom i prolijevanjem krvi. A to je ZLO!

6) Krizarski ratovi su bili potpuno opravdani iz ondasnjeg politickog aspekta. Islam je osvojio krscanske zemlje, a ne obrnuto. Ako bi se krscanstvo ponasalo po tome principu, onda bi ono moglo osvojiti cijeli svijet, jer je i najbogatije i najnaoruzanije. Ali ono to ne cini. Islam bi u istoj poziciji to vec davno ucinio, sudeci po njegovoj dosadasnjoj povijesti.
Iskreno da ti priznam, ovakvu naivnu argumentaciju nisam citao odavno.

7) Prije svega, Talibani jesu tvoja braca, ali ih pdrzavati u njihovu teroru granici sa obicnim ludilom, jer se to isto protivi i forumskim pravilima i civilnim zakonima, buduci da ti stajes iza islamistickog terora.

Uz duzno stovanje tvoje religije, tvoje vjere, kojoj se ja divim i tvom zanosu kojim ju misioniras na ovom forumu, ali i po civilnim zakonima ta vrsta podrske je zabranjena, pa iako nisam nikada bio da se nekoga banira neovisno poradi cega, ali ovu vrstu agitacije bi trebalo zaustaviti...
Onaj koji podupire teror staje uz bok teroristima i cini se kaznjivim.
Pozdrav!
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Rafael on ned stu 01 2009, 13:19

Sto karakterizira islam, dakle na kuranu zasnovanu kulturu Orijenta?
Pa ako pogledamo islamski svijet Bliskog i dalekog Istoka postaje evidentno, da se ova kultura zaplela u vlastitim teorijama zavjera i samoispunjavajucih prorostava.

U nekoliko teza se to sve moze sazeti.
-U Orijentu se vlastita krivnja i nesposobnost kao i propusti ili potiskuje u podsvijest ili se jednostavno podmece drugima. U Orijentu ne postoji samokritika, pa je sposobnost korekcije svedena na minimum.

-U Orijentu se protezira i prakticira uloga zrtve. Kako bi se ovo obrazlozilo, onda se pribjegava opet teorijama zavjere.
-Islam ne poznaje _Istocni grijeh_, a samim tim u islamu ne postoji tradirana kolektivna krivica.

-U islamu ne postoji stvarni pojam slobodne volje, nego se po ucenju kurana pribjegava kismetu i fatalistickom ponasanju.
-U Okcidentu ljudi naginju ispovijedanju svojih grijeha i krivice, da li s pravom ili ne, to nije toliko vazno.
-Kultura krivice i ispovijedanja grijeha pojacava samokritiku, ali istovremeno i mogucnost samokorekture.

-U Okcidentu je pojam krivice presao i u sekularna drustva, koja svojim ponasanjem pokazuju osjecaj kolonijalne krivnje u odnosu na Orijent.
- U otvorenim ili latentnim konfliktima Okcident nije u stanju slobodno agirati, bas poradi moralnih skrupula glede Orijenta. Ova vrsta samokontrole i samodiscipline Okcidenta Orijent interpretira kao slabost i iskoristava svesrdno u svom pohodu na zapadne demokracije. Ovo se onda u konfliktnim situacijama ne honorira, neko kako vidimo kaznjava.

Ako se prisjetimo sto je nekoc napisao S. Freud o osjecaju krivice, da se tu radi o jednom od najvaznijih problema razvoja kulture, onda nam postaje jasno, da ta regulativa dolazi iz nase savjesti, koja se posluzi u svom djelovanju osjecajem krivice, kako nase djelovanje nebi bilo odvise ekscesivno i nemoralno. Kako vidimo, po Freudu je covjek sa Okcidenta pojam krivice ucinio svojim religijskim identitetom, koji pociva na Biblijskoj prici o istocnom grijehu, koji oznacava prijelaz iz prirodnog stanja nekrivice u potpuno novo stanje; razlucivanja dobra i zla, u stanje krivice.

A ovaj razvoj islamskom Orijentu ne dostaje i time se dogadja ovo sto danas imamo.
Orijent je uvjek zrtva, uvjek mu treba pomagati i uvjek ga treba spasavati od njega samoga!

I ovdje se jasno moze vidjeti doktrinarna ralika izmedju Orijenta i Okcidenta, izmedju Biblije i kurana, cije se kulturne interakcije ne oplodjuju, nego unakrizno ugnjetavaju.
avatar
Rafael
korisnik u napretku
korisnik u napretku

Broj postova : 168
Age : 59
Localisation : Legoland
Registration date : 08.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Gost on ned stu 01 2009, 13:55

Rafael je napisao/la:@zanki pise:


1) Nakon postavljanja slika koje vidim da su moderatori uklonili tek nakon, sto sam i sam stavio svoje (jer ranije kao fol nisu vidjeli nista sporno) sad bih se obratio tebi Rafael, a to je iznosenje necijeg misljenja, i to navodno Muslimanke koja je napustila Islam i posvetila se ko zna cemu. Ako vec mislis navesti cinjenice ostavio sam ti Kur`an pa vadi iz njega ako je sta sporno. Ali krenucu redom.
2) Nikakvog trojstva, niceg slicnog Allahu Uzvisenom nema i On je jedan-jasno kao dan, ovako svako i zamislja Boga samo je stos ko to hoce da prizna. Do tad, raspravljajte na topicima o trojstvu.

3) Kad je rijec o casnom poslaniku Muhamedu a.s. ne daje mu se nista boznasnko-on je covjek, i nemojte molim vas izmsljati bilo sta od njegovih bozanskih osobina jer je i sam poslanik na tome insistirao.1) Ne vidim razloga za tvoju bunu, jer u mojim upisima imas sijaset stvari koje cekaju na tvoj odgovor, a ja ga jos nigdje nisam vidio. Potvrdjivanja kuranskih tekstova samim kuranom je samoreferencijalan put argumentacije i nije uopce ozbiljan. Zanima je iskljucivo jedno:
Ako je kuran rijec Allahova, zasto Muhamed po potrebi donosi Sure, kako bi se nekom dodvorio (Zidovima i krscanima, kao i svojim beduinskim prijeteljima iz Meke, politeistima, glede Kible!), nekog zastrasio, (Kao svoga suborca ciju je zenu zelio sam za sebe) ili nekog zavarao, (kao krscansku javnost, o svom navjestenju u NZ-u.)?

2) Bog je jedan u tri Osobe! I to mi imamo iz autenticne Objave, koju je donio Isus Krist. Ako bi Bog bio onakav kakvim ga prorok vidi, onda bi on bio strasilo, koje nebi nikada doslo na ideju, da stvori svijet i zivot u njemu, jer bi si sam bio dostatan, buduci da se ne radi o Bogu ljubavi, nego o obicnom siledjiji. A ta vrsta bozanstva bi bila tvorevina ljudskog duha, kao sto nam je i sam Freud pokazao. Bog pred kojim moras strepiti i nemas pojma sto od tebe zeli, obicni je demon, djelo ljudskog uma...

Zato bi i sam S-zavjetni Bog JHVH, bio obicna farsa, ako ga Sin Bozji nebi bio potvrdio svojim dolaskom na svijet. Sve su objave bez Isusove istovjetne, a to znaci djela su ljudskog uma. Nitko ne moze znati niti sto je Bog niti tko je Bog, ako sam Sin Bozji nebi donio vijest o tome.

3) Pa ako je covjek onda stvarno ne vidim razloga za tolike muslimanske prosvjede, demonstracije i nasilje koje su objelodanili svojom agresijom prema krscanskom Zapadu, posebno Danskoj poslije objave Muhamedovih karikatura. Nesto nije u redu sa vasim ponasanjem.


4) Govorite o zenama u Islamu, pa da vidimo. Ko je zenama dao pravo na nasljedstvo u 7 stoljecu? Islam. Ko je zenama dao pravo na imovinu nakon rastave braka? Islam. Usput da li kod vas postoji uopste razvod ili moras ziviti sa nekim do kraja zivota kakav god da je taj? Ma mogao bih do sutra o ovome ali ostavicu link.

5) Ne otpocinjite borbu-jasno kao dan, ako vas napadnu branite se. Pa sta bi ti to? Bas me zanima? Vjerovatno okrenuo i drugi obraz jer tako nalaze Krscanstvo?
Progonjite ih odakle su vas prognali, znaci vracajte se na svoje. Jel to grijeh?

6) Zlostavljanje je teze od ubijanja! Tako kaze casni Kur`an o teroru, a vi se sturiste praveci teroristicku ideologiju. Sta da ti kazem jos? Da spminjem krstaske ratove i ko ih ono vodi i s kojim ciljem?

7) I jos nesto vidim kao trazs da se neko izjasni ili ogradi od nekoga. Od koga? Podrzavam svu bracu koja se bore u Avganistanu protiv Amerikanaca i zelim im svako dobro: Oni brane svoju zemlju, na to imaju pravo. Ne znam ko ima pravo da dolazi i bombarduje ih. Isto tako podrzavam svu bracu u Iraku, koji brane svoju zemlju od okupatora koji je dosao da "donese" slobodu , demokratiju sta li vec, pa kad vec nije nasao "oruzje za masovno unistenje koje sam ima" onda je vec 6 godina gazda u tudjoj zemlji i crpi naftu zbog koje je i dosao. Sta mislis ti, da cu tebi za ljubav osudjivati ljude koji se bore za svoju zemlju, i to protiv okupatra. Sve navedeno vrijedi i za Palestinu, i svaku zemlju koja je u slicnoj poziciji , a ti izmisljaj sta hoces i misli sta hoces, doce dan kada ce ti tvoja djela biti predocena. Ja ovde samo pozivam i opominjem.
4) Glede zena i njihovih prava, ti kao musliman imas vrlo lose karte. Kuran odobrava da ih se moze fizicki disciplinirati, izolirati i uskratiti im svaku naklonost, pa i onu seksualnu. Osim toga, muslimanke su kao porodiljne "masine", koje nemaju prava na svoju vlastitu djecu, nego djeca uvjek pripadaju ocu. Islam prakticira poligamiju sto je stari poganski obicaj.

Zena nije vrijedan svjedok, nego se traze najmanje dvije, da bi vrijedile kao jedan svjedok. Trazi se od njih zacadorivanje, sto je obicno maltretiranje, ako se uzme u obzir ljeto i ljetne vrucine, posebno u toplim krajevima. Deklitorizira ih se i time devastira njihova genitalna struktura tijela i za cijeli zivot koitus postaje bolni snosaj.
Da ne nabrajam; zene u islamu su robovi i "porodiljne masine", kako nam sugerira danasnja psihologija.

5) Krscanski Bozji nauk je daleko nadmocan ovom ljudskom nauku proroka Muhameda. Mrznja i osveta nije pravilno rjesenje na putu ka Bogu. To bi bilo rjesenje za one, koji su na putu ka Satanu i paklu.

Medjutim mene jos uvjek zanima samo jedno: S kojim pravom uvjek tvrdis, da islam ima pravo na svoja, nekada osvojena podrucja?

Ako bi se mi ponasali po tom primcipu, onda bi se islam morao povuci na arapski poluotok i tamo ostati zauvjek, iako ni tamo nije bio prvotni gospodar.
Sve kasnije zemlje koje je zaposjeo, zaposjeo ih je silom i prolijevanjem krvi. A to je ZLO!

6) Krizarski ratovi su bili potpuno opravdani iz ondasnjeg politickog aspekta. Islam je osvojio krscanske zemlje, a ne obrnuto. Ako bi se krscanstvo ponasalo po tome principu, onda bi ono moglo osvojiti cijeli svijet, jer je i najbogatije i najnaoruzanije. Ali ono to ne cini. Islam bi u istoj poziciji to vec davno ucinio, sudeci po njegovoj dosadasnjoj povijesti.
Iskreno da ti priznam, ovakvu naivnu argumentaciju nisam citao odavno.

7) Prije svega, Talibani jesu tvoja braca, ali ih pdrzavati u njihovu teroru granici sa obicnim ludilom, jer se to isto protivi i forumskim pravilima i civilnim zakonima, buduci da ti stajes iza islamistickog terora.

Uz duzno stovanje tvoje religije, tvoje vjere, kojoj se ja divim i tvom zanosu kojim ju misioniras na ovom forumu, ali i po civilnim zakonima ta vrsta podrske je zabranjena, pa iako nisam nikada bio da se nekoga banira neovisno poradi cega, ali ovu vrstu agitacije bi trebalo zaustaviti...
Onaj koji podupire teror staje uz bok teroristima i cini se kaznjivim.
Pozdrav!
Uz duzno stovanje tvoje religije, tvoje vjere, kojoj se ja divim i tvom zanosu kojim ju misioniras na ovom forumu, ali i po civilnim zakonima ta vrsta podrske je zabranjena, pa iako nisam nikada bio da se nekoga banira neovisno poradi cega, ali ovu vrstu agitacije bi trebalo zaustaviti...
Onaj koji podupire teror staje uz bok teroristima i cini se kaznjivim.
Pozdrav
U postu prije sam molila ne vodite dijaloge izvan pravilnika foruma,ne vidim da je ovdje posteno prozivati administraciju za podrsku bilo kakvom terorizmu.
Vjerujem da cete biti zadovoljni ako ovu temu zakljucam,zauvijek.
Mozda je postenije za ovakve frustrativne govore potraziti neke druge forume.
Zao mi je da niste uspjeli savladati strasti koje ometaju kulturni i posteni medjreligijski dijalog.Kao na svim forumima,tako i na ovom forumu,administracija ne moze biti odgovorna za sadrzaj i neprimjereini nacin suprot pravilima dijaloga koga replicari koriste.
PRAVILA

1.) Uvrede, provociranja, vulgarnosti i psovke nisu dopušteni.

2.) Osobni napadi i govor mržnje prema pojedincima ili grupama nisu dopušteni .

3.) Nemojte nikada napadati pojednica.
( tko napada pojedinca bit će opomenjen, nakon tri opomene baniran)

4.) Učestalo protukrsćansko pisanje, kao i uporno odvlačenje ljudi od kršćanstva nije dopušteno.

5.) Nisu dopušteni avatari (slike) koje vrijeđaju kršćanske vrijednosti i
koje pozivaju na sektaštvo, new age i ostale pravce koji se kose sa
kršćanstvom i nasljedovanjem Isusa Krista. Isto se odnosi i na imena
(nickove)

6.) Nisu dozvoljeni postovi koji vrijeđaju kršćanske
vrijednosti i koji pozivaju na sektaštvo, new age i ostale pravce koji
se kose sa kršćanstvom i nasljedovanjem Isusa Krista. Takvi postovi bit
će brisani a njihovi tvorci upozoreni.

7.) Onima koji učestalo krše pravila foruma može biti uskračen pristup forumu.

8.) Sve pritužbe šalju se adminu ili moderatoru foruma.

9.) Admin i moderatori zadržavaju pravo editiranja, premjestanja i preimenovanja teme, bez upozorenja.

10.)
Admin i moderatori će u suradnji sa ostalim članovima vidjeti što je
dobro i što je loše, te po potrebi poduzeti postupke brisanja i ostale
postupke vezene uz održavanje reda na forumu.

11.) Zbog
učestalog kršenja pravila foruma, korisnik može biti baniran, tj. može
mu biti onemogučen pristup forumu. Ukoliko banirani korisnik želi opet
pristupiti forumu, potrebno je da se javi na [url=mailto://vafi@net.hr]vafi@net.hr[/url]
12.) Admin zadržava pravo nadopunjavanja pravila foruma.

13.) Sve pritužbe na moderatore šalju se Adminu.

14.) dopušteno je izraziti svoje mišljenje čak i ako se protivi mišljenju
nekog člana, ako je to mišljenje izraženo u stilu dijaloga na kulturan
način uz pojašnjenje mišljenja.

15.) ako se nekom članu ne dopada na forumu, može zatražiti brisanje sa liste članova.

16.) ukoliko primjetite tehnički problem u radu foruma, obavjestite moderatore ili administratora.

17)Zbog ceste zlouporabe online statusa,molimo ucesnike foruma,da ne koriste skriveni onine status,svaki takav clan ce biti baniran.
avatar
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by SIPA on čet tra 23 2015, 12:48

kuran islam Muhamed teska tema ha?

SIPA
apsolutni početnik
apsolutni početnik

Broj postova : 16
Age : 41
Registration date : 11.10.2009

Korisnički profil

[Vrh] Go down

Re: Kur'an

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 23 / 23. Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.